Botanisk Have - 24 billeder i popup-ramme
retur til forside
Grønne lunger - eksempler
Rosenborggade 15 - 11 billeder i popup-ramme
Industrigården - 11 billeder i popup-ramme
Fra denne side er der adgang til en række billedserier af steder både fra Nørre Kvarter og fra andre dele af det historiske København, som illustrerer, hvilke fornemme oplevelser og kvaliteter de grønne elementer kan tilføre bymiljøet.

Selv i den tættest bebyggede by finder man ofte frodige små grønne oaser i baggårdene. Disse er af uvurderlig betydning for byen som livsrum. Og det et er mit håb, at disse små billedfortællinger kan virke som demonstration af og inspiration for de righoldige muligheder, vi har for en byforgrønnelse i harmoni med den historiske by.
NKGL forside
Download rapport i pdf
Eksempelsamling
Beregning af biofaktor
Karré 3 biofaktor-beregning
Registreringskort
Udstilling på Rådhuspladsen
Admiral Gjeddes Gaard - 14 billeder i popup-ramme
Professorgårdene mellem Store Kannikestræde og Skindergade - 28 billeder i popup-ramme
Ørstedsparken - 32 billeder i popup-ramme
to gårdrum bag universitetet - 18 billeder i popup-ramme
Sankt Petri Kirke - 36 billeder i popup-ramme
Teglgårdstræde 12 - 14 billeder i popup-ramme
Bispegaarden - 14 billeder i popup-ramme
Valkendorfs Kollegium - 20 billeder i popup-ramme
Jarmers Plads - 13 billeder i popup-ramme den store gårdsanering - 12 billeder i popup-ramme
Banegraven ved Vesterport - 8 billeder i popup-ramme
karré 3 biofaktor-beregning
TEGLGÅRDSTRÆDE 12

bag Teglgårdstræde 12 ligger to lave bindingsværkslænger med nogle særdeles charmerende gårdrum - de hører til blandt Nørre Kvarters ældste bebyggelse.
Teglgårdstræde 12 - 14 billeder i popup-ramme
BISPEGAARDEN

bag porten ud mod Frue Plads finder man en af Nørre Kvarters mange smukke gårdrum.
Bispegaarden - 14 billeder i popup-ramme
VALKENDORFS KOLLEGIUM

bag plankeværket mod Sankt Peders Stræde gemmer sig en grøn oase af stor betydning for hele karreen.
Valkendorfs Kollegium - 20 billeder i popup-ramme
DEN STORE GÅRDSANERING

karreen bag krydset Sankt Peders Stræde-Teglgårdstræde rummer et fornemt eksempel på, hvilke livsrum, som kan skabes gennem gårdsanering selv i den tæt bebyggede by.
den store gårdsanering - 12 billeder i popup-ramme
INDUSTRIGÅRDEN

er et godt eksempel på et halvoffentligt gårdrum med gode brugs- og oplevelseskvaliteter.
Industrigården - 11 billeder i popup-ramme
SANKT PETRI KIRKE

området omkring Sankt Petri er et af de eneste steder i Nørre Kvarter med offentlig adgang til grønne områder.
Sankt Petri Kirke - 36 billeder i popup-ramme
BAG UNIVERSITETETS HOVEDBYGNING

finder man to gårdrum med gårdtræet som det centrale element - i den ene en stor gammel lind, i den anden tre magnoliatræer med en overdådig blomstring i foråret.
to gårdrum bag universitetet - 18 billeder i popup-ramme
PROFESSORGÅRDENE

mellem Skindergade og Store Kannikestræde udgør tilsammen en af Indre Bys grønne enklaver.
Professorgårdene mellem Store Kannikestræde og Skindergade - 28 billeder i popup-ramme
ADMIRAL GJEDDES GAARD

i Store Kannikestræde har en lille, charmerende gårdhave, som virker særdeles frodig og overvokset, selvom det meste af fladen er friholdt til ophold.
Admiral Gjeddes Gaard - 14 billeder i popup-ramme
ROSENBORGGADE 15

Institut for Statskundskab i Rosenborggade er et af bybilledets flotte eksempler på grønne facader.
Rosenborggade 15 - 11 billeder i popup-ramme
FREDERIKSHOLMS KANAL 20

har et gårdrum, hvor det centrale element er en himmelstræbende lind.
Frederiksholms Kanal 20 - 13 billeder i popup-ramme
ROSER I GADEN

i Ny Vestergade og Store Kongensgade finder man to flotte eksempler på brugen af roser som facadeplanter.
Ny Vestergade 3 og Store Kongensgade 108 - 13 billeder i popup-ramme
NY VESTERGADE 1

har en fin lille gårdhave med klassicistiske motiver og blandede vægtilplantninger.
Ny Vestergade 1 - 12 billeder i popup-ramme
NY VESTERGADE 11

har et gårdrum med store bagmure med rådhusvin, som får lov at vokse sig så store, at de dækker hele fladen.

måske byens flotteste vægmaleri i oktober.
Ny Vestergade 11 - 15 billeder i popup-ramme
BIBLIOTEKSHAVEN PÅ SLOTSHOLMEN

har mange smukke træk. Her er det først og fremmest de tætklippede vedbend-vægge - vores nok mest bæredygtige form for bygningsisolering.
Bibliotekshaven på Slotsholmen - 18 billeder i popup-ramme
EN GÅRD I STRANDGADE

her er der tale om to forbundne gårdrum - det ene med brolægning og køretøjer, det andet med parterre-have.
Strandgade 28-30 - 10 billeder i popup-ramme
ØRSTEDSPARKEN

det gamle voldterrain er Nørre Kvarters nærmeste større grønne område, og forbindelseslinjerne hertil er uomgængeligt vigtige for kvarterets dyreliv.
Ørstedsparken - 32 billeder i popup-ramme
BOTANISK HAVE

er ligeledes anlagt i Københavns gamle voldterræn. Det er et højt kultiveret stykke natur, som frembyder store oplevelsesmuligheder året rundt.
Botanisk Have - 24 billeder i popup-ramme
JARMERS PLADS

er en af byens nyrenoverede pladser - byrumsæstetisk set måske vellykket, men mennesket som kontrollerende overfor naturen kommer meget voldsomt til udtryk.
Jarmers Plads - 13 billeder i popup-ramme
BANEGRAVEN VED VESTERPORT

de lodrette vægge i dette lange skår gennem byen står helt tilvokset med rådhusvin.
Banegraven ved Vesterport - 8 billeder i popup-ramme
retur til Nørre Kvarters grønne lunger forside

11.03.2013