retur til forside
Karré 3 biofaktor-beregning
Karre 3 er afgrænset af Nørregade, Vestergade, Larsbjørnsstræde og Studiestræde. Mod gaden fremstår karren stort set med historisk arkitektur fra før det moderne gennembrud. I karreens indre derimod finder man infill af nyere erhvervsbyggeri, som er med til at gøre denne karré særdeles kompakt bebygget. Midt i den historiske by finder man således flere eksempler på en radikalt anderledes modernistisk arkitektur med flade tage og blanke hvide facader uden nogen form for bygningsmæssig ornamentering.

Med en bebyggelsesprocent på omkring 85% er karreen en af kvarterets - og byens - tættest bebyggede karreer. Den typiske byggehøjde er 5-6 etager, hvilket giver en udnyttelsesprocent omkring 400% - eller fire gange det maksimum, man har sat for byfornyelsen i brokvartererne. Enkelte steder er der blevet plads til parkering i karreen, men de sparsomme friarealer mellem husene har næsten alle primær funktion som adgangsarealer. Der er således i den nuværende situation meget langt mellem de grønne elementer, og karreens træer kan tælles på én hånd.

Hvis man som i skemaet nedenfor sammentæller samtlige bag- og gavlmure og andre bygningsflader, som er umiddelbart egnede til beplantning, giver det et samlet areal på mere end 2½ gange karreens samlede friareal (270%). Ved en byforgrønnelse af en tæt bystruktur som denne er man derfor nødt til at se op - og i stor udstrækning inddrage de lodrette flader.

Fra de små firkanter på kortet nedenfor kan man gå på opdagelse i karreens indre og klikke billeder frem dels af karreens nu meget få grønne elementer, dels af de mange lodrette flader, som er potentielt egnede for tilplantning. De mange enkeltbilleder er kædet sammen til en rundtur, som skulle give et godt billede af karré 3s beplantningspotentiale. Under vejs er der på mange af de tomme murflader skitseret en mulig facadebeplantning på underbilleder (klik på og før musen over billedet).

Hensigten med de skitserede beplantninger har først og fremmest været at visualisere samspillet mellem bygning, rum og beplantning samt omfanget af karrens beplantningspotentiale - ikke at lave en naturalistisk gengivelse eller en detaljeret forslagsstillelse. Hver enkelt facadebeplantning må afgøres ud fra en nøje afvejning af vækstmuligheder, pasningsmuligheder og konkrete ønsker og behov på stedet.
NKGL forside
Download rapport i pdf
Eksempelsamling
Beregning af biofaktor
Karré 3 biofaktor-beregning
Registreringskort
Udstilling på Rådhuspladsen
Studiestræde op mod Vor Frue Kirke Larsbjørnsstræde 12-14
Larsbjørnsstræde 12 Vestergade op mod Rådhuspladsen
slideshow: tomme gavle og bagmure i karré 3 Larsbjørnsstræde 6
rundtur i karré 3: Vestergade 10 ff. rundtur i karré 3: Vestergade 2 ff.
rundtur i karré 3: Vestergade 2 ff. rundtur i karré 3: Studiestræde 3 ff.
kortindeks
eksisterende træer
eksisterende facadebeplantninger
eksisterende forhold
vinduesfacader til beplantning
gavle/bagmure til beplantning
tagflader til beplantning
mulighed for nye træer
44: 40 m2
41: 120 m2
43: 100 m2
39: 170 m2
42: 90 m2
40a: 25 m2
38b: 15 m2
38a: 15 m2
40b: 25 m2
37: 30 m2
34: 35 m2
35: 90 m2
33: 50 m2
36: 80 m2
27: 15 m2
beplantning fjenet efter registreringen
24: 80 m2
29: 60 m2
31: 55 m2
30: 40 m2 32: 130 m2
22: 60 m2
23: 30 m2
55: 85 m2
billede på vej
49: 100 m2
21: 10 m2
45: 40 m2
28: 50 m2
billede på vej
25: 5 m2
26: 40 m2
46: 100 m2
64a: 60 m2 (30+30 m2) 54: 120 m2
63: 210 m2
19a: 25 m2 (10-15 m2)
19b: 25 m2 (10-15 m2) 20: 110 m2
56: 550 m2
65: 35 m2
18: 50 m2 47: 120 m2
48b: 160 m2
53: 50 m2 54: 120 m2
50: 240 m2
10 m2
16: 35 m2
64b: 60 m2 (30+30 m2)
56: 550 m2
51:35 m2
48a: 160 m2
15: 15 m2 12a: 30 m2 (15+15 m2) 66: 110 m2
14: 90 m2 52: 30 m2
57: 50 m2
12a: 30 m2 (15+15 m2)
beplantning fjenet efter registreringen
13: 60 m2
11: 400 m2 (350+50 m2) 62c: 210 m2 61: 50 m2
06c: 110 m2 (25+55+30 m2)
træ fældet efter registreringen
09: 30 m2
58b: 140 m2
58a: 140 m2
10: 30 m2 06b: 110 m2 (25+55+30 m2)
07: 60 m2
09: 30 m2
62b: 210 m2
08a: 90 m2 (30+60 m2)
59: 100 m2
06a: 110 m2 (25+55+30 m2) 60: 120 m2
08b: 90 m2 (30+60 m2)
træ fældet efter registreringen
05: 50 m2
11: 400 m2 (350+50 m2)
04: 110 m2
62a: 210 m2
02: 25 m2
03: 20 m2 01: 80 m2
#
areal
type
biofaktor
beplantningstype / kommentar
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
80 m
25 m

20 m

110 m

50 m

110 m

60 m

90 m

30 m

30 m

bagmur, få åbn. *
vinduesfacade
bagmur *
bagmur *
bagmur *
vinduesfacade
bagmur *
gavl/vinduesfacade
vinduesfacade *
gavl *
0,5
1,0
0,5
0,5
1,0
1,0
0,5
0,5
1,0
0,5
rådhusvin, evt. blandet bevoksning
blåregn/træmorder på klatrestativ, udformet som solafskærmning
rådhusvin
rådhusvin
rådhusvin og vildvin, evt. blandet bevoksning
blåregn/træmorder på klatrestativ, udformet som solafskærmning
rådhusvin, præcist holdt fri af tagkanter
rådhusvin, præcist holdt fri af tagkanter
blåregn/træmorder på klatrestativ, udformet som solafskærmning
rådhusvin, præcist holdt fri af tagkanter
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
400 m
30 m

60 m

90 m

15 m

35 m

10 m

50 m

25 m

110 m

taghave
vinduesfacade
bagmur *
gavl *
gavl *
bagmur *
mur i skel
gavl *
vinduesfacade
gavl *
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
2,0
0,5
1,0
0,5
350 m sedum, 50 m langt græs (bf 2), 50 m terrasse på 450 m fladt tag
blåregn/træmorder på klatrestativ, udformet som solafskærmning
rådhusvin, evt. delvist blandet beplantning
rådhusvin
rådhusvin, evt. slyngende planter på wire
rådhusvin, evt. slyngende planter på wire
blomstrende slyngplanter som klematis
rådhusvin
blåregn/blomstrende vækster på wire
rådhusvin, præcist holdt fri af tagkanter
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
10 m
60 m

30 m

80 m

5 m

40 m

15 m

50 m

60 m

40 m

bagmur *
bagmur *
gavl *
gavl+bagmur *
vinduesfacade
gavl *
vinduesfacade
gavl, få åbninger
gavl, få åbninger
bagmur *
1,5
1,5
1,5
1,0
1,5
1,0
1,5
0,5
0,5
1,5
slyngende vækst på wire (blåregn)
slyngende vækst på wire (blåregn)
slyngende vækst på wire (blåregn)
vedbend (eksisterende), klippes mod tag
slyngende vækst på wire - (klematis, blåregn)
vedbend (eksisterende), klippes mod tag
blomstrende vækst på stativ
rådhusvin
rådhusvin
vedbend
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
55 m
130 m

50 m

35 m

90 m

80 m

30 m

15 m

170 m

25 m

vinduesfacade *
vinduesfacade
bagmur *
gavl *
gavl *
gavl *
3 altaner+gavl
altan+gavl
bagmur *
vinduesfacade
1,0
1,5
0,5
1,0
1,5
0,5
1,0
1,5
0,5
1,0
slyngende vækst (blåregn/træmorder) på stativ
slyngende vækst (blåregn) på stativ udformet som solafskærmning
rådhusvin
rådhusvin
rådhusvin+blandet beplantning på wire
rådhusvin
blåregn på wire/altanbrystning
blåregn på wire/altanbrystning
rådhusvin+blandet beplantning på wire
kandelaberklippet rådhusvin
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
120 m
90 m

100 m

40 m

40 m

100 m

120 m

160 m

100 m

240 m

bagmur *
bagmur *
bagmur *
taghave
bagmur
mur+gavl, få åbn. *
mur+gavl, få åbn. *
bagmur+mur *
bagmur *
bagmur *
0,5
0,5
0,5
1,5
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
1,0
rådhusvin
rådhusvin
rådhusvin
småblomstrede rosa/hvide klematis over facadeudhæng, 40 m
rådhusvin
vedbend
rådhusvin
rådhusvin
rådhusvin
rådhusvin+blandet beplantning på wire
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
35 m
30 m

50 m

120 m

85 m

550 m

50 m

140 m

100 m

120 m

vinduesfacade
vinduesfacade
gavl *
4 vinduesfacader
bagmur *
taghave
gavl *
gavl/trappe/bagmur
bagmur *
bagmur *
0,5
1,0
1,5
1,0
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
kandelaberklippet rådhusvin
slyngende vækst (blåregn) på stativ udformet som solafskærmning
tyk bevoksning (vedbend, arkitektens trøst)
slyngende vækst (blåregn) på stativ udformet som solafskærmning
rådhusvin
500 m
sedum, 50 m langt græs (bf 2), 75 m terrasse på 625 m fladt tag
blåregn på wire/altanbrystning
rådhusvin+blåregn
rådhusvin
rådhusvin
61
62
63
64
65
66
50 m
210 m

110 m

60 m

35 m

110 m
bagmur *
3 brandtrapper
bagmur *
2 trappetårne *
vinduesfacade *
bagmur *
0,5
1,0
1,0
1,5
1,0
1,0
rådhusvin
slyngende vækster (blåregn/træmorder)
rådhusvin+blandet beplantning på wire
vedbend, tyk beplantning
slyngende vækst (blåregn) på stativ udformet som solafskærmning
rådhusvin+blandet beplantning på wire
Karré 3 - sammentælling
Christian Geddes kort fra 1761. Allerede på den tid var denne del af København tæt bebygget mod gaden. Ligeledes var der til de større ejendomme både side- og baghuse. Men i karreeens mindte var der stadig plads til en række haver
~13.500 m
~2.000 m

~
5.435 m

~1.040 m
~
3.200 m
~100%
~15%

~40%

~8%
~24%
Karré 3, samlet areal
Heraf friareal

Samlet beplantningspotentiale jfr. skema

Heraf taghaver
Heraf vinduesløse gavle og bagmure
Karré 3, nuværende biofaktor, vurderet
Samlet forøgelse af
biofaktor
Samlet biofaktor

Forøgelse beregnet i forhold til friarealet
~0,024
~0,31
~0,33


~2,0


~13 x

~13 x
Cowi lodfoto fra 2003
I skemaet ovenover er hver af de foreslåede beplantninger tildelt en biofaktor mellem 0,5 og 1,5: jo mere biomasse og biologisk aktivitet pr. kvadratmeter, jo højere biofaktor. En flade dækket med rådhusvin vil have en biofaktor på omkring 0,5, mens en tæt facadebeplantning med 20 cm tykkelse vil have en biofaktor på omkring 1,0. Facadebeplantninger som arkitektens trøst eller modne vedbend, som med tiden kan vokse sig meget kraftige i tykkelsen, er tildelt en biofaktor på 1,5.

Biofaktor-beregningen sammenholder beplantningen med karreens samlede areal og giver et mål for karreens plantemæssige tæthed og biologiske aktivitet. Det er et rent kvantitativt mål, som ikke siger noget om de æstetiske kvaliteter eller om økosystemernes kompleksitet. Men endda kan man sige, at en øget biofaktor ville give vores nuværende bymiljøer en højere kvalitet på en lang række områder og fundamentalt set gøre dem mere levende.

En samlet biofaktor på 0,33 beregnet i forhold til det samlede areal er ganske høj for et så tæt bebygget bymiljø som karré 3. Det ligger da også omkring 13 gange over karreens nuværende biofaktor.

Sammenfattende kan man sige, at en fuld implementering af de her viste facadebeplantninger i løbet af en cirka ti-årig periode vil føre til en byforgrønnelse med en tæthed på højde med de fleste forstads- og villakvarterer. I karreens gårdrum ville man nå en situation, hvor de mange vinduesfacader står i grønne omgivelser, og ikke som nu i en stenørken. Facadeplantninger i dette omfang vil fordre en vis pasning, ikke mindst i etableringsfasen. Men det vil indebære en lang række positive indvirkninger på vores livsvilkår - på bymiljøets biodiversitet, mikroklima, oplevelsesrigdom og sundhed såvel som på vores bys indflydelse på omverden.

Se mere om beregning af biofaktor.


retur til Nørre Kvarters grønne lunger forside
Klik for større historisk kort / luftfoto

Se "Rundtur i karré 3" i Nørre Kvarters grønne lunger pp. 84-95 (1,8 Mb pdf).

11.03.2013