næste billede
Indre By er gennemgående meget tæt bebygget, men hist og her når byens træer op mellem husene. Mellem Skindergade og Store Kannikestræde danner tre gårdhaver på rad en af Indre Bys fine grønne enklaver - til højre i billedet ser man de store kuplede trækroner.