næste billede
Valkendorfs Kollegium i Sankt Peders Stræde 14 ligger langt tilbagetrukket fra gadelinjen, og bag plankeværket gemmer sig en grøn oase af stor betydning for hele karreen. Den måde, hvorpå det store kastanjetræ strækker sig ud i gaderummet, er meget karakteristisk for træets placering i middelalderbyen.