Cultivating the Butterfly Effect

12. januar 2008

Ifølge kaos-teorien vil noget så småt som en sommerfuglevinges slag kunne udløse store hændelser, som kan udløse endnu større hændelser, og således kan små ting afstedkomme store ting. I artiklen Cultivating the Butterfly Effect¹ beskriver Erik Assadourian på den baggrund, hvordan en skolehave siden 1992 er vokset frem på et lille tiloversblevet areal i en vejudfletning i et bandekrigshærget hjørne af det indre Los Angeles. Hvad der startede som nogle få plantekasser, har efterhånden udviklet sig til et veritabelt helle for dyr og mennesker. 15 forskellige arter af sommerfugle bebor nu 2nd Street Elementary School Garden, og selvom haven ikke er større end to klasserum, er den blevet erklæret for naturreservat af National Wildlife Federation. Haven har ifølge Assadourian haft en markant indflydelse på sine omgivelser, og “hvor den ikke helt har kunnet neutralisere smoggen fra de tre store highways eller de omkringværende banders aggressioner, har den bragt nyt liv til både skolen og dens nabolag – den har genskabt et stykke lokalmiljø, skabt en følelse af fællesskab og forsynet skolen med friske grøntsager og nye tilgange til uddannelsen.”

Haven er blevet elevernes yndlingssted. Den rummer en bred vifte af indlæringssituationer, som ligger ud over klasserummets muligheder, og mange forskellige fag kan inddrage erfaringer fra haven i undervisningen. Den anskueliggør for børnene nødvendigheden af at afbalancere miljøets behov med menneskets. Erfaringerne fra de første skolehaver var så gode, at Californien siden 1995 har haft et statsligt program: A Garden in Every School, som har støttet oprettelsen af skolehaver. Der er således i dag over 3.000 skolehaver i Californien. En del af formålet med skolehaverne er at give en indfaldsvinkel til at undervise i ernæring, sunde kostvaner og grundlæggende madlavning. Man har således i mange tilfælde koblet skolerne og skolehaverne med gårde på landet, så bønder kommer på skolen og fortæller, og børnene kommer på landet for at opleve og lære, og det har været en stor tilfredsstillelse at kunne iagttage, at børn er meget mere tilbøjelige til prøve noget nyt og spise mere frugt og grønt, når de som en del af ernæringsundervisningen selv har været med til at dyrke det. USA står over for en fedmeepidemi og en ernæringsmæssig uvidenhed så omfattende, at overvægt er almindelig selv blandt børn og unge. Så disse skolehaver har her en utrolig vigtig mission. Inden man sår grøntsager i genindvundet byjord, er det dog vigtigt at få checket, at den ikke er forurenet. Under asfalten er jorden ofte forgiftet af årtiers udsivninger og indelukkethed.

Ovenstående tekst stammer fra rapporten Nørre Kvarters grønne lunger pp. 10-11 (se Introduktion pp. 1-13 (1,1 Mb pdf).

Der er mange fine perspektiver i sådanne skolehaver, ikke mindst for børn som vokser op i storbyen. Og havde jeg selv børn i skolealderen, ville skolehaver stå meget højt på ønskelisten.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Assadourian, Erik: Cultivating the Butterfly Effect in World Watch Magazine jan.-feb. 2003, pp. 28-35 (pdf).¹

 

Share

én kommentar

  1. Camilla Friedrichsen kommentarer:

    Ja, skolehaver er fantastiske åndehuller for både børn og voksne. De har uden tvivl en vigtig rolle at spille for menneskers sundhed, såvel fysisk som psykisk!
    Se billeder fra nogle af de københavnske her:

    http://www.groen-skole.kk.dk/skolehaver/forside

Der er i øjeblikket lukket for kommentarer.