Nordpolen isfri 2013

1. februar 2008

National Snow and Ice Data Center foretager løbende målinger af Nordpolens isdække. Og nye målinger tyder på, at afsmeltningen i sommermånederne forløber langt hurtigere end hidtil antaget, således at man man vil kunne opleve en isfri Nordpol om blot 5-6 år. Dette er radikalt hurtigere end hidtidige modeller, som har indikeret, at Nordpolen først ville blive isfri i sommermånederne mod slutningen af det 21. århundrede.

Nedenstående kort over den arktiske is’ minimumsudbredelse stammer fra en BBC News artikel: Arctic summers ice-free by 2013. Det viser til venstre isens udbredelse i september 2005, og til højre isens udbredelse i september 2007. De røde linjer angiver den gennemsnitlige udbredelse i perioden 1979-2000.

Der er langt mere information om ændringerne af Arktis’ ismasser på NSIDCs hjemmeside under Arctic Sea Ice News Fall 2007: Melt Season Recap. Her finder man også animationer og kort over temperaturforhold, isens bevægelser etc.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Share