Architecture 2030 – CO2-neutrale bygninger

14. marts 2008

USA bliver ofte fremdraget som det store uhyre i klimaforhandlingerne. Men når Bush-administrationens tid snart er omme, tyder alt på, at vi får en seriøs amerikansk deltagelse i det globale klima-samarbejde. Både Clinton og Obama har en 80% CO2-reduktion i 2050 i deres valgprogram, og selv McCain taler om bindende CO2-reduktioner. Der findes rundt omkring i USA en stor amerikansk idealisme og know-how i både virksomheder og interesseorganisationer. Så forandringerne vil kunne ske meget hurtigt den dag, hvor det får lovgivningsmæssig opbakning.

Edward Mazria Et godt eksempel er Architecture 2030, en non profit organisation etableret af Edward Mazria i 2002. Den har som mål at nå fuld CO2-neutralitet i byggesektoren i 2030. På kort sigt er målsætningen en 60% CO2-reduktion inden 2010 set i forhold til byggereglementets krav i dag – The 2010 Imperative. Derefter optrappes reduktionsmålene til 70% i 2015, 80% i 2020, 90% i 2025 og 100% i 2030. Tilsvarende har The 2010 Imperative et mål om, at alle arkitektstuderende inden 2010 “achieve complete ecological literacy in design education” og forstår principperne for CO2-neutrale bygninger.

Adskillige universiteter har tilsluttet sig Architecture 2030 og udvikler undervisningsprogrammer over The 2010 Imperative. Mange arkitekter, arkitektfirmaer og arkitektstuderende har tilsluttet sig. Den amerikanske arkitektforening, AIA, har tilsluttet sig Architecture 2030, så udfordringen at skabe CO2-neutrale bygninger, bygninger med zero emission, bliver ofte betegnet AIA Challenge 2030. Det canadiske arkitektforbund hartilsluttet sig – man kunne i den grad ønske sig en tilsvarende faglig positonering fra den danske arkitektverden. Counties, byer og borgmestre, ja endog en enkelt stat, New Mexico, har tilsluttet sig, ligesom en lang række interesseorganiationer som WBCSD – World Business Council for Sustainable Development, ACSA – Association of Collegiate Schools of Architecture, ASES – American Solar Energy Society, RMI – Rocky Mountain Institute og ICLEI –International Council for Local Environmental Initiatives.

AIA Challenge 2030 er brugt som et af tre scenarier i den netop udkomne rapport, Green Building in North America. Den påviser, at en fuld implementering af Challenge 2030 vil kunne føre til en besparelse på 1.7 megaton CO2-udledninger i 2030 i forhold til hvis man blot fortsætter som nu. Se ovenstående blog-indlæg: Byggesektoren kan bidrage med store CO2-reduktioner.

Via blog-indlægget The 2010 Imperative Global Emergency Teach-in er der adgang til en web-konference, som markerede starten på The 2010 Imperative og The 2030 Challenge. Her kan man blandt andet opleve Edward Mazria opridse baggrunden og betingelserne for The 2010 Imperative og The 2030 Challenge.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Geoff Manugh: Interview: Ed Mazria from Architecture 2030, Inhabitat.com 29.01.2007.

Green Building in North America. Opportunities and challenges, Commission for Environmental Cooperation 2008 (84 sider pdf).

Ben Block: North American Commission Pushes for Green Building Design, WorldWatch Institute 25.03.2008.

No Impact Man: Which candidate can launch us into world leadership in the coming energy revolution? 15.02.2008.

 

Share