30 skridt mod en oliefri verden

12. april 2008

udsnit af en reklame for Diesel beklædning

Stod pludselig overfor 30 Steps to an oil free worldThe Ecologist – de er fine at løbe igennem, hvis man søger inspiration til, hvordan vi kommer godt ud af det for klodens klima meget uheldsvangre afhængighedsforhold af olien.

De 30 skridt til en oliefri verden er delt i tre grupper, 10 for private, 10 for myndigheder og 10 for virksomheder. Men som individer har vi ikke bare 10 skridt at tage. Vi har samtidig gennem vores aktive forbrugsvalg og deltagelse i den demokratiske proces stor indflydelse på, hvad vores myndigheder foretager sig og vore virksomheder producerer. Ligeledes har både myndigheder og virksomheder muligheder for – og i forhold til klodens fremtid en forpligtelse til – at trække i den rigtige retning. Klimakrisen kan ikke først og fremmest løses af individer.

Som The Ecologist skriver i introduktionen til de 30 skridt, er vores afhængighed af olien ikke uafvendelig. Men vi har siden 2. verdenskrig fået os indrettet, så der direkte eller indirekte indgår olie i det meste, vi gør og omgiver os med, så et oliefrit samfund vil indebære justeringer i stort set alle dele af vores dagligdag.

I USA taler man meget om ‘peak oil’, det at den hastighed, hvormed vi opdager nye olieforekomster nu er lavere end den hastighed, hvormed vi forbruger olie, så selv hvis vi endte med ikke at begrænse brugen af fossile brændstoffer af klimahensyn, vil vi alligevel i løbet af få årtier stå med en udtalt oliemangel. Så måske vi skulle gemme det meste af det tilbageværende olie til de kommende generationer – ikke til afbrænding, men til de mange ting, man kan fremstille af olien.

What you can do:

1. Walk, cycle, take public transport or consider a car-pool whenever possible.
2. Reduce your travel by air.
3. If you need a car, buy the most fuel-efficient (currently Toyota’s Prius and Honda’s Insight – both hybrid cars that use petrol and electricity) or one that runs on bio-diesel or natural gas.
4. Service your car regularly – keeping the engine tuned and your car tyres at the maximum recommended air pressure saves petrol.
5. Live as close to work as possible.
6. Shop locally rather than in out-of-town superstores.
7. Buy regionally and seasonally produced organic food whenever possible.
8. Switch your investments away from fossil fuel to renewable energy companies, or exercise your right as a shareholder to pressure energy companies to make the transition to renewables.
9. Boycott the products of companies like Esso that are obstructing the transition to renewables.
10. Lobby your political representatives to press them to act, and vote accordingly.

What the government can do:

11. Accept a target of phasing out oil & gas use within 50 years.
12. Discontinue all direct and indirect subsidies to the oil & gas industry.
13. Refuse licenses for the exploration and development of new oil & gas reserves.
14. Provide investment, grants, and tax breaks for the development and purchase of clean renewable alternatives to oil and for energy efficient vehicles.
15. Increase investment in public transport.
16. Pedestrianise city centres and introduce congestion charges in cities.
17. Require car makers to ensure an escalating proportion of their vehicle fleet sales consists of petrol-free vehicles.
18. Increase minimum energy efficiency standards for vehicles.
19. Change tariff policies on imports to support the local consumption of goods (particularly food) that have been produced locally.
20. Phase out subsidies to industrial food production, which is petrol-intensive, and support conversion to organic methods instead.

What businesses can do:

21. Oil & gas companies should commit to converting themselves into renewable energy companies, and redirect their investments accordingly.
22. Car makers should commit to mass-manufacture cars now that run on hydrogen fuel cells or other renewable fuels, and that use lighter materials.
23. Companies should convert their truck and car fleets to the lowest petrol-consuming vehicles available.
24. Companies should provide incentives for employees to leave their cars at home and use public transport instead, reduce air travel, and promote telecommuting.
25. Companies should site their offices close to public transportation.
26. Retailers should adopt a purchasing policy that provides preference to goods from short supply routes and regional markets.
27. Companies should shift freight out of trucks and onto rail and waterways.
28. Farmers should convert from industrial to organic farming methods.
29. The plastics & packaging industries should replace their use of oil with corn, soybean, potato starch or limestone derivatives.
30. The clothing industry should use vegetable starch and natural fibres, such as wool and cotton, instead of oil derivatives in their products.

Umiddelbart kan jeg i de 30 punkter savne noget om, at regeringer og virksomheder bør udvikle funktions- og organisationsmåder, som er i stand til at være globalt orienterede uden som nu at være afhængig af et stort forbrug af flytrafik.

Alene ved det nylige klimatopmøde på Bali producerede de 15.000 delegerede 60-100.000 ton CO2 blot ved at rejse dertil og tilbage, eller mere CO2 end et land som Mali producerer på et helt år. Derudover regner man med, at drivhuseffekten for CO2 udledt i flyenes marchhøjde er 2,7 gange større, end hvis den var udledt ved jordoverfladen (se tidligere blog-indlæg, Clearing The Air). De Bali-delegerede har selvfølgelig CO2-kompenseret efter alle kunstens regler, men havde man udnyttet potentialet i moderne telekommunikation, kunne man tilrettelægge en helt anden form for organisk proces, og så havde den tilsvarende CO2-kompensation medført en reduktion af CO2-udledningerne.

The Ecologists hjemmeside er der i øvrigt en lille læserundersøgelse med spørgsmålet: “Is it time to abandon the idea of economic growth?” Og … hele 80% svarer ja. Det bedes politikerne venligst bemærke.

indlæg oprettet af Jens Hvass

30 Steps to an oil free world, The Ecologist Online, udateret (cirka maj 2007).

The summit’s carbon footprint, The Guardian 15.12.2007.

Share