Asfalt som solfanger

31. maj 2008

Om sommeren, når solen dagen igennem bager ned over asfalten, kan den blive næsten ulidelig varm. Det hollandske firma Ooms Avenhorn Groep har derfor udviklet et system, hvor de mørke, varmeabsorberende asfaltflader ved hjælp af et system af indstøbte vandslanger bliver brugt som solfanger.

Første forsøg med teknikken blev etableret i Scharwoude i 2000, hvor et får boligkompleks med 70 lejligheder hovedparten af opvarmningsbehovet dækket fra 3.300 m² asfalt-solfanger lagt ud under 200 m vejbane og en lille parkeringsplads. For andre projekter er det kontorer, en hangar og et industrikompleks. Om sommeren kan man med det etablerede rørsystem dels køle bygningerne, dels trække varme fra asfalten ud i underjordiske varmelagre. Herfra kan varmen så hentes, når fyringssæsonen sætter ind. Ved i vinterperioden at sende det afkølede returvand tilbage i asfalten, kan man med det samme system hindre vejbanen i at nå under frysepunktet og dermed undgå isglatte gader, saltning og frostsprængninger af vejbelægningen.

Ooms Avenhorn vurderer på sin hjemmeside, at Road Energy Systems kan reducere CO2-udledningerne for de tilsluttede bygningers opvarmning med 50%. Anlægsudgifterne er omkring det dobbelte af, hvis man blot havde asfalteret, men med de stadigt stigende oliepriser nærmer det punkt sig, hvor prisen for opvarmning balancerer.

det er nok urealistisk i større udstrækning at anvende asfaltsolfangere under allerede eksisterende gader. Men ved nye bydele som Nordhavnen, var det værd at undersøge, om man fra starten af skulle indbygge solfanger og snerydning i veje og fortove.

indlæg oprettet af Jens Hvass

A.H. de Bondt & R. Jansen: Generation and Saving of Energy via Asphalt Pavement Surfaces, Ooms 2006 (pdf).

Energy From Aspalth for heating and cooling buildings and roads, Road Energy Systems (pdf).

New energy uses found for sun-drenched asphalt, CTV 31.12.2007.

Annie Jia: Cool Fix for a Hot Planet, (med lille audio) Living On Earth 30.05.2008.

 

Share