Airbus udvikler fly med 50% CO2-reduktion

6. juni 2008

Luftfartsselskaberne har ryggen mod muren. Dels bliver det stadig sværere at dække over, at flyvning er en af de værste kilder til udledning af drivhusgasser, dels giver de hastigt stigende brændstofpriser et gigantisk pres på luftfartselskabernes økonomi – ikke mindst nu, hvor der som led i UNFCCCs forhandlinger i Bonn i disse dage er optræk til at luftfarten bliver lagt ind under en form for CO2-kvotesystem.¹

På den baggrund er det kærkomment, at Airbus og ACARE (the Advisory Council for Aeronautics Research in Europe) sat sig det ambitiøse mål at reducere energiforbruget med 30% og CO2-udledningerne med 50% inden 2020 set i forhold til år 2000, og man har i den forbindelse øget forsknings- og udviklingsbudgettet markant. Man vil:

reducere CO2 med 50% pr. passager-kilometer
reducere NOx-udledningerne med 80%
reducere den oplevede støj til det halve af de nuværende gennemsnitlige niveauer, samt
minimere påvirkninger fra fremstilling, vedligeholdelse, eftersyn, reparation og ophugning.

Airbus har i livscyklusundersøgelser vurderet, at man vil kunne komme op på at recirkulere 85% af alle dele i et fly.

Reduktioner og ydelsesforbedringer i den størrelsesorden kommer ikke ved en enkelt eller nogle få ændringer, men vil kræve en tilbagevendende systematisk gennemgang af samtlige led i kæden. Et helt centralt punkt i forbedringen af brændstoføkonomien er udviklingen af nye overflader, som er så glatte, at luftmodstanden, og dermed de lufthvirvler, som dannes omkring vingeprofilerne, reduceres betragteligt.²

På den baggrund er SAS’ nyligt fremlagte plan om at kunne reducere CO2-udledningerne med 20% umiddelbart beskedne. Men ét er, at de første fly med 50% reduceret CO2-udledning måske er klar i 2020, en anden ting er, at der vil gå yderligere en årrække, før luftfartselskaberne har skiftet ud til de mere brændstofeffektive fly (se tidligere blog-indlæg: SAS præsenterer klimaplan for 2020).

I en tid, hvor det bliver stadig klarere, at vi gerne skulle reducere CO2-udledningerne med 90% – og ideelt set kom dertil, at vi tog mere CO2 ud af atmosfæren end vi producerede – kan man dernæst spørge sig selv, om det med 50% reduktion bliver miljøvenligt at flyve? Selvom CO2-udledningerne pr. passager faldt fra 10 til 5 ton på en returrejse til Australien, er det ikke i orden, når vi gerne skulle nå ned på 1 ton CO2 pr. person pr. år.

CO2 udledt i højden har større drivhuseffekt end ved jordoverfladen. Man taler om et såkaldt Radiative Forcing Index (RFI), og CO2 udledt i langdistanceflyenes marchhøjde har en RFI på 2,7. Hvert ton CO2 fra et fly i luften varmeforurener således som 2,7 ton CO2 ved jordoverfladen, og flyudledningerne får hermed endnu større indvirkning på den globale opvarmning. Selv vanddamp fra flymotorernes opvarmning, som er det meste af de striber på himlen, vi ser efter flyene, fungere oppe i højderne som en drivhusgas (se tidligere blog-indlæg: Clearing The Air).

Man kan ikke presse et stort fly hurtigt frem gennem atmosfæren uden at udvikle denne vanddamp. Den dårlige nyhed er derfor, at selv hvis det en dag lykkes at udvikle fly med 100% reduktion af CO2-udledningerne, ville der stadig være en betragtelig drivhusgaseffekt.

Selvom man må have respekt for Airbus’ bestræbelser, er vi samtidig nødt til i den nuværende situation at reducere vores flytrafik radikalt. I de seneste 10 år er flyselskabernes passagertrafik steget med 45% og luftfragt er steget med 80%. For at den udvikling kan ændres, må vi udvikle nye møde- og forretningskulturer, levemåder, handels- og arbejdsmønstre, hvor det ikke er nødvendigt – eller naturligt – at rejse jorden rundt i tide og utide.

Man kunne sikkert hjælpe processen i gang ved at fjerne befordringsfradrag for flyrejser og flytransport og bruge pengene til vedvarende energi – og så få lagt en gedigen CO2-takst på billetterne, så miljøomkostningerne ved fossile afbrændinger kom med i billetprisen. Det har været alt alt for billigt at flyve de seneste år. I en tid, hvor klodens fremtid står på spil, må det simpelthen ikke kunne lade sig gøre at købe en flybillet til 2 kr. plus lufthavnsafgifter.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Dan Milmo: Airlines stage fightback on environmental criticism, The Guardian 03.06.2008.¹

Budget airlines reject European emissions trading, AP 03.06.2008.¹

Nicolai Østergaard: Sådan vil Airbus halvere brændstofforbruget, Ingeniøren 24.05.2008.²

Airbus Wants To Cut CO2 Emissions By Half By 2020, Industry Week (APF) 15.06.2007.

Strategic Research Agenda 1 – The Challenge of the Environment, (pp. 58-108) ACARE 2007 (pdf).

Airbus press kit om Eco-Efficiency (link til zip-fil med pdf-filer) 02.06.2008.

Share