Faldende trafik i det centrale København

17. juni 2008

Det fremgår i dag af Politiken, at trafikken i København for første gang i mange år er svagt faldende.¹ Med stadig flere biler i Hovedstadsområdet har trafikken de seneste år nærmet sig et mætningspunkt med stor træghed og kødannelser i myldretiderne til følge.

Ifølge Københavns Kommunes netop offentliggjorte trafiktællinger for 2003-2007 er biltrafikken i København i 2007 set i forhold til 2006 “stort set uændret, dog med en faldende tendens i de indre dele af kommunen. Gennem søsnittet er bilernes antal i dagtimerne faldet med 4.600 til i alt 290.400 og gennem kommunegrænsen er antallet faldet med 2.800 til i alt 545.000.”²

Samtidig er cykeltrafikken i de centrale bydele stigende. Dette er en glædelig udvikling, om end der endnu kun er tale om meget beskedne fald i biltrafikken (se kurven nedenfor).

En del af baggrunden er de hastigt stigende benzinpriser, og der har da også været forslag fremme om, at befordringsfradraget burde øges. Men set fra et klima- og bæredygtighedsperspektiv virker det fuldstændig forkert at have et befordringsfradrag, og Christian Ege fra Det Økologiske Råd advarer i dag om, at det ville være det helt forkerte signal at sende.³

Frem for et fradrag pr. kilometer burde befordringfradraget bruges som et aktivt grønt instrument, så man kunne få fradrag til udgifter, som reducerede pendlingsbehovet ved at befordre hjemmearbejde. Hvor det stadig skulle kunne lade sig gøre at trække udgifter til kollektiv trafik fra, skulle det ikke kunne lade sig gøre at fratrække flyrejser. Og fradrag til privat kørsel skulle gøres afhængig af, at der var passagerer på andre sæder end førersædet (foreksempel to personer 50%, tre personer 75%, fire personer 100%).

Nok er benzinen steget markant i de seneste måneder, men fra miljøperspektiv er den er stadig alt for billig og afspejler stadig kun udgiftene ved at få den frem til benzintanken. De stadig stigende omkostninger ved klimaforandringer og forurening af miljøet burde lægges oveni. Hvis benzinen således kom til at at koste den reelle pris, som sandsynligvis ligger på mindst det dobbelte af den nuværende pris, ville vi have god plads på vejene og kunne koncentrere os om at udbygge den kollektive trafik.

Herover ser man kurven fra de netop offentliggjorte trafiktællinger (p. 7). Hvor trafikken målt over kommunegræsen er stort set den samme, er faldet i biltrafikken og stigningen i cykeltrafikken først og fremmest sket i søsnittet omkring byens historiske centrum.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Kenneth Lund: Trafikken falder i København – helt af sig selv, Politiken 17.06.2008.¹

Færdselstællinger og andre trafikundersøgelser 2003-2007, Københavns kommune, Teknik – og Miljøforvaltningen 2008 (2,9 Mb pdf).²

Økologer: Afskaf kørselsfradrag, Politiken 17.06.2008.³

Kaare Skovmand: Skatterådet skuffer pendlere: Uændret kørselsfradrag, Politiken 17.06.2008.

 

Share

én kommentar

  1. Peter Jørgensen kommentarer:

    Det er interessant at historien i medierne lyder på at trafikken i Hovedstaden er faldet for første gang siden 80’erne. Af trafiktællingen fremgår også tydeligt at trafikken gennem Indre By har været støt faldende siden målingernes start i 1970. Samt at der faktisk er et fald på 9% siden 2002.

Der er i øjeblikket lukket for kommentarer.