Arbejde er en aktivitet, ikke et sted …

8. august 2008

Stillet overfor de globale klimaudfordringer kan vi drømme om den definitive løsning, som med et slag vender udviklingen mod den globale overophedning: tredje generations biobrændstof, fjerde generations kernekraft, fissionsreaktoren, billige solceller, CO2-støvsugere og CCS-teknologi for ren kulafbrænding. Men der vil gå fra adskillige til rigtig mange år, før de kan få nogen markant betydning, og sandsynligvis vi løsningen aldrig blive blot en enkelt faktor, men en sum af mange et meget stort antal enkeltindsatser. Uden på forhånd at afskrive disse muligheder er det derfor vigtigt at se på, hvad vi kan gøre med de værktøjer, vi har til rådighed her og nu.

WWF Canada har på den baggrund udarbejdet en rapport, Innovating toward a low-carbon Canada, hvor man undersøger muligheder for CO2-reduktioner blot gennem at bruge allerede kendt teknologi bedre, først og fremmest inden for telekommunikation. Dette leder til seks anbefalinger (se nedenfor), som på kort sigt anslås at kunne reducere CO2-udledningerne med 20 mio. ton pr. år, og på lidt længere sigt (2020) 36 mio. ton pr. år.

Canadas indbyggertal er omkring seks gange større end Danmarks, så det svarer i dansk skala til besparelser på 6 mio. ton pr. år. Det får således ikke vores nuværende udledninger på 50 ton pr. år til at forsvinde, men det er endda en markant besparelse på et relativt afgrænset felt. Det viser potentialet i at analysere, hvordan vi klimamæssigt med velkendte velafprøvede mider kan gøre det, som vi gør hver dag, langt smartere. Rapporten beskriver således en sum af indsatser, som er umiddelbart gennemførlige, hvor det ikke er økonomien, men vores forståelse af situationen, som står i vejen for dens gennemførelse.

I forbindelse med den første anbefaling, om at etablere en tele-arbejdskultur, faldt jeg prompte for udsagnet “Arbejde er en aktivitet, ikke et sted …” . Det rummer et vist mål af klarsyn.

De seks anbefalinger er:

1 Build a tele-work culture – financial incentives and management leadership can encourage 5-10 per cent of Canadians to avoid commuting in their cars.

2 Enhance car-pooling and car-sharing – the power of social networking and on-line communications can get 12-20 per cent of commuters ride-sharing and sharing cars.

3 Minimize carbon emissions by driving smarter – equipment that reduces idling and optimizes commercial vehicle routes can deliver large fuel and financial savings.

4 Encourage more electronic meetings – business and government need to set the pace towards eliminating 20-30 per cent of business travel, which makes even more sense with rising fuel prices.

5 Facilitate more e-products and e-transactions – significant financial and environmental benefits already exist, and justify broader uptake.

6 Deploy electronic meters and controls – regulatory requirements will drive adoption and reduce energy consumption of buildings.

Skemaet herover sammenfatter de seks anbefalingers potentielle CO2-reduktioner i mio. ton på kort sigt og på lidt længere sigt (2020).

Som det fremgår, har man primært set på reduktioner gennem fornyet brug af allerede kendt IT-teknologi og intelligent styring af varme, lys, kørsel osv. Der er således ikke taget hul på energirenovering, forbedring af bilernes brændstoføkonomi, kollektiv trafik, flere der cykler til arbejde, vindmølleparker, solenergi, varmepumper og en lang række andre muligheder for at spare energi, ressourcer og CO2-udledninger.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Innovating toward a low-carbon Canada. Using technology to transform tomorrow, WWF Canada 2008 (pdf).

Julia Langer: Wired world helps reduce emissions, The Star 08.08.2008.

Share