Studiekreds om Københavns Kommunes klimaplan

3. marts 2009

Trods megen tale om nødvendigheden af markante reduktioner af CO2-udledningerne fra ikke mindst den rige del af verden ligger de danske CO2-udledninger i dag på stort set samme niveau som i 1990. Den vedvarende energi og de energieffektiviseringer, som vi trods alt har fået etableret, har kun lige kunnet hamle op med de stigende udledninger fra en stadig større transportsektor og et stadig stigende vareforbrug, og vi står i dag i den småpinlige situation, at vi skal købe os til de små reduktioner, vi har forpligtet os til gennem Kyoto-aftalen.

Men ser man på Københavns Kommune, er CO2-udledningerne i årene 1990-2005 faldet med 20%. Udviklingen er fortsat i den rigtige retning siden da, og med den klimaplan, som i de kommende måneder vil være i høring forud for den endelige vedtagelse, er der lagt op til at skære yderligere 20% af kommunens udledninger inden 2015. Hvad der er endnu mere interessant er, at det foreliggende udkast til klimaplanen indeholder et scenario for et CO2-neutralt København i 2025. Det er kort sagt et initiativ, som fortjener den stærkest mulige opbakning. For det vil kræve politisk mod og modenhed at gennemføre, og det vil kræve en stærk deltagelse fra byens befolkning.

Vi er derfor en gruppe af mennesker fra Københavns miljøpunkter, lokaludvalg og klimabevægelse, som har lavet en studiekreds omkring klimaplanen i forbindelse med klimaplanens offentlighedsfase. Målet er dels, at vi alle bliver lidt klogere på, hvordan en sådan klimaplan er skruet sammen og kommer til at tale konkret om, hvordan CO2-reduktioner i en sådan størrelsesorden og på lidt længere sigt CO2-neutralitet reelt kan opnås. Dels at vi kan bidrage med velkvalificerede høringssvar. For en sådan klimaplan kræver deltagelse på alle niveauer for at kunne realiseres.

I studiekredsen vil vi mødes cirka hver anden uge kl. 19.00-21.30 ved Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, Rådhuspladsen 77 st.tv., første gang tirsdag den 3. marts. Har du forslag til emner, oplægsholdere eller relevante inspirationslinks, hører vi meget gerne fra dig.

Tilmelding til studiekredsen med navn, telefon og mail-adresse sker via studiekreds@a21.dk.

Arrangementsgruppen, ved Ane Wraae Nielsen, Kjeld A. Larsen, Lasse Rossen og Jens Hvass.

indlæg oprettet af Jens Hvass

 

 

Program for studiekredsens første fase

ti. 03.03.– Indledende møde, hvor vi præsenterer studiekredsens sigte, tager en kort rundesang på hvem vi er og får en række oplæg omkring delaspekter af klimaplanen, som kunne være interessante at behandle, f.eks. trafik og byplan/lokalisering, virksomhedsinddragelse og borgerinddragelse.

• Forberedelser: Københavns Kommunes Klimaplan – den foreløbige udgave.

ti. 10.03. 19.30-21.30 James E. Hansen debatarrangement ved IDA (god fælles reference).

to. 12.03. 9.00-10.00 James E. Hansen forelæsning på Energy Crossroads (god fælles reference).

to. 12.03. – borger- og virksomhedsinddragelse. Diskussioner på baggrund af oplæg fra Jens Christian Elle (Miljøpunkt Bispebjerg-Husum-Brønshøj) om borgerinddragelse og Lasse Rossen.

ti. 24.03.AFLYST (Jane Drejer), gennemføres 31.03.

to. 26.03. ~16.30-20.00 Klimadebatarrangement på Kafcafeen, Skindergade 3 (god fælles reference).

ti. 31.03.oplæg ved Jane Drejer Nielsen, som er med til at udarbejde Københavns Kommunes klimaplan.

• Forberedelser: Københavns Kommunes Klimaplan – lægges ud til download efter offentliggørelsen 17. marts.
• Forberedelser: baggrundsrapporterne for Københavns Kommunes klimaplan (besked når de er tilgængelige).

ti. 07.04. – denne aften har vi inviteret Klaus Illum til at holde et oplæg omkring klimaplanen. “Med udgangspunkt i sin bog Om-tanke – Ved vendepunktet ved vækstens grænser (se pressemeddelelse) vil Klaus Illum vurdere det begrebsmæssige, faglige og metodiske grundlag for Københavns Kommunes klimaplan og dermed lægge op til diskussion af CO2-neutralitets-regnestykket (se planens kapitel 11). ‘CO2-neutralitet’ er planens centrale klimapolitiske begreb. Klimaet reagerer imidlertid ikke på formelle ad hoc regnestykker, men på det virkelige CO2-udslip, kommunens borgere og virksomheder reelt forårsager.”

Forberedelser:
Klaus Illum: Om-Tanke – Ved Vendepunktet ved Vækstens Grænser, Bios 2009 (netop udkommet, se indholdsfortegnelse).
Klaus Illum:
København som den CO2-neutrale metropol? Information 31.03.2009.

ti. 14.04. kl. 17.00-19.00 skydes den offenlige høringsfase i gang med debat og workshop i Rådhusets festsal.

ons. 15.04. – Aftenen forløber i tre dele. Først vil vi først tage en plenum-runde på, hvordan vi konkret griber udarbejdelsen af høringssvaret an. Dernæst gruppearbejde omkring delemner som brugerinddragelse, trafik, baseline-problematik osv. I en afsluttende plenumrunde vil vi høre et kort rids fra de forskellige grupper samt konfirmere den videre arbejdsplan.

Forberedelser: Evt. læse en eller flere af fde baggrundsrapporter, som ligger til grund for klimaplanen. De skulle blive tilgængelige senest 14. april.

ons. 22.04. / to. 23.04 – UDSAT – en aften med Rambølls klimadirektør Hanne Christensen.

ti. 28.04. – Arbejdsmøde. Dels en runde på høringssvarets generelle perspektiv på baggrund af et oplæg fra Katja Lange. Dels arbejdsgruppesessions omkring udvalgte dele (kapitler) af klimaplanen.

Den endelige deadline for høringssvar er 15. maj.

Herefter må vi aftale, om og hvordan vi vil fortsætte arbejdet i studiekredsen? Hvis energien er til det, kunne målet være at arbejde videre med scenariet for København som CO2-neutral, gøre sig nogle overvejelser over, hvad det indebærer for dagligliv og arbejdsliv, og måske konkludere arbejdet i et udstillingsmateriale til klimatopmødet i december.

Fig. 17 fra KKs klimaplan viser, hvordan CO2-neutralitet er opnået gennem at opveje et (i forhold til i dag mindre) forbrug af fossile brændstoffer med vindkraft.

Vi regner med at lande første fase af studiekredsen på en aften om det globale perspektiv, som oprindelig var planlagt 12.03., med diskussioner på baggrund af en video om et 1º-scenario og evt. et video-input fra James E. Hansen.
Forberedelser: A Safe Landing for the Climate (pdf) – (kap. 2 fra WorldWatch Institute: State of the World 2009), se blog-indlæggene State of the World Symposium 2009 og Klima-scenario med blot 1º temperaturstigning, samt blog-indlæg tagged med James Hansen.

Studiekreds referater

Referat fra studiekredsmødet 03.03.2009 (pdf).

Referat fra studiekredsmødet 12.03.2009 (pdf).

Referat fra studiekredsmødet 31.03.2009 (pdf).

Referat fra studiekredsmødet 07.04.2009 (pdf).

Referat fra studiekredsmødet 15.04.2009 (pdf).

Studiekreds dokumenter

Kjeld A. Larsen notat vedr. trafikdelen af KKs klimaplan, studiekredsoplæg 03.03.2009 (pdf).

Kjeld A. Larsen notat vedr. ændringer, der er taget ad notam efter høringen om KKs klimaplan, 29.09./22.10.2009 (pdf).

Studiekreds høringssvar

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes klimaplan, 15.05.2009 (pdf).

Klimaplan vedtaget august 2009

København CO2-neutral i 2025. Københavns Klimaplan, Københavns Kommune 2009 (pdf).

København CO2-neutral i 2025. Københavns Klimaplan – den korte version, Københavns Kommune 2009 (pdf).

Copenhagen Carbon Neutral by 2025. Copenhagen Climate Plan – The short version, Københavns Kommune 2009 (pdf).


Klimaplan baggrundsrapporter

København CO2 neutral i 2025? Rambøll februar 2008 (pdf).

Københavns Kommunes klimaplan 2015 – Virkemiddelkatalog for energiforsyning, EA Energianalyse 12.12.2008 (pdf).

Københavns Kommunes Klimaplan. V irkemiddelkatalog – Transport, Rambøll 30.03.2009 (pdf).

Københavns Kommune. Klimaplan 2015: Bygninger, Rambøll november 2008.

Københavns Kommune. Klimaplan 2015: Virkemiddelkatalog for byudvikling, COWI 02.02.2009.

Københavns Kommune. Klimatilpasning – input til Klimaplan 2015, COWI december 2008 (pdf).

Københavns Kommune. Scenarier for udvikling i CO2-emissioner. Teknisk notat, COWI december 2008 (pdf).

Klimaplan stadier

Klima København. En vision og en plan (fuld udgave), marts 2009 (4,2 Mb pdf).

Klima København. En vision og en plan – (resume), marts 2009 (1,5 Mb pdf).

Miljømetropol København. Centrum for verdens klimapolitik (fuld udgave til intern høring), februar 2009 (2,3 Mb pdf).

Artikler om KKs klimaplan

Camilla Stampe og Jørgen Steen Nielsen: København skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad, Information 14.03.2009.

Camilla Stampe: København er ikke den eneste grønne by, Information 14.03.2009.

Jørgen Steen Nielsen: Københavnerens CO2-fodaftryk er for stort, Information 14.03.2009.

Camilla Stampe: Maldiverne vil overhale København, Information 16.03.2009.

Hans Henrik Aagaard: København skal være CO2-neutral, Berlingske 17.03.2009.

Camilla Stampe: Bondam: Meget svært at gøre København CO2-neutral, 18.03.2009.

Gitte Svanholm: København skal være CO2 -neutral i 2025, Politiken 19.03.2009.

Hans Larsen: Kommuner vil bruge milliarder på klima, Berlingske 19.03.2009.

Morten Skjoldager: København varsler ny CO2-plan, Politiken 28.03.2009.

Louise Lyck Dreehsen: V: København skal fyldes med vindmøller, Berlingske 28.03.2009.

Camilla Stampe: Valby går solvejen, Information 30.03.2009.

Klaus Illum: København som den CO2-neutrale metropol? Information 31.03.2009.

Camilla Stampe: Københavnere går til kamp mod byens klimaproblemer, Information 16.04.2009.

Relevante links

Virkemiddelkatalog for CO2-reduktion fra transport, Rambøll 2009.

Rambøll udarbejder CO2 neutralt fremtidsscenarie for Københavns Kommune, Rambøll 2009.

CO2-plan for København 1990-2010, Københavns Kommune 2002 (pdf).

Virkemiddelkatalog, CO2-beregning, Klima- og Energiministeriet 2009 (pdf).

Opsummering af rundbordsamtale med ’klimaildsjæle’ 01.12.2008, (notat) Klima- og Energiministeriet (pdf).

O.-K. Nielsen et al.: Drivhusgasopgørelse på kommuneniveau. Beskrivelse af beregningsmetoder, Danmarks Miljøundersøgelser 2009 (pdf) / kort sammenfatning.

O.-K. Nielsen: CO2-beregner giver kommunerne overblik i klimaarbejdet, Danmarks Miljøundersøgelser 2009.

Kommunal CO2-beregner, Danmarks Miljøportal.

O.-K. Nielsen et al.: Projection of Greenhouse Gas Emissions 2007 to 2025, National Environmental Research Institute 2008 (2,4 Mb pdf).

Tim Jackson: Prosperity without growth? The transition to a sustainable economy, Sustainable Development Commission, marts 2009 (pdf).

 

Share