En temperaturstigning på 2-3ºC betyder at …

14. april 2009

Hele det store forhandlingsapparat omkring vedtagelsen af en ny klimaaftale som afløser for Kyoto-aftalen, som udløber i 2012 sigter på at holde de globale temperaturstigninger under 2ºC. Klodens gennemsnitstemperatur ligger i dag omkring 0,7º over hvad den gjorde ved industrialiseringens begyndelse, og det har været vurderet, at klimaforandringerne ville være tålelige, hvis vi kunne holde den globale temperaturstigning under 2º.

Meget apropos temperaturhjulet i gårdsdagens blog-indlæg Gambling med vores fælles fremtid har Mark Lynas, forfatteren til bogen Six Degrees: Our Future on a Hotter Planet, i dag i The Guardian en oversigt, som kort opridser konsekvensen af temperaturstigninger ved <2º, 2-3º, 3-4º, 4-5º, 5-6º og >6º. Det følgende er en ekstrakt heraf.

Under 2 grader C

Allerede under 2º vil det arktiske isdække smelte i sommertiden, hvilket vil øge varmeakkumuleringen markant, da isdækket reflekterer langt mere lys end den åbne havoverflade. Nordpolens isdække forventes at være helt smeltet i sommertiden allerede før 2030.

Samtidig er koralrevene verden over i forfald allerede med de nuværende temperaturstigninger og stigninger i surhedsgraden som følge af den større CO2-koncentration i havene. Det subtropiske klimabælte vil være udsat for alvorlig tørke, værst i Middelhavsområdet, det sydvestlige USA, det sydlige Afrika og Australien.

2-3 grader C

Voldsomme hedebølger som den der i 2003 medførte 30.000 dødsfald i Europa med temperaturer over 40º, vil blive årligt tilbagevendende. Amazon-området vil nå et ”tipping point’, hvor ekstrem varme og svigtende regn vil omdanne det nu frodige regnskovsområde til ørken og savanne.

Havenes surhedsgrad vil vokse dertil, at de sidste koralrev ødelægges, og mange planktontyper, som er grundlaget for havenes fødekæde, vil forsvinde. Afsmeltningen af den grønlandske indlandsis medfører havstigninger på adskillige meter.

3-4 grader C

Smeltevand fra gletsjere og snefald i verdens bjergkæder svinder så meget, at det giver stor vandmangel for landbrug og bysamfund i nogle af verdens nu frugtbareste og tættest befolkede områder. Californien, Peru, Pakistan og China vil være blandt de værst ramte.

Den globale fødevareproduktion er truet af tørke og hedebølger i de vigtigste fødevareproducerende områder i Europa, USA og USA. Golfstrømmen aftager.

4-5 grader C

Med temperaturstigninger på 4-5º vil vi nå endnu et ‘tipping point’, hvor store mængder metan frigives fra tundraområder, hvor den har været indespærret i årtusinder. Levevilkårene i Mellemøsten og Middelhavsområdet vil være truet af ekstreme temperaturer og begyndende ørkendannelse, og civilisationerne vandrer mode klodens poler, hvor der stadig er kølighed og nedbør til at dyrke jorden.

Al havis er smeltet ved begge poler, gletsjere er bortsmeltet bortset fra de nu arktiske egne.

5-6 grader C

Det er nu varmere end på noget tidspunkt i de sidste 50 mio. år. Temperaturerne stiger langt mere ved polerne end i gennemsnit, så temperaturen i de arktiske egne kan nu ligge op til 20º over hvad vi kender i dag og Nordpolen vil være isfri året rundt.

Det meste af det nu tropiske og subtropiske bælte er ubeboeligt varmt. Havstigningerne er nu så omfattende, at kystbyer må forlades kloden rundt.

Mere end 6 grader C

En temperaturstigning over 6 giver risiko for at iværksætte en lang række yderligere opvarmningsmekanismer, som i værste tilfælde kan gøre Jorden ubeboelig, som Venus.

Livet i havene er for en stor del uddød, mennesker lever kun i højderne og polaregnene.

Den samlede befolkning er stærkt decimeret og op imod 90% af alle arter står overfor udryddelse – hvilket kan blive den største masseudryddelse i Jordens historie.

Se tilsvarende Six Degrees temperaturoversigt på National Geographics hjemmeside.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Mark Lynas: Climate change explained – the impact of temperature rises, The Guardian 14.04.2009.

Mark Lynas: Six Degrees: Our Future on a Hotter Planet, Six Degrees blog, marklynas.org 2007.

SIX DEGREES could change the world, National Geographic 2009.

Share