Amerikanske klimaforandringer

23. juni 2009

Der er netop udkommet en rapport fra USGCRP (United States Global Change Research Program) om klimaforandringer i USA – dels de klimaforandringer, man allerede i dag kan iagttage, dels hvad man med den nyest tilgængelige viden forventer, at fremtiden vil bringe af klimaforandringer ved henholdsvis et markant CO2-reduktionsscenario og et business as usual-scenario.

Rapporten tegner et forstemmende billede. Selv hvis USA sammen med resten af verden beslutter (og efterlever) en stærk klimaplan, vil et land som USA opleve markante klimaforandringer i de kommende år, og hvis den nuværende afbrænding af fossile brændstoffer ikke bringes til ophør inden for ganske få år, vil der være tale om voldsomme forandringer, som vil give størstedelen af USA en markant anden karakter end i dag. I nord vil tundraegnene tø, med accelerende metanudledninger og klimaforandringer til følge, umiddelbart syd herfor er det store bælte af nåleskove i fare for sammenbrud. Nedbøren vil falde mere sparsomt og mere ujævnt fordelt, og ørkenagtige tilstande vil udvikle sig i de sydvestlige egne. Store skovområder vil være stærkt udsatte for skovbrande, og mange steder vil varmen stige voldsomt, så temperaturen i store dele af året vil nå over 40ºC i dagtimerne, mens millioner af mennesker langs øst- og sydkysten står overfor at måtte flytte på grund af stigende oceaner.

I videoen nedenfor, som varer en lille time, bliver USGCRPs rapport introduceret af en af Obamas nærmeste rådgivere, John Holdren, samt en række af de eksperter, som står bag udarbejdelsen af rapporten Global Climate Change Impacts in the United States.

White House Releases Landmark Climate Change Report, 56:07 min. YouTube video.

USA er historisk set et af de lande, som har produceret mest CO2. Samtidig har USA været et af de industrialiserede lande, som har været mest bagstræberisk overfor at ændre kursen i retning af det fossilfri samfund. Der er dog stærke tegn på, at Obama-administrationen vil gøre det anderledes, og der arbejdes pt. på mange fronter på at skabe fundamentet for denne omlægning. Man kan derfor håbe, at rapporten kommer tidsnok til at gøre det uomtvisteligt klart for amerikanerne, at de nødvendigvis må gå helhjeret ind i skabelsen af en stærk klimaaftale. For de hidtidige amerikanske udmeldinger har ligget langt fra, hvad der er nødvendigt for at vi til december i København får etableret den rammeaftale, som kan vende den nuværende klimatiske katastrofekurs.

Den fulde rapport er på 130 sider, men der findes et 20-siders summary, ligesom der findes factsheets, som belyser regionale udviklingsmønstre. Se:

Thomas R. Karl, Jerry M. Melillo, and Thomas C. Peterson (Eds.): Global Climate Change Impacts in the United States Cambridge University Press 2009 (pdf).

20-Page Highlights Brochure (pdf). Powerpoint Presentation (ppt).

Regional Factsheets: Alaska, Coasts, Great Plains, Islands, Midwest, Northeast, Northwest, Southeast, Southwest (pdf).

Læs også blogindlægget: Afrikas landmænd i kamp mod tiden

indlæg oprettet af Jens Hvass

America’s State of the Climate, (interview med John Holdren) Living Earth 20.06.2009.

Dan Vergano & Doyle Rice: ‘Game-changer’: Report on climate change urges action, USA Today 19.06.2009.

Lauren Morello: U.S. Study Projects How ‘Unequivocal Warming’ Will Change Americans’ Lives, New York Times 17.06.2009.

Lisa Lerer: Climate change to increase drought, bugs says new report, Politico 16.06.2009.

Alexis Madrigal: From Sewage to Salmon, Climate Change Hitting Here and Now, Wired 16.06.2009.

Catherine Rampell: The Economic Impact of Climate Change, New York Times 16.06.2009.

Suzanne Goldenberg: Obama targets US public with call for climate action, The Guardian 16.06.2007.

Share