Amerikansk tørke

2. oktober 2012

I den månedlige samling af Satellit Eyes on Earth fra The Guardian Environment var der denne serie af tre billeder taget over samme sumpområde i det centrale Kansas, The Cheyenne Bottoms Wildlife Wetlands. De er fra venstre mod højre taget hhv. juni 2010, juni 2011 og juni 2012, og man får en umiddelbar fornemmelse af, hvor hårdt tørken har fat i det centrale USA. Og jeg fik lyst til at zoome lidt ind.

Cheyenne Bottoms er med 166 km² USAs største sumpområde og et af USAs 29 vådområder under Ramsar-konventionen. Cheyenne Bottoms er et fugle-eldorado, og i forårs- og efterårstiden svirrer luften af kolssale flokke af fugle på træk mellem vildmarken i nord og vinterkvarterer under sydligere himmelstrøg. Gennem året kan man således iagttage 340 forskellige fuglearter i området, som er vitalt for en række arters overlevelse. I de senere år har man gennem anlæg af diger, kanaler osv. søgt at sikre stedet som varieret biotop for fuglelivet – deraf de “unaturlige” linjer i landskabet. Men når vandet er helt væk, er der ikke meget at gøre.

Det er ikke første gang, at der er tørke i området – satellitbilleder fra 2003¹ viser, at der kun var vand tilbage i ét af de inddæmmede rum. Men i år er Cheyenne Bottoms helt tørlagt. På USGS’ hjemmeside er der flere satellitbilleder af Chayenne Bottoms.² 

Jeg har nedenfor samlet en række billeder af Cheyenne Bottoms mange enestående skabninger.

Årets voldsomme tørke er blevet sat i forbindelse med ændrede jetstrømme på grund af klimaforandringerne i det arktiske område (se blog-indlægget: Disconnecting the dots). Men om amerikanerne endelig begynder at connecte the dots og tager klimaudfordringen alvorligt, det må tiden vise.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Satellite eye on Earth: September 2012 – in pictures, (billede 10) The Guardian 02.10.2012.

James S. Aber: Cheyenne Bottoms, Kansas, Emporia State University.¹

Effects of Drought, USGS.²

Cheyenne Bottoms Wildlife Area

Carey Gillam: Drought persists, hits wheat growers hard – report, Reuters 11.10.2012.

Monte Morin: Some climate scientists, in a shift, link weather to global warming, Los Angeles Times 12.10.2012.

 

Share