Islamic Declaration on Global Climate Change

18. august 2015

I juni fik vi Pave Francis’ encyklika, Laudato Si, som i meget klare vendinger kalder verdens 1,2 mia. katolikker til klimaindsats – endda med en radikalitet, som det er svært for vore dages politikere at gøre det. Og i dag fik vi tilsvarende en Islamic Declaration on Global Climate Change, som udfolder klimaudfordringen i et islamisk perspektiv og meget direkte opfordrer verdens 1,6 mia. muslimer til at gøre deres til at vi kan møde klimaudfordringen.

Deklarationen er resultatet af et todages symposium i Istanbul med deltagelse af 60 islamiske ledere fra 20 forskellige lande.

Traditionelt har klimaindsatsen kun i mindre grad været drevet af muslimske lande, så på den led er det et dobbelt vigtigt dokument. Den islamiske kultursfære spænder over mange af de landskaber, som i de kommende årtier vil blive allerhårdest ramt af klimaforandringer, fordi i forvejen meget varme klimaer bliver varmere, i forvejen meget tørre klimaer bliver endnu mere tørre og ørkenagtige. Samtidig omfatter den islamiske verden en stor gruppe af olielande, som med deres enorme oliereserver traditionelt har været meget modstræbende mod at anerkende om ikke klimatruslen, så dens enorme omfang.

Som vi har set det både med pavens Laudato Si og den islamiske deklaration, så har det spirituelle udgangspunkt muligheder for at italesætte problemer og adfærd, som den verdslige politiske sfære har meget vanskeligt ved. Det kan moralisere, det kan tale til det gode i mennesket, det kan sætte grænser for vores grådighed vores fremfærd, vores egoisme vores fortravlethed og forvirrethed med en direkthed i sproget, som ingen politiker ville slippe levende fra. Så ligesom der er en helt central plads for NGOerne i den store omstilling, så er der en kæmpe opgave for vores tros- og forestilingssystemer i at hjælpe menneskeheden godt videre i den nok største trussel mod menneskeheden i menneskehedens historie, nemlig mennesket selv som er i fuld gang med at tilintetgøre sine omgivelser og sit livsgrundlag.

“Our species, though selected to be a caretaker or steward (khalifah) on the earth, has been the cause of such corruption and devastation on it,” siger den islamiske deklarationstekst. Vi får her for menneskets indplacering i jordelivet en form for mellemposition mellem et deep– og et shallow ecology-perspektiv. Hvor mennesket på den ene side ikke blot er en lige del af naturen, men på den anden side ikke blot er hersker og forbruger, men nok så meget tjener, forvalter og opretholder. Pave Francis har meget direkte adresseret de amerikanske katolikker, som bedriver en omfattende klimafornægtelse og har på sin kærlige måde sagt, at den ikke går. Og senere på året træder han ind midt i fornægtelsen, når han skal holde tale for den amerikanske kongres.
Vi har endnu til gode at se, i hvilken grad den islamiske deklaration bliver bredt formidlet. Den muslimske verden er mindre hierarkisk organiseret end den katolske, så deklarationen er mere afhængig af, at der i hvert land er mennesker, som tager den til sig og bruger den. For eksempel er det nok ikke tilfældigt, at konferencen ikke havde nogen repræsentant fra Tyrkiet, selvom den fandt sted i Istanbul, mens omvendt lederen af det indonesiske Ulema Council, UCI, som repræsenterer 210 mio. muslimer,  har hilst deklarationen velkommen med ordene:

“we are committed to to implementing all [its] recommendations. The climate crisis needs to be tackled through collaborative efforts.” Vil islamiske fundamentalister tage den til sig, vil oliesheikerne tage den med i fredagsbønnen? Det må de kommende uger vise.

Umiddelbart er der tale om et stærkt og radikalt klimaperspektiv. Og hvor de indledende dele i høj grad søger at forbinde islamisk tro og livssyn med et klimaperspektiv – og søger at definere en sådan akse – så er målsætningsdelen trukket helt ind i FN-forhandlingernes værktøjskasse og begrebsapparat, med bud til verdens rigeste lande og olieproducerende lande om at have udfaset deres brug af fossile brændsler inden midten af århundredet samt at levere generøs finansiel og teknologisk hjælp til verdens fattigere lande, erkende den moralske forpligtelse til at reducere forbruget for at give også fattige lande mulighed for at nyde godt af ikke-fornyelige ressourcer, samt at holde 2°C-målsætningen og om muligt 1½ºC-målsætningen – og lade mindst to tredjedele af alle fossile reserver forblive under jorden. Der skal investeres i en grøn økonomi, og den nuværende uetiske naturødelæggelse må erstattes af naturbevarelse og bæredygtigt forbrug, mens forholdene for verdens fattigste må bedres.

Det var det helt korte resume af deklarationstekstens afsnit 3.2. På deklarationens hjemmeside kan man læse om tilblivelsen, at:

“A group of top academics has been engaged in drafting an “Islamic Declaration on Climate Change” and the initial draft has been circulated widely for consultation. The symposium will be an experts’ meeting convened to seek broad unity and ownership from the Islamic community around the Declaration, and to further discuss the amplification of messages and mobilization of various actors and groups around COP 21 and in the future. In attendance will be senior international development policy makers, leaders of faith groups, academics, and other experts. This symposium shall also provide opportunities to connect with leaders from other faiths as well as secular organisations, and promote inter-faith and cross-movement cooperation around aligned and joint messages. It will moreover highlight the future role and contribution of Muslims to the climate movement, and present ample communications opportunities, the aim being to secure high level representation from the diversity of actors mentioned above.”


Her blot til en begyndelse to uddrag fra ‘Islamic Declaration on Global Climate Change’, som den blev vedtaget i Istanbul i dag. Deklarationsteksten kan læses i sin fulde udstrækning her:

Det første er fra den indledende perspektivering:

“The pace of global climate change today is of a different order of magnitude from the gradual changes that previously occurred throughout the most recent era, the Cenozoic. Moreover, it is human-induced: we have now become a force dominating nature. The epoch in which we live has increasingly been described in geological terms as the Anthropocene, or “Age of Humans”. Our species, though selected to be a caretaker or steward (khalifah) on the earth, has been the cause of such corruption and devastation on it that we are in danger ending life as we know it on our planet. This current rate of climate change cannot be sustained, and the earth’s fine equilibrium (mīzān) may soon be lost. As we humans are woven into the fabric of the natural world, its gifts are for us to savour. But the same fossil fuels that helped us achieve most of the prosperity we see today are the main cause of climate change. Excessive pollution from fossil fuels threatens to destroy the gifts bestowed on us by God, whom we know as Allah – gifts such as a functioning climate, healthy air to breathe, regular seasons, and living oceans. But our attitude to these gifts has been short-sighted, and we have abused them. What will future generations say of us, who leave them a degraded planet as our legacy? How will we face our Lord and Creator?”
Det næste er fra målsætningsdelens afsnit 3.2:

“We call upon the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Meeting of the Parties (MOP) to the Kyoto Protocol taking place in Paris this December, 2015 to bring their discussions to an equitable and binding conclusion, bearing in mind –

The scientific consensus on climate change, which is to stabilize greenhouse gas concentration in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate systems;
The need to set clear targets and monitoring systems;
The dire consequences to planet earth if we do not do so;
The enormous responsibility the COP shoulders on behalf of the rest of humanity, including leading the rest of us to a new way of relating to God’s Earth.

3.2 We particularly call on the well-off nations and oil-producing states to –

Lead the way in phasing out their greenhouse gas emissions as early as possible and no later than the middle of the century;
Provide generous financial and technical support to the less well-off to achieve a phase-out of greenhouse gases as early as possible;
Recognize the moral obligation to reduce consumption so that the poor may benefit from what is left of the earth’s non-renewable resources;
Stay within the ‘2 degree’ limit, or, preferably, within the ‘1.5 degree’ limit, bearing in mind that two-thirds of the earth’s proven fossil fuel reserves remain in the ground;
Re-focus their concerns from unethical profit from the environment, to that of preserving it and elevating the condition of the world’s poor.
Invest in the creation of a green economy.”

الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Deklarationen er blevet til over et halvt år. Udgangspunktet blev til i et samarbejde mellem fem muslimske scholars. Dernæst blev en lang række andre muslimske scholars inviteret til at kommentere dokumentet, som har gennemløbet 8-9 stadier af tilretning før det mandag blev forelagt de 60 deltagere ved symposiet i Istanbul. Her havde det natten til i dag den sidste afpudsning før det blev tiltrådt.

Dorrit Saietz: Islamiske ledere følger i pavens klimafodspor, Politiken 19.08.2015.

Koranen, klimaet og profeten, Politiken 19.08.2015.

Megan Darby: Muslim leaders tell petropowers to lead on climate change, RTCC 18.08.2015.

Sara Weissman: Muslim leaders support Islamic declaration on climate change, RNS 18.08.2015.

Hans Nicholas Jong: Muslims to join in efforts on climate change, The Jakarta Post 18.08.2015.

Artur Neslen: Islamic leaders issue bold call for rapid phase out of fossil fuels, The Guardian 15.08.2015.

Jack Jenkins: Islamic Leaders Call For Phasing Out Global Fossil Fuels, Climate Progress 18.08.2015.

Ayse Wieting & Karl Ritter: Muslim scholars call for climate action, AP 18.08.2015.

Katie Hertzog: Muslim leaders call for climate action in new declaration, Climate Progress 18.08.2015.

John Queally: Islamic Declaration Blasts Short-Sighted Capitalism, Demands Action on Climate, Common Dreams 18.08.2015.

Sophie Yeo: Islamic climate declaration calls for fossil fuel phase out, Carbon Brief 18.08.2015.

MRaven: Islamic Climate Declaration calls for fossil fuel phase out, Climate Action Network 18.08.2015.

Devin Henry: Muslim leaders push for action on climate change, The Hill 18.08.2015.

Pope Francis Isn’t the Only Religious Leader Calling for Action on Climate Change, Vice News 18.08.2015.

Islamic Declaration boosts moral arguments to act on climate change, WWF 18.08.2015.

 

Share