Strøtanker om VW-skandalen

12. oktober 2015

Fra målinger af partikelforureningen i byens gader har jeg førstehåndserfaring med det enorme spænd mellem det, moderne køretøjer kan præstere i tests under kunstige testbetingelser, og så det, som rent faktisk kan iagttages i byens trafikkorridorer, så det kommer ikke nogen overraskelse, at man simpelthen har snydt på vægten, som det på det seneste er kommet frem, at verdens største bilproducent, VolksWagen, har gjort det ved at installere ‘snyde-software’ i 11 millioner dieselbiler for derigennem at gøre dem i stand til at performe optimalt i testsituationen, for efterfølgende at skrue ned for miljøvenligheden (NOx-udledningerne) i den virkelighed, de skulle fungere i. For eksempel en model Jetta udleder således 15 til 35 gange den tilladte mængde NOx på landevejen, samtidig med at den formår at bestå laboratorietesten med glans.

Elon Musk, som med sit stærke engagement i udviklingen af fremtidens el-bil ikke kan betragtes som nogen neutral iagttager, udtalte snart efter oprulningen af WV-skandalen, at den illustrerer, at vi nok er nået til grænsen for udviklingen af forbrændingsmotoren. Vi kan lave stadig skrappere grænseværdier for dieselkøretøjerne, men vi kan ikke blive ved med at tage det for givet, at udviklerne kan følge med. Så selvom det lige nu er VolksWagen, som er i gabestokken, må vi i den kommende tid forvente at se, at det ikke bare er et enkelt firma, men store dele af en bilindustri, som er gået ikke bare til stregen, men i mange tilfælde langt over stregen, i forsøget på at leve op til en række klima- og miljøkrav, som tilsammen synes at have bragt forbrændingsmotoren til grænsen for, hvad den kan præstere.

Ud over i VolksWagens egne biler finder man VolksWagen-motorer i biler af fabrikater som Audi, Seat, og Škoda. Og målinger viser, at en lang række andre bilfabrikater – Mercedes-Benz, Honda, Mazda Mitsubishi, Renault, Nissan, Hyundai, Citroen, Fiat, Volvo and Jeep  – har fra 2 til 20 gange højere NOx-udledninger i virkeligheden end i laboratoriets testvirkelighed, så der synes at være tale om en generel situation, hvor WV-skandalen blot er symptom – eller toppen af isbjerget, om man vil. Vi er nået dertil, at den teknologiske udvikling simpelthen ikke kan drives videre – i hvert fald med den hastighed, hvormed klimaudfordringen fordrer det, hvis vi skal blive ved med at producere diesel- og benzinbiler. ACEA, som er lobbyinstitution for den europæiske bilindustri, har da også ifølge Reuters sendt et brev til EU, hvor man fremfører, at forbedringer i den reelle NOx-performance tidligst vil kunne nås i 2019, og at kravene ved realistiske tests – som EU står overfor at indføre – bør ligge 70% over den nuværende grænse på 80 mg NOx pr. km for overhovedet at være opnåelige i tests under virkelighedsnære forhold. Men må dog håbe, at myndighedssiden står fast på, at det kan lade sig gøre, og at bilfabrikanterne bare må finde sig en mere værdig måde end den nuværende, som slet og ret er eksamenssnyd.

Selvom vi taler milligram, så er der ikke bare tale om småting. Mathiesen & Neslen skriver 4. oktober i the Guardian, at: “Volkswagen’s rigging of emissions tests for 11m cars means they may be responsible for nearly 1m tonnes of air pollution every year, roughly the same as the UK’s combined emissions for all power stations, vehicles, industry and agriculture, a Guardian analysis suggests.” Med 11 mio. biler med snyde-softwaren installerer, kan: “VW’s defective vehicles … be responsible for between 237,161 and 948,691 tonnes of NOx emissions each year, 10 to 40 times the pollution standard for new models in the US. Western Europe’s biggest power station, Drax in the UK, emits 39,000 tonnes of NOx each year.” De seneste årgange dieselbiler har i snit omkring 7 gange højere udledninger i praksis end i laboratorietestene, og ikke mindst i EU, hvor man aktivt har promoveret dieselbilen som både klima- og miljømæssigt overlegen dertil, at omkring halvdelen af alle nye biler er dieseldrevne, vil de negative sundhedspåvirkninger i byerne være betydelige. Paradoksalt ligger dieselbilernes forurening markant over benzinbilerne. Men i de seneste års udvikling af benzinmotoren for at optimere drivkraften og dermed hvor langt man kan køre pr. liter, er den blevet stadig mere dieselagtig med en betydeligt højere luftforurening til følge.

Hvis man hæver sig bare lidt over skandalen og det vanføre, det har ført den hævdvundne tyske bilindustri ud i, så må konklusionen være, at vi ikke skal søge at presse bilindustrien ud i yderligere forfinelser af forbrændingsmotoren, fordi nye landvindinger her i bedste fald er dyrt opnåelige. Tværtimod bør de enorme udviklingsbudgetter, som indtil nu i høj grad er gået til forbedringer af diesel- og benzindrevne køretøjer, fremover bruges på at udvikle folke-elbilen, samt til at elbilen som en selvfølgelighed primært ‘fodres’ med strøm genereret fra vedvarende energikilder.

Den reelle oprydning ligger således ikke i at få skiftet snyde-softwaren ud i de millioner af biler, hvori den er blevet monteret, eller at få lavet nogle testrutiner, som i langt højere grad modsvarer bilernes reelle brugsmønstre,  men i hurtigst muligt at få gjort benzin- og dieselkøretøjet til fortid. Frem for de hidtidige emissions- og effektivitetskrav (og incrementale forbedringer af den hidtidige forbrændingsteknologi) skulle for eksempel EU i langt højere grad stimulere omstillingen til eldrift og sikre sig, at de store automobilvirksomheder fokuserer deres udviklingsarbejde omkring produktionen af en ny generation af hybrid- og elbiler.

Frem for at blive ved med at forsøge at forfine et blindspor (den fossilt drevne forbrændingsmotor), må kræfterne fokuseres på en i sin væsenskerne sundere teknologi, så EU burde beslutte noget i retning af, at den sidste rene benzin- eller dieselbil blev solgt i 2020, og at selv hybridbiler (med kombinerede fossile drivmidler) fra 2025 var undtagelsen frem for reglen, så folkevognen inden for en begrænset årrække blev rent eldrevet.

Med 9,9 mio. køretøjer om året er VolksWagen verdens næststørste bilproducent, kun overgået af Toyota med 10,5 mio. biler pr. år. Hvis, som meget tyder på, det viser sig, at krisen omfatter flere fabrikater – at krisen er systemisk og ikke blev et spørgsmål om VWs dieselkøretøjer – så kunne den nuværende afsløring blive det, som blev dieselmotorens endeligt. Toyota, som med sine Prius-modeller er langt inde i udviklingen af en hybridbil (som har længere rækkevidde end de fleste af dagens elbiler), har netop meddelt, at man vil sigte på i 2050 at have skåret 90% af sine bilers udledninger. Man kunne passende sende det forslag til VWs direktion, at man gentænkte sin udviklingsstrategi ad tilsvarende tangenter. For dieselbilen må nødvendigvis blive en parentes i verdenshistorien.

Update 08.11. – Siden jeg skrev ovenstående betragtninger er VW-skandalen kun vokset. Så det står nu klart, at det ikke kun er NOx-forureningen, som skrumpede under testforhold, men også CO2-udledningerne. Samtidig er mistanken om, at det er et systemisk problem, som ikke kan begrænses til VW-fabrikkerne, men gælder bredt i bilindustrien, blevet yderligere bekræftet. Så det står nu klart, at der også har været fusket med både biler af fabrikatet Audi og Porsche, som begge hører til i VW-familien. Og selvom det langt fra er alle fabrikater, som bruger snyde-software, så gælder det for stort set alle bilmærker, at de sviner langt mere i den virkelighed, hvor vi allesammen skal trække vejret, end når de bliver testet i laboratorierne – hvilket siger lige så meget om dårlig kontrolpolitik som om bilfabrikanterne.

Der er lige nu lagt op til, at grænseværdierne for europæiske køretøjer bliver mere end fordoblet – og fra 2021 vil ligge 50% over i dag – men at det omvendt skal gælde for mere virkelighedstro testforhold – hvilket fra bilindustriens side bliver betragtet som en stramning! Så selv i en situation, hvor det ville være oplagt at stramme tøjlerne, har vi set EU være fuldstændig i lommerne på bilindustrien!

.
Ved en event arrangeret af Christian Science Monitor svarer lederen af FNs klimaforhandlinger Christiana Figueres på et spørgsmål, om VW-skandalen har undermineret bilindustrien, at hun tværtimod er ‘delighted’ over Dieselgate, som sagen er kommet til at hedde. For hvor Tesla hastigt er på vej til at løse el-bilen i Mercedes-klassen, så mangler vi stadig at få en el-drevet folkevogn. Og det mål har VWs ledelse nu sagt, at de agter at forfølge. Så disse afsløringer vil ikke bare fremskynde, at fremtidens folkevogn bliver en elbil, men kan være med til at få hele EU til at opgive sin fortsatte satsning på yderligere raffinering af forbrændingsmotoren for med sin bilindustri tager skridtet fuldt ud og satser på el-biler.

Og det er den vej, vinden blæser. Volvo-fabrikkerne, som ellers har satset på dieselbilerne, har her midt under Dieselgate meddelt, at de fra 2019 kun producerer el-biler. Respekt for det!

Update 12.12. – Med en vis sans for timing meddelte VolksWagen i dag, hvor verden står overfor vedtagelsen af en global klimaaftale, at man 5. januar vil præsentere sit bud på fremtiden elektriske folkevogn ved CES 2016.

Update 20.12. – I Californien har 44 business-ledere, deriblandt Elon Musk, skrevet under på et brev forfattet af Ion Yadigaroglu fra Capricorn Investment Group, at VolksWagen-fabrikkerne i stedet for at blive idømt bøder og at skulle udskifte en lang række dele i de millioner af biler, de har snydt med, skulle idømmes at gå forrest i udviklingen af udledningsfri el-biler. Det ville kunne give en luftrensning og klimaeffekt, som er 10 gange større end ved at bruge ressourcerne på at lappe på

The solution we propose for VW and the CARB is to, in a legally enforceable form:

  1. Release VW from its obligation to fix diesel cars already on the road in California, which represent an insignificant portion of total vehicles emissions in the State, and which cars do not, individually, present any emissions-related risk to their owners or occupants
  2. Instead, direct VW to accelerate greatly its rollout of zero emission vehicles, which by their very nature, have zero emissions and thus present zero opportunities for cheating, and also do not require any enforcement dollars to verify
  3. Require that this acceleration of the rollout of zero emissions vehicles by VW result in a 10 for 1 or greater reduction in pollutant emissions as compared to the pollution associated with the diesel fleet cheating, and achieve this over the next 5 years
  4. Require that VW invest in new manufacturing plants and/or research and development, in the amounts that they otherwise would have been fined, and do so in California to the extent that California would have been allocated its share of the fines
  5. Allow VW some flexibility in the execution and timing of this plan by allowing it to be implemented via zero emission vehicle credits.

I USA, som notorisk straffer mere end noget andet land i verden, er det et usædvanligt forslag at frafalde kravet om, at WV-koncernen tvinges til at ændre i de millioner af fejlramte biler, de har leveret i Californien, mod at gå målrettet ind i udviklingen af elbiler – nærmest som en slags avanceret samfundstjeneste for virksomheder. Men forslaget rummer faktisk en lang række win-win-elementer. Californien får langt mere luftrensning end ved at fremtvinge ombygningen de nu fejlagtige WV-køretøjer i Californien, Californien får en WV samlefabrik eller udviklingsenhed, som giver beskæftigelse, bilindustrien vil kollektivt have stor glæde af en sådan satsning på en billig ‘folke-el-bil’, Tesla får sikkert øget sin omsætning af bilbatterier yderligere  – ud over at Elon Musk får understreget sin analyse af Dieselgate, at dieselkøretøjet simpelthen har nået grænsen for, hvor langt yderligere den kan udvikles. Samlet vil bilbranchen måske ad denne vej få taget det definitive skridt mod folke-elbilen.

Update 24.05.2016 – i løbet af de seneste par uger er det blevet klart, at WV-skandalen har sine klare japanske paralleller. Mitsubishi har således krøbet til bekendelse og meddelt, at man igennem 25 år systematisk har forfalsket data om brændstof-økonomi for samtlige modeller. Det kommer efter at det i april blev afsløret, at fire modeller, som Mitsubishi fremstiller for Nissan, havde forfalskede kørselsøkonomi-data i størrelsesordenen 15% eller mere. Der har tidligere været afsløret problemer med Mitsubishi, og det hviler nu tungt på Nissan, som står overfor at overtage resterne af den tidligere så store bilproducent, at få ændret virksomhedskulturen.

I lyset af – eller rettere slagskyggerne fra – Mitsubishi-afsløringerne har Suzuki lavet en tilsvarende undersøgelse af sine biler, og har …  overraskende for nogen … fundet tilsvarende problemer. Siden 2010 har man systematisk for de små letvægtsbiler, hvor brændstoføkonomien er et af de vigtigste salgsparametre, forfalsket oplysningerne og brugt laboratorietests i stedet for data opnået fra tests under mere virkelige forhold på landevejene. Ifølge Suzukis oplysninger drejer det sig kun om biler til hjemmemarkedet og kun biler produceret siden 2010. Men den japanske regering har på baggrund heraf opfordret samtlige japanske bilproducenter til at sikre sig, at der ikke er tilsvarende problemer hos dem.

Nissan blev i Sydkorea for blot en uge siden idømt en bøde for at have solgt biler med snydesoftware tilsvarende WV-fabrikkernes, hvor udledningsbegrænsningsprogrammet slår fra efter en halv time.

Toyota har netop måttet hjemkalde 1,6 mio. køretøjer på det amerikanske marked efter at der er fundet alvorlige problemer med deres air bags. Så det er en prøvelsernes tid for den japanske bilindustri. Og de seneste uger understreger med al tydelighed, at det langt fra kun er WolksVagen, som er problemet, men at det tværtimod er en hel industri, som synes at være fanget i at ville præstere mere på papiret, end hvad ens produkter kan bære.

Update 29.06. – Der er nu indgået forlig mellem WV og det amerikanske marked. Sagen er ført på vegne af næsten en halv mio. bilejere, som afhængig af biltype får mellem 5-10.000 $ i kompensation. Afgørelsen indebærer en tilbagekøbsaftale baseret på bilernes værdi før skandalen blev afsløret, og vil kunne løbe op i en udgift i størrelsesordenen 10 mia $ for VolksWagen-fabrikkerne. Men bilejerne kan vælge i stedet at få deres køretøjer opgraderet – med en teknik som stadig venter godkendelse.

Yderligere må VolksWagen regne med udgifter på omkring 5 mia. $, hvoraf de 2,7 mia. $ er en bøde til det amerikanske miljøagentur EPA. Andre 2 mia. $ går til en fond, som skal udvikle clean-emissions technology. Denne afgørelse er således i særklasse den dyreste dom nogen bilproducent har været stillet overfor. Den hidtil største var General Motors, som måtte bøde 2 mia. $ for fejl med tændingen.

Endda er VolksWagen langt fra clearet på det amerikanske marked. Tværtimod er der sager mod VolksWagen under forberedelse i 42 stater for at have bedraget forbrugerne. Så i den udstrækning, den amerikanske sag vinder præsedens rundt omkring i verden det kan den ‘lille’ svindelsag gå hen at blive nærmest livstruende for VolksWagen-koncernen.

David Shepardson & Joel Schectman: VW agrees to buy back diesel vehicles, fund clean air efforts, Reuters 28.06.2016.

Hiroko Tabuchi & Jack Ewing: Volkswagen to Pay $14.7 Billion to Settle Diesel Claims in U.S., New York Times 27.06.2016.

Alan Katz & John Lippert: Volkswagen to Face $15 Billion Tab in U.S. Settlement, Bloomberg 27.06.2016.

Russ Mitchell & Alex Schiffer: After emissions cheating scandal, Volkswagen steers toward electric vehicles, Los Angeles Times 16.06.2016.

Fuel mileage irregularities in all Mitsubishi cars for decade, Asahi Shimbun 18.06.2016.

Toyota ups Takata air bag recall ante by 1.6 million vehicles in U.S., (AP) Japan Times 24.05.2016.

Yuki Hagiwara: Mitsubishi Motors scandal was an accident waiting to happen, (Bloomberg) Japan Times 19.05.2016.

Kazuaki Nagata: Suzuki latest automaker caught up in data debacle; Mitsubishi Motors says four further models affected, Japan Times 18.05.2016.

Nissan sucked into car emissions scandal as South Korea alleges fraud, (AP, Kyodo) Japan Times 16.05.2016.

Jonathan Soble: Mitsubishi Mileage Errors Affect All Models in Japan, (New York Times) Asahi Shimbun 12.05.2016.

Mitsubishi falsified fuel economy data for most models, Asahi Shimbun 11.05.2016.

Kyle Field: Elon Musk To California: Mandate Volkswagen To Produce EVs, CleanTechnica 19.12.2015.

Nick Jaynes: Elon Musk signs open letter urging California to forgo Volkswagen emission fixes, Mashable 17.12.2015.

Zoë Schlanger: Letter from Elon Musk: Volkswagen’s Cheating Scandal Punishment Should Be to Make Zero-Emission Cars, Newsweek 17.12.2015.

Chinese environmental group sues Volkswagen over emissions scandal, (Reuters) Straits Times 15.12.2015.

James Ayre: Volkswagen Unveiling New Electric Car At Consumer Electronics Show, CleanTechnica 12.12.2015.

Julie Kolwe: Volkswagen investor Nordea to sue over emissions fixing, The Guardian 08.11.2015.

Volkswagen managers afraid to travel to the US for fear of prosecution – report, (Reuters) The Guardian 07.11.2015.

James Ayre: UN Official “Delighted” By Dieselgate, CleanTechnica 06.11.2015.

VW scandal might spur new low-emission car solutions, says Germany, (Reuters) The Guardian 04.11.2015.

Graham Ruddick: VW admission suggests cheats went much further than emissions, The Guardian 04.11.2015.

Valerie Volovoci: U.N. official ‘delighted’ at VW scandal, sees clean car ‘revolution’, Reuters 03.11.2015.

Charles Fleming: Porsche caught up in scandal at VW, Los Angeles Times 02.11.2015.

Graham Ruddick: VVW emissions scandal widens to include Porsche claims, The Guardian 02.11.2015.

Adam Vaughan: VW emissions cheat estimated to cause 59 premature US deaths, The Guardian 29.10.2015.

Artur Neslen: EU caves in to auto industry pressure for weak emissions limits, The Guardian 28.10.2015.

Artur Neslen: UK, Germany and France lobbying for weakened cap on toxic car pollution, The Guardian 27.10.2015.

Damian Carrington: Diesel cars emit up to four times more toxic pollution than a bus, data reveals, The Guardian 21.10.2015.

Simon Roach: EC mulls adding pollutants to car labels, The Guardian 21.10.2015.

Steve Hanley: Volvo To Electrify Every Model By 2019, CleanTechnica 15.10.2015.

Katie Herzog: Toyota wants gasoline cars to go the way of the dinosaurs, Grist 14.10.2015.

James Ayre: GM: Fewer Than 2 Problems Per Million Battery Cells, CleanTechnica 14.10.2015.

Adam Corner: After the VW scandal, how can we trust business to act on climate change? The Guardian 13.10.2015.

Ben Child: Leonardo DiCaprio puts Volkswagen scandal film on the production line, The Guardian 13.10.2015.

James Ayre: Volkswagen Is Not The Only Manufacturer Failing To Live Up To Regulatory Test Performance, CleanTechnica 12.10.2015.

André Spicer: VW and the toxic problem of corporate amnesia, The Guardian 09.10.2015.

Graham Ruddick: VW scandal: 3.6m European vehicles need major changes, The Guardian 09.10.2015.

Damian Carrington: Four more carmakers join diesel emissions row, The Guardian 09.10.2015.

Graham Ruddick: VW scandal: two simple questions, two complex answers, The Guardian 08.10.2015.

Graham Ruddick: VW drivers’ lawyer condemns carmaker for ‘staggering’ lack of information, The Guardian 07.10.2015.

John Naughton: VW’s ‘neat hack’ exposes danger of corporate software, The Guardian 04.10.2015.

Damian Carrington: Wide range of cars emit more pollution in realistic driving tests, data shows, The Guardian 30.09.2015.

Damian Carrington: Emissions scandal: how the drive for diesel ran out of gas, The Guardian 30.09.2015.

James Ayre: Elon Musk’s Response To Dieselgate: “We’ve reached the limit of what’s possible with diesel & gasoline”, CleanTechnica 29.09.2015.

James Ayre: 40% Gap Between Official & Real-World Fuel Economy Figures In Europe, CleanTechnica 29.09.2015.

Elaine Shannon: How Two Clean Air Detectives Exposed The VW Emissions Defeat, CleanTechnica 28.09.2015.

If this scandal goes beyond VW, the wheels will come off an entire industry, The Guardian 27.09.2015.

The Observer view on corporate cheats, (leder) The Observer 27.09.2015.

Daniel Boffey & Frances Perraudin: Revealed: British ministers tried to block EU moves to clean up air quality, The Guardian 27.09.2015.

Jennifer Rankin: From Hitler to Herbie and hubris – how Volkswagen was brought low, The Guardian 26.09.2015.

Tim McDonnell: EPA has a new plan to prevent cheating on auto emissions tests, Grist 26.09.2015.

Rupert Neate: Meet John German: the man who helped expose Volkswagen’s emissions scandal, The Guardian 26.09.2015.

David Hellier: Former BP boss on VW scandal: ‘With these big crises, you have to overreact’, The Guardian 26.09.2015.

Alan Andrews: Take vehicles that fail diesel test off the streets to protect public health, The Guardian 26.09.2015.

Benjamin Preston: Volkswagen scandal tarnishes hard-won US reputation as green company, The Guardian 25.09.2015.

The Guardian view on the VW scandal: punish the guilty, (leder) The Guardian 25.09.2015.

Arthur Neslen: UK, France and Germany lobbied for flawed car emissions tests, documents reveal, The Guardian 24.09.2015.

Graham Ruddick: Volkswagen chief quits over emissions scandal as car industry faces crisis, The Guardian 23.09.2015.

Karl Mathiesen & Arthur Neslen: VW scandal caused nearly 1m tonnes of extra pollution, analysis shows, The Guardian 23.09.2015.

Graham Ruddick: Volkswagen scandal: US chief says carmaker ‘totally screwed up’, The Guardian 22.09.2015.

Sean Farrell: VW scandal: what the emissions revelations mean, The Guardian 22.09.2015.

John Vidal: The rise of diesel in Europe: the impact on health and pollution, The Guardian 22.09.2015.

Jeff Plungis & Dana Hull: VW’s Emissions Cheating Found by Curious Clean-Air Group, Bloomberg 20.09.2015.

Rupert Neate: Volkswagen under investigation over illegal software that masks emissions, The Guardian 18.09.2015.

EPA, California Notify Volkswagen of Clean Air Act Violations / Carmaker allegedly used software that circumvents emissions testing for certain air pollutants, EPA 18.09.2015.
.

Vicente Franco, Francisco Posada Sánchez, John German, & Peter Mock: Real-world exhaust emissions from modern diesel cars, ICCT 10.11.2014.

Gary Fuller: Pollutionwatch: When will exhaust tests get real? The Guardian 09.11.2014.

Germany went ‘rogue’ to freeze green cars law, say diplomats, EurActiv 22.07.2013.

 

Share