Indlæg tagged med cykelgader

Nørrebrogade bliver cykelgade

30. september 2008

Fra i morgen indledes et tre-måneders forsøg med at standse den kørende trafik og gøre Nørrebrogade til cykel- og busgade, dog sådan, at beboere og erhvervsdrivende i gaden stadig vil kunne køre til og fra. Det er et spændende forsøg, som afspejler, at den trængselsplagede gade i forvejen har langt flere cyklister og buspassagerer end privatbilister. Nørrebrogade har nu dagligt omkring 17.000 biler, 33.000 cyklister og 65.000 buspassagerer med linje 5A. For nylig viste en undersøgelse, at busserne på Nørrebrogade kun klarede 12,7 km/t (se tidligere blog-indlæg: Sneglebusser). Samtidig med at der bliver bedre plads og tryggere forhold for de cyklende, skulle forslaget kunne hjælpe busserne til fremover komme hurtigere frem.

Projektet er blot et af mange tiltag, som tilsammen skal gøre det attraktivt for flere københavnere hver dag at tage cyklen og bussen – og lade privatbilen stå. I januar var der flertal for at etablere tilsvarende cykel- og buskorridorer på de øvrige brogader. Og i den udstrækning forsøget på Nørrebrogade bliver en succes, kan vi se frem til tilsvarede løsninger for Vesterbrogade, Østerbrogade og Amagerbrogade.

Se også tidligere blog-indlæg: Brogaderne som cykelgader og Trafik og miljø den store taber i Københavns budgetforlig.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Stine Thomsen: I morgen lukker Nørrebrogade, Politiken 30.09.2008.

Stine Thomsen: Bondam: Butikker får gavn af bilfrit Nørrebro, Politiken 30.09.2008.

Grafik: Se hvor Nørrebrogade er lukket, Politiken 30.09.2008.

Birgitte Kjær: Cyklisterne glade for ny Nørrebrogade, Politiken 01.10.2008.

Søren Astrup: Butikker frygter store tab efter gade-lukning, Politiken 01.10.2008.

Søs Lykke Sloth: Bondam: Nørrebrogade skal afspejle virkeligheden, Berlingske 01.10.2008.

Sarah van Hagen Lund: Ikke helt bilfri Nørrebrogade, Berlingske 01.10.2008.

Louise Gade Sig: Politisk flertal for bilfri brogader i København, 03.01.2008.

 

Share

Brogaderne som cykelgader

11. januar 2008

Her ved starten af det nye år har Københavns miljøborgmester Klaus Bondam barslet med en idé, som har vakt umiddelbar genklang mange steder.

Bondam vil lave Nørrebrogade til cykelsti, hed det 3. januar i Information, og samme dag hed det i Politiken: Politisk flertal for bilfri brogader i København. En online afstemning på Politiken siger i dette øjeblik, at 77% går ind for at overlade brogaderne til cyklisterne.

I første omgang har Klaus Bondam Nørrebrogade i tankerne, men ideen burde ifølge ham gennemføres på alle fire brogader. Kunne man ligefrem håbe på, at der i det nye gadeprofil blev plads til gadetræer?

Det vil uden tvivl kunne give et fantastisk løft, hvis privatbilerne på denne måde kom væk fra brokvarterernes hovedarterier. For Nørrebros vedkommende må bilerne så tage til takke med Ågade og Tagensvej, som jo i forvejen er udformet langt mere i overensstemmelse med biltrafikken.

På Amager ville det tilsvarende give et fantastisk løft til Amagerbrogade, ikke mindst, hvis man fortsatte de gode takter ind over Christianshavn og Torvegade. Her synes konsekvenserne for biltrafikken dog mere uoverskuelige.

Man skulle ved samme lejlighed tænke Voldgaderne med i et samlet system af cykelgader. Det ville knytte det gamle voldterræns parkbånd bedre sammen med den historiske by, og det ville muliggøre en langt mere tilfredsstillende løsning på området omkring byens travleste station, Nørreport Station.

indlæg oprettet af Jens Hvass

 

Share