retur til forside
Nourish the Children
Samtidig med at overvægt og livsstilssygdomme griber stadig mere om sig i den rigeste del af verden, er der et sted i verden et barn, som dør af fejl- og underernæring hvert sjette sekund. På årsbasis svarer det til hele den danske befolkning.

Med Nourish the Children (NTC) har Nu Skin Enterprises sat sig som mål i samarbejde med sit verdensomspændende netværk af kunder og distributører at bidrage til bekæmpelsen af børnedødeligheden. Visionen er klar: Kunne hver af Nu Skins 750.000 distributører forestå blot én månedlig donation af VitaMeal, ville vi allerede være godt på vej i den rigtige retning. Kunne hver formidle 6-8 månedlige donationer à 30 måltider, ville børnedødelighed som følge af fejl- og underernæring være fortid. NTC er vokset støt siden starten i 2004 og har bevist sin store berettigelse. Nu Skin Enterprises blev i 2007 tildelt en Stevie Award - en 'Erhvervslivets Oscar' - for Nourish the Children i kategorien 'Best Corporate Social Responsibility Programme'.

UNDP skriver i år 2015-målene, at vi kan reducere børnedødeligheden med to tredjedele indenfor det kommende tiår. Dette forudsætter store strukturelle ændringer, både i forholdet mellem nord og syd og i forholdene i de enkelte udviklingslande. Og det vil ikke kunne ske uden en målrettet direkte hjælp, formidlet af mennesker i felten, uden om korrupte systemer.

Alt for ofte er fødevarehjælp blot tilfældige varer fra overskudslagre - tomme kalorier, som nok mætter i øjeblikket, men er alt andet end ernæringsmæssigt optimale. Selv majs, hvede og tørmælk udgør i længden en meget ensidig næring, som ikke kan sikre en sund opvækst. VitaMeal derimod er beriget med 25 mineraler og vitaminer med en for børns udvikling optimal sammensætning. Grundsubstansen er majs og linser, og de tilsatte vitaminer og mineraler er indkapslede, så de tåler kogning og tilberedning sammen med forhåndenværende urter og grøntsager. VitaMeal leveres i en stærk, transport- og rottesikker indpakning, som indeholder 30 måltider (se VitaMeal fact sheet).

NTC arbejder tæt sammen med nøje udvalgte hjælpeprojekter rundt omkring i verden, hvor mennesker er tæt på problemerne. Mange VitaMeal bliver således uddelt i forbindelse med skoleprojekter, hvor de ud over at befordre en sund opvækst kan være med til at sikre, at specielt pigebørn overhovedet får lov til at komme i skole. For uden skolegang ingen VitaMeal.

Igennem NTC rundede de samlede donationer af VitaMeal i november 2007 de 100 millioner og har her i foråret 2014 rundet 350 millioner VitaMeal-måltider. Det svarer til, at næsten 100.000 børn hver dag får et nærende VitaMeal måltid.

De faste månedlige donationer uddeles i forbindelse med hjælpearbejde i Afrika og Asien, og alle løbende bidrag fra Europa går pt. til arbejdet i Malawi. Men efter tsunami-katastrofen i nytåret 2005 indsamlede Nu Skins netværk af kunder og distributører på få dage ekstraordinært over halvanden million måltider, som blev fløjet til de værst ramte områder i Sri Lanka og Indonesien. Hjælpen var øjeblikkeligt fremme, hvilket viser styrken og handlekraften i NTC.

I Malawi har NTC i samarbejde med Feed the Children etableret en produktionsenhed med en kapacitet på over 1 million måltider per måned, som fremstiller VitaMeal på basis af lokalt dyrkede majs og sojabønner. Denne produktionsenhed, Madalitso-fabrikken, giver arbejde til 400 mennesker og indebærer forbedrede afsætningsmuligheder for områdets bønder, samtidig med at det har muliggjort flere måltider for den samme donation. Så det er et særdeles spændende pilotprojekt, som der er store forventninger til som model for hjælpearbejde andre steder i verden.

I april 2006 kunne NTC i Kina indvie VitaMeal fabrik nr. 2, med en tilsvarende kapacitet på omkring 1 million måltider per måned. Den vil forestå produktionen af de VitaMeal, som uddeles i Sydøstasien. Den lokale placering af produtionen er et indlysende rigtigt greb, som ikke bare begrænser omkostninger til transport og administration, men giver en hel vifte af positive afledte virkninger i det omkringliggende samfund. Man kunne derfor ønske, at der i fremtiden blev ressourcer til at etablere endnu flere af disse enheder.

I konsekvens af disse lokale VitaMeal-produktioner blev det muligt fra december 2004 at nedsætte prisen på VitaMeal. Man kan således nu donere to poser VitaMeal (à 30 måltider) for blot 255 kr. Dette beløb dækker ikke bare måltider til et barn i to måneder, men også levering og ofte også servering i marken af mennesker, som arbejder på stedet og er med til at garantere, at hvert eneste måltid kommer de rette til gode. Det er også blevet muligt at donere 1 pose for 155 kr og 5 poser for 615 kr. For hver donation à 5 poser yder NSE 1 ekstra pose, og for hver 8 poser doneret 1 eller 2 ad gangen donerer NSE ligeledes 1 ekstra pose.

Bidrag fra Europa distribueres gennem NTC-arbejdet i Malawi, et af verdens allerfattigste lande, hvor tørke, sult og AIDS er dagligdag og en stor del af børnene lever under kummerlige vilkår. Ved at donere VitaMeal sikrer du et barn et solidt nærende dagligt måltid, som kan give en opvækst uden de mange sygdomme, som følger af kronisk fejlernæring i de første leveår.

Som del af Malawi-projektet har man etableret projektet Build a village. Mtalimanja Model Village er en form for 'learning village', hvor mennesker fra hele Malawi kan komme i en to-årig periode og lære om nye forbedrede dyrkningsmetoder. Ligesom Madalitso-fabrikken er denne 'learning village' ledet af Napoleon Dzombe, som måske er den bedste garanti for det langsigtede perspektiv - at skabe et Malawi, som fungerer på egne præmisser, med egne kræfter. Med en dæmning har man skabt et 3 km langt regnvandsreservoir, som kan opsamle regnen, som falder i voldsomme regnskyl, når den endelig kommer. Dette giver mulighed for opsamling af vand til den tørre årstid, og dermed mulighed for en helt anden landbrugsproduktion, hvor der kan høstes en mangfoldighed af afgrøder tre gange om året frem for blot én gang. Det er livesbekræftende at se denne grønne oase vokse frem af Malawis rødstøvede, næsten ørkenagtigt tørre landskaber, og Dzombe har foreløbig planer om at etablere tilsvarende inddæmninger to andre steder i Malawi (se video om projektet). Etableringen af Mtalimanja Model Village er muliggjort af donationer fra Nu Skin Enterprises og Force For Good. Ligesom der for hver solgt Epoch-produkt går 0,25$ til Force For Good, giver Nu Skin Enterprises 0,25$ til Mtalimanja Model Village for hver doneret pakke VitaMeal.

Marcus Westberg, som har lagt et stort arbejde i at formidle Nourish the Children-arbejdet, var i sensommeren 2006 i Malawi for at se, hvordan Nourish the Children arbejder i marken. Hans rejseskildring giver et godt indblik i arbejdet i Malawi.

I begyndelsen gik jeg lidt rundt omkring NTC-initiativet, men jeg ser det i dag som en både fornem og stærk måde at hjælpe på. Med oprettelsen af produktionsenheden i Malawi, deltagelsen i Malawi-projektet og etableringen af Mtalimanja Model Village er NTC blevet en integreret del af et omfattende og perspektivrigt arbejde, som omfatter undervisning, landbrugsudvikling og humanitær hjælp i et af Afrikas allermest forarmede lande. Jeg vil derfor indtrængende opfordre dig til at overveje dit bidrag til at give Nourish the Children-initiativet gennemslagskraft.

Man kan lave enkelt-donationer, eller man kan endnu bedre tegne sig for en fast månedlig donation - det kan ske online fra min NSE-side (vælge butik), eller ved at kontakte mig. Herudover kan man sende stafetten videre; opfordre sin nabo, sin kæreste, sin familie, sin arbejdsgiver, sine kollegaer og - måske allervigtigst - sit bedre jeg til at gøre sit bidrag til at gøre NTC til en verdens-forvandlende kraft.

MaxCast er der en video channel med i alt godt en times video om Nourish the Children-initiativet. Har du spørgsmål, er du hjertelig velkommen til at kontakte mig.

Tel.: +45 / 33 33 05 44, e-mail: jens@jenshvass.com

Hvert sjette sekund dør et barn af fejl- og underernæring.

retur til forside
VitaMeal indhold - popup-ramme
Vitameal porridge fact sheet Nu Skin Enterprises modtog i 2007 en Stevie Award for Nourish the Children for Best Corporate Social Responsibility Program
Nu Skin - introduktion
Epoch - Paul Cox & Force For Good
Nutricentials - basisplejeprodukter
TruFace - special treatments
Galvanic Spa - rynkestrygejernet
180° System - anti-ageing
AP24 mundpleje
NTC - Nourish the Children
pr. marts 2014
"There can be no greater cause than to save the life of a child and ensure that child's future in our global society. We all have a responsibility to get involved and make a difference. I call on entrepreneurs everywhere to be this difference - to be a powerful force for good in the world by participating in the Nourish the Children initiative."
Lee Iacocca, Chairman of Nourish the Children initiative.
beretning fra åbningen af Madalitso-fabrikken i november 2004
se video om den lokale hovedkraft bag Malawi-projektet, Napoleon Dzombe, 24:01 min. 28,7 Mb wmv
yderligere informationer om Malawi-projektet på www.malaiwi.org
klik for links til månedlige destination reports med rapporter fra arbejdet i marken
Vitameal porridge fact sheet
NTC info:
NTC dansk hovedside
destination reports
VitaMeal Fact Sheet (pdf)
Worldwatch Institute
The Global Epidemic of Malnutrition
Unicef: State of the World's Children
The State of the World's Children 2005 (pdf).
The State of the World's Children 2006 (pdf).
The State of the World's Children 2007 (pdf).
The State of the World's Children 2008 (pdf).
The State of the World's Children 2009 (pdf).
The State of the World's Children 2010 (pdf).
The State of the World's Children 2011 (pdf).
UNICEFs årsrapport 2006 giver en række billeder af børns vilkår verden over. Hovedtemaet er børns usynlighed: Despite significant efforts to improve childrens lives, vulnerable and marginalized children are being forgotten
UNICEFs årsrapport 2005 fokuserer på børns opvækstvilkår. Executive Director Carol Bellamy siger i forbindelse med udgivelsen, at mere end 1 milliard børn er nægtet en sund opvækst under beskyttede kår
pr. marts 2014
Billederne til højre stammer fra forskellige grene af Malawi-projektet. Se flere på flickr.

11.03.2014