retur til forside
Arbejdets Rum
Arbejdets Rum er en kvalitativ undersøgelse af forholdet mellem arkitektur og arbejde - af vores ydre og indre arbejdsrum, når vi arbejder.

I afhandlingen belyses dette dels generelt, dels gennem to japanske case-studier, som i kraft af deres udgangspunkt i et eksistentielt arbejdsrum etablerer et frugtbart kompletterende perspektiv til forståelsen af japansk æstetik.

Arbejdets Rum - to japanske case-studier formet omkring tekstilvirksomheden Hinaya og zen-templet Shinju-an, Kunstakademiets Arkitektskole, København 1998.
Arbejdets Rum - en web-udgave af den offentlige fremlæggelse 09.09.1998
vis større billede
INTRODUKTION TIL ARBEJDETS RUM (1 af 5)

giver en kort gennemgang af afhandlingens baggrund og opbygning.
download phd-afhandlingen Arbejdets Rum i samlet pdf-fil, 498 sider (59,3 Mb) introduktion til Arbejdets Rum
INDLEDENDE SNIT I ARBEJDETS RUM (2 af 5)

giver et rids af afhandlingens perspektiv, metode og tilgang samt en gennemgang af de indledende kapitler.
download de indledende kapitler, pp. 1-78 (9,7 Mb pdf) introduktion til afhandlingens generelle afsnit
CASE-STUDIET OM HINAYA (3 af 5)

belyser en traditionsrig tekstilvirksomhed i Kyotos tekstildistrikt Nishijin, som med sit hovedkvarter tegnet af Shin Takamatsu trådte ind i en moderne virkelighed.
download case-studiet om Hinaya, pp. 117-202 (12,3 Mb pdf) introduktion til case-studiet om Hinaya
CASE-STUDIET OM SHINJU-AN (4 af 5)

belyser zen-æstetikken og wabi-æstetikkens udfoldelse i Japan i perioden 1450-1650 med udgangspunkt i et ophold ved zen-templet Shinju-an.
download case-studiet om Shinju-an, tekst, pp. 237-312 (11,0 Mb pdf) introduktion til case-studiet om Shinju-an
DOWNLOAD ARBEJDETS RUM

fra denne side er det muligt at downloade afhandlingens enkelte dele i pdf-format.

klik til venstre for en samlet pdf-udgave
download phd-afhandlingen Arbejdets Rum i samlet pdf-fil, 498 sider (59,3 Mb) download-side
OFFENTLIG FORELÆSNING 09.09.1998

afhandlingens formelle fremlæggelse er her bearbejdet til et web-foredrag med 50 billedpar, som kan tjene som en visuel nøgle til afhandlingen.
download forelæsningstekst (pdf) web-udgave af den offentlige forelæsning på Kunstakademiets Arkitektskole, 09.09. 1998
BEDØMMELSESKOMITEENS EVALUERING

bedømmelsen af Arbejdets Rum blev forestået af Hans Lauritsen, Karin Skousbøll og Carsten Thau.
Arbejdets Rum bedømmelse - 80 kb pdf
OM ZEN-ÆSTETIK

en introduktion til Hisamatsus syv zen-æstetiske karakteristika baseret på "Zen og kunstnerisk arbejde" fra Arbejdets Rum.

klik til venstre for pdf i høj opløsning
pdf-fil i printopløsning - 29,4 Mb Proces 14 - om zen-æstetik - 3,6 mb pdf
CURRICULUM VITAE

med publikationsliste samt lidt om min forsknings perspektiv og tilgang.

klik til venstre for publikationsliste og formelt CV i pdf-format
Publikationsliste - på side med klikbare links Curriculum Vitae i pdf-format (0,6 Mb) Jens Hvass curriculum vitae
retur til forside


Se Introduktion til Arbejdets Rum (1 af 5)

Se Arbejdets Rum download-side.

11.03.2013