retur til forside
Arbejdets Rum download-side

Fra denne side er det muligt at downloade Arbejdets Rum i pdf-filer med to forskellige opløsninger. Under overskriften pdf-filer i skærmopløsning kan man kapitel for kapitel downloade afhandlingen i pdf-filer optimeret til skærmvisning (72 linjer). Lange kapitler er delt i flere dele for at muliggøre download selv med begrænset forbindelseshastighed. Disse skærmfiler er tilstrækkelige til at give tekst og billede en god skærmvisning. Ved udprintning vil teksten stå tydeligt, mens billedsiden vil ikke blive tilfredsstillende med skærmopløsningen.

Under overskriften pdf-filer i printer-opløsning findes afhandlingen i mere samlede blokke med en højere opløsning (120 linjer), som giver væsentligt bedre resultat ved udprintning. Har man bredbåndsforbindelse til rådighed eller tålmodighed til at hente disse cirka 25% større filer, er det under alle omstændigheder de bedste at bruge.

For at kunne se disse pdf-filer, må man have programmet Acrobat Reader installeret på sin computer. Det kan downloades gratis fra Adobes hjemmeside. I Acrobat Reader kan man under preferences, page display, skifte mellem at se en enkelt side ad gangen og at se opslag som i den trykte udgave (single page / continuous - facing).

Selvom Arbejdets Rum hermed er lagt frit frem, er det ikke ensbetydende med, at alle regler om copyright er ophævet. Hvad billedmaterialet angår, regner jeg således med, at der bliver lavet en aftale med mig forud for al anvendelse. Og hvad teksten angår, vil jeg opfordre til så vidt muligt også at referere til det trykte medie, hvis fulde reference er:

Jens Hvass: Arbejdets Rum. To japanske case-studier formet omkring tekstilvirksomheden Hinaya og zen-templet Shinju-an, Kunstakademiets Arkitektskole, København 1998.

Arbejdets Rum foreligger trykt i et lille oplag. Der er således muligt at finde afhandlingen i bogform ved en række fagbiblioteker som Det kongelige Bibliotek, Kunstindustrimuseets Bibliotek og Kulturcenteret ved Den japanske Ambassade samt bibliotekerne ved Tokai University European Center, Østasiatisk Institut ved Københavns Universitet og arkitektskolerne i Århus og København.

Arbejdets Rum - en web-udgave af den offentlige fremlæggelse 09.09.1998
vis større billede

Arbejdets Rum forside

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Arbejdets Rum introduktion
Indledende snit i Arbejdets Rum
Case-studiet om Hinaya
Case-studiet om Shinju-an I
Case-studiet om Shinju-an II
Arbejdets Rum download-side

web-udgave af phd-afhandlingens offentlige fremlæggelse 09.09.1998

arkitekt phd Jens Hvass
Larslejsstræde 3, 1451 København K
+45 / 33 33 05 44
jens@jenshvass.com

ARBEJDETS RUM - pdf-filer i printopløsning

Arbejdets Rum, pp. 1-498 (59,3 Mb).

De indledende kapitler, pp. 1-78 (9,7 Mb).
De indledende kapitler, noter mv., pp. 79-116 (2,6 Mb).

Case-studiet om Hinaya, pp. 117-202 (12,3 Mb).
Case-studiet om Hinaya, noter mv., pp. 203-236 (4,4Mb).

Case-studiet om Shinju-an, tekst, pp. 237-312 (11,0 Mb).
Case-studiet om Shinju-an, tekst, pp. 313-386 (10,0 Mb).
Case-studiet om Shinju-an, noter, pp. 387-462 (7,8 Mb).
Case-studiet om Shinju-an, litteraturliste og appendiks, pp. 463-496 (2,9 Mb).
ARBEJDETS RUM - pdf-filer i skærmopløsning

Indledende snit i Arbejdets Rum

Introduktion til Arbejdets Rum, pp. 1-6 (531 kb).
Metode og tilgang, pp. 7-14 (1.063 kb).
Dialogstudiets potentiale, pp. 15-20 (480 kb).
Vejen til Arbejdets Rum, pp. 21-28 (833 kb).
De japanske case-studier, pp. 29-32 (485 kb).
Uddrivelsen fra Paradis, pp. 33-46 (1.528 kb).
Den menneskelige udfordring, pp. 47-54 (414 kb).
Arbejdets ABC, pp. 55-60 (594 kb).
Den japanske ABC 1, pp. 61-68 (943 kb).
Den japanske ABC 2, pp. 69-78 (1.207 kb).

Noter, indledende kapitler 1, pp. 79-100 (1.283 kb).
Noter, indledende kapitler 2, pp. 101-112 (1.174 kb).
Litteraturliste, indledende kapitler, pp. 113-116 (157 kb).
Hinaya - en tekstilvirksomhed i Kyoto

Boblearkitektur 1, pp. 117-126 (1.531 kb).
Boblearkitektur 2, pp. 127-134 (888 kb).
Boblearkitektur 3, pp. 135-142 (974 kb).
Shin Takamatsus Hinaya 1, pp. 143-150 (981 kb).
Shin Takamatsus Hinaya 2, pp. 151-160 (1.330 kb).
Shin Takamatsus Hinaya 3, pp. 161-176 (1.831 kb).
Izukura-sans Hinaya 1, pp. 177-184 (824 kb).
Izukura-sans Hinaya 2, pp. 185-192 (1.005 kb).
De ansattes Hinaya, pp. 193-202 (1.075 kb).

Noter, Hinaya 1, pp. 203-16 (1.567 kb).
Noter, Hinaya 2, pp. 217-30 (1.653 kb).
Litteraturliste, Hinaya, pp. 231-36 (555 kb).
Shinju-an - et zen-tempel i Kyoto

Prolog, et lille stykke aftalekultur, pp. 237-242 (458 kb).
Shinju-an og Daitoku-ji, pp. 243-250 (1.875 kb).
Arbejdet i zendoen, pp. 251-260 (485 kb).
Ikkyus living zen, pp. 261-278 (1.441 kb).
På havearbejde i Shinju-an 1, pp. 279-286 (1.231 kb).
På havearbejde i Shinju-an 2, pp. 287-296 (1.523 kb).
Shinju-ans dagligdag, pp. 297-304 (1.001 kb).
Zen og kunstnerisk arbejde, pp. 305-312 (681 kb).
Refleksioner i te-rummet 1, pp. 313-328 (1.542 kb).
Refleksioner i te-rummet 2, pp. 329-338 (586 kb).
Refleksioner i te-rummet 3, pp. 339-352 (1.288 kb).
Refleksioner i te-rummet 4, pp. 353-364 (2.044 kb).
Refleksioner i te-rummet 5, pp. 365-378 (1.628 kb).
Refleksioner i te-rummet 6, pp. 379-386 (833 kb).

Noter, Shinju-an 1, pp. 387-404 note 1-132 (1.350 kb).
Noter, Shinju-an 2, pp. 405-420 note 133-273 (1.160 kb).
Noter, Shinju-an, 3, pp. 421-432 note 274-348 (1.537 kb).
Noter, Shinju-an, 4, pp. 433-446 note 349-447 (957 kb).
Noter, Shinju-an, 5, pp. 447-462 note 448-568 (1.494 kb).

Litteraturliste, Shinju-an, pp. 463-470 (641 kb).
Appendiks I, Personliste Shinju-an, pp. 471-474 (361 kb).
Appendiks II, Japansk ordliste, pp. 475-490 (1.171 kb).
Appendiks III, Historiske epoker, pp. 491-92 (104 kb).
Appendiks IV, Kortskitse, epilog og kolofon, pp. 493-98 (233 kb).
ARBEJDETS RUM - ande links

Bedømmelseskomiteens vurdering af Arbejdets Rum (0,1 Mb pdf).

Fremlæggelse af Arbejdets Rum 09.09. 1998 (1,0 Mb pdf).

Web-udgave af fremlæggelse af Arbejdets Rum 09.09. 1998.

Poces 14, om zenæstetik, Kunstakademiets Arkitektskole 1999 - skærmopløsning (3,6 Mb pdf) / printopløsning (29,4 Mb pdf).

Hovedtekst og notedel i "Introduktion til Zen-æstetik" modsvarer kapitlet 'Zen og kunstnerisk arbejde' i Arbejdets Rum, men format og billedmateriale er et andet, ligesom der bagest i Proces 14 findes en liste over engelsksprogede oversættelser af tekster af Shin'íchi Hisamatsu, som ikke er medtaget i afhandlingen.


retur til Arbejdets Rum forside


Se Arbejdets Rum web-foredrag

11.03.2013