retur til forside
Publikationsliste

Helt tilbage til studieårene har det at skrive for mig været tæt forbundet med det at tilegne sig, forstå, reflektere og delagtiggøre. På denne side findes en oversigt over tekster, som jeg gennem årene har forfattet eller bidraget til. Hvor teksterne findes tilgængelige online, er der links dertil.

En række af mine større arbejder er introduceret her på jenshvass.com - i de tilfælde er der også link introduktionen. Her vil man også finde download-sider, hvor man kan downloade blot et enkelt kapitel ad gangen.

Siden januar 2008 har jeg løbende skrevet på Strøtanker om bæredygtighed - en blog i spændingsfeltet mellem klima og bæredygtighed, København og den globale virkelighed. Siden Blog vejviser giver en introduktion til det at finde rundt på en blog, mens der på siden En samling strøtanker er samlet et udvalg af de efterhånden mere end 1.100 blog-indlæg, som jeg på den ene eller anden måde er særlig glad for at have bragt.

Her på jenshvass.com findes der tilsvarende en portfolio-side, hvor en række projekter, som jeg har løst gennem årene, er præsenteret, og en curriculum-side, som giver et bredere skildring af mit livs røde tråde.


retur til forside


Hvass, J.: Langs vandet … et forslag til en blomstrende gangforbindelse mellem Langebro og Nyhavn, konkurrenceforslag 15.08.2013 (pdf) / intro på blog.

Hvass, J.: Den nye Rådhusplads, Jens Hvass bidrag til Politikens idékonkurrence 04.05.2012 (pdf) / intro på blog.

Hvass, J.: Kastelsgraven som recipient, høringssvar vedr. Københavns Kommunes Spildevandsplan 2012.

Hvass, J.: To samtaler med Fritz Fuchs - arbejdspapir om farven i Vidarkliniken, 2012 (0,6 Mb pdf).

Hvass, J.: To samtaler med Rüdiger Neuschütz - arbejdspapir om Vidarklinikens ledelse, 2012 (0,6 Mb pdf).

Hvass, J., G. Buchholtz og H. Christensen: VM i partikelmålinger. En undersøgelse af den ultrafine forurening i det centrale København før, under og efter de trafikale afspærringer i forbindelse med VM i landevejscykling, Miljøpunkt Indre By-Christianshavn december 2011 (4,8 Mb pdf) / intro på blog.

Hvass, J.: "Mellem køkken og klode," 22 sider bidrag til Grontmijs håndbog Klimaledelse, oktober 2011 (0,8 Mb pdf).

Hvass, J.: "Høringssvar om nye affaldsregulativer," et oplæg til indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg, september 2011 (0,2 Mb pdf).

Hvass, J.: Hungry Planet billedessay, Miljøpunkt Indre By-Christianshavn august 2011 (58 Mb pdf).

Hvass, J.: Københavns Kommunes klimatilpasningsplan, (høringssvar i tre dele) Miljøpunkt Indre By-Christianshavn april 2011 (10,4 Mb pdf) / intro på blog.

Hvass, J.: Skolehaver i centrum - om skolenære skolehaver i Indre By-Christianshavn, (grundlagspaper om skolenære skole-haver) Miljøpunkt Indre By-Christianshavn april 2011 (3,7 Mb pdf) / intro på blog.

Hvass, J.: Københavns Kommunes fodgængerstrategi, (bidrag til høringssvar) Miljøpunkt Indre By-Christianshavn marts 2011.

Hvass, J. et al.: 33 planchetekster til udstillingen Hungry Planet, Miljøpunkt Indre By-Christianshavn januar 2011 (36,6 Mb pdf) / intro samt download af enkelte plancher.

Hvass, J. (Ed.): Urban Farming manifest, Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 2011 (0,5 Mb pdf).

Hvass, J.: Let trafik. Høringssvar vedrørende tung trafik, Miljøpunkt Indre By-Christianshavn marts 2010 (1,5 Mb pdf).

Hvass, J.: Vind i bybilledet, Høringssvar vedr. opstilling af vindmøller i København, Miljøpunkt Indre By-Christianshavn januar 2010 (0,4 Mb pdf).

Hvass, J. (Ed.): Klima-erklæring fra Klimabundmødet - Windows of Hope, Miljøpunkt Indre By-Christianshavn december 2009 (18,3 Mb pdf).

Hvass, J. (Ed.): Klimabundmøde-manifest fra Klimabundmødet - Windows of Hope, Miljøpunkt Indre By-Christianshavn december 2009 (18,3 Mb pdf).

Hvass, J.: Dagens Begravelse, (14 små tekster til Klima-bundmødets enkelte dage) Miljøpunkt Indre By-Christianshavn oktober 2009 (18,3 Mb pdf).

Hvass, J.: LAR – Lokal Afledning af Regnvand. En skitse til et høringssvar om LAR-metodehåndbogen, Miljøpunkt Indre By-Christianshavn august 2009 (0,1 Mb pdf) / intro på blog.

Hvass, J. og G. Buchholtz: Botanisk Have - en ny fortælling. Et bidrag til idékonkurrencen om Statens Naturhistoriske Museum, august 2009 (11,2 Mb pdf) / intro på blog.

Hvass, J.: Den Grønne By. En konkurrence om byforgrønnelse og styrkede livsrum i den historiske by, Miljøpunkt Indre By-Christianshavn juni 2009 (1,4 Mb pdf) / konkurrencehjemmeside: www.lommeparker.dk.

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes klimaplan, maj 2009 (1,1 Mb pdf) / MP introduktion.

Hvass, J.: Lommeparker, træer og andet grønt, Indre By Lokaludvalg december 2008.

J.F. Corbet & J. Hvass: Fra idé til virkelighed. Danmarks første CO2-neutrale andelsboligforening, PrivatBoligen 2008.

Strøtanker om bæredygtighed - en blog i spændingsfeltet mellem klima og bæredygtighed, København og den globale virke-lighed på www.jenshvass.com/blog (siden januar 2008 er der tilkommet +900 indlæg).

Hvass, J.: "Lodret grønt" in Danske Ark Byg 2007/10, pp. 30-34 (29,3 Mb pdf).

Hvass, J.: "Byens grønne lunger" in Grøn Avis 2007, p. 3
(0,4 Mb pdf).

Hvass, J.: Nørre Kvarters grønne lunger. En undersøgelse af mulighederne for systematisk byforgrønnelse i et kvarter med bevaringsmæssige interesser, Kunstakademiets Arkitektskole, København 2007 (267 Mb pdf) / introduktion.

Hvass, J.: Grønne lunger. Eksempler på facadebeplantninger fra det historiske København, Kunstakademiets Arkitek-tskole, København 2005 (138 Mb pdf) / introduktion.

Etablering af www.jenshvass.com med en omfattende internet-formidling af min forskningsaktivitet, billedkunst og øvrige aktivi-teter, 2004 ff.

Hvass, J.: Lægekunstens Rum III: Et perspektiverende kapitel til et case-studium opbygget omkring det antroposofiske sygehus Vidarkliniken, arbejdspapir 2004 (7,3 Mb pdf).

Hvass, J.: Lægekunstens Rum II: Brasilianske visioner. Et perspektiverende kapitel til et case-studium om Sarah Network, et brasíliansk netværk af rehabiliteringshospitaler, arbejdspapir 2004 (2.9 Mb pdf).

Hvass, J.: Vidarkliniken. Et lille billedessay om et antroposofisk hospital i Järna, introduktion til case-studium 2004 (2,0 Mb pdf).

Hvass, J.: Sarah Network. Et billedessay om et brasiliansk netværk af rehabiliteringshospitaler, introduktion til case-studium 2004 (2,8 Mb pdf).

Hvass, J. et al.: Nørre Kvarter som trafikal oase. Skitse til trafikplan for Nørre Kvarter, juni 2003 (pdf).

Hvass, J. og G. Ribeira: Menneske Først. Arkitektur og rehabilitering. En udstilling om Sarah Network, et netværk af brasilianske rehabiliteringshospitaler, oplæg til udstilling om et enestående patientfokuseret hospitalsmiljø (2003) (0,7 Mb pdf).

Hvass, J.: "Design and Sustainability" in Research Journal of The Cultural Institute of Northern Region no. 25, 2000 (Hokkaido Tokai University, Japan), pp. 79-96 (29,2 Mb pdf).

Hvass, J.: "VA-Huset" in Viiva 1999/1, pp. 8-10.

Hvass, J.: "Arbejdets Rum" in Tegl no. 1 1999 pp. 15-17.

Hvass, J.: Om Zen-æstetik. En introduktion til Shin'ichi Hisamatsus syv zen-æstetiske karakteristika, Proces 14, Kunstakademiets Arkitektskole 1999 (29,7 Mb pdf).

Hvass, J.: "Arbejdets Rum", offentlig phd-forelæsning 09.09.1998, bearbejdet til web-slideshow (opr. lagt ud på www.kulturnet.dk), nu på www.jenshvass.com.

Hvass, J.: Arbejdets Rum. To japanske case-studier formet omkring tekstilvirksomheden Hinaya og zen-templet Shinju-an (phd-afhandling), Kunstakademiets Arkitektskole, København, 1998 (59,3 Mb pdf) / introduktion.

Hvass, J.: "Et kontorhus i Stuttgart" (om Herbert-Keller-Haus, en kontorbygning tegnet af Günter Behnisch) in Morgenavisen Jyllandsposten 22.07. 1997 (25,7 Mb pdf).

Hvass, J. & A. Krumhardt: "De-signing desires" in flux 13, 3/1996, pp. 44-49.

Hvass, J.: "Rene Kural: Informationssamfundets Arkitektur. Verdensbyen udtrykt gennem Tokyos kaos" (boganmeldelse) in Japansk i Skolen 2/1996, pp. 14-16.

Hvass, J.: "Arbejdets Alkymi" (kronik) in Information 13.04.1996.

Hvass, J.: "Wu wei. Uden hensigt" in flux no. 11, 1/1996, p. 23.

Hvass, J.: "Arbejdets ABC" in flux no. 11, 1/1996, pp. 6-12.

Hvass, J.: "Seks essays om japansk arkitektur" (boganmeldelse af Günter Nitschke: From Shinto to Ando) in Arkitekten 13/1994, p. 521.

Hvass, J.: "Indoor Air-tanker" in Arkitekten 15/1993, pp. 557-58.

Hvass, J. & M.J. Hansen: "Ikke min tanke - men tingens vilje" (om arkitektur af Günter Behnisch) in Arkitekten 15/1993 (20,8 Mb pdf).

Hvass, J.: "Betonmesteren Ando" (om Tadao Ando) in Arkitekten 12/1992 (9,6 Mb pdf).

Hvass, J.: "Minnen om Daisen-in" in Utblick Landskap 1/1991, pp. 28-33 (20,8 Mb pdf).

Hvass, J.: "Foto og virkelighed" in Paradigma 2/1989, pp. 44-46 (intro til mine fotografier, som illustrerede hele tidsskriftet).

Hvass, J.: "Shisen-do. Östliga tomrum" in Utblick Landskap 3/1988, pp. 20-25 (25,7 Mb pdf).

Hvass, J.: Jens Hvass Studierapport 1980-87, 200 sider A3 afrapportering over et 7-årigt studieforløb ved Kunstakademiets Arkitektskole 1987.

Hvass, J.: "Shisen-do, en japansk have" in Japan Forum 3/1987, pp. 38-41.

Hvass, J.: "Lise Schou: Japanske Haver" (anmeldelse) in Japan Forum 2/1987, pp. 54-55.

Hvass, J.: "Østvendte tomrum" fire små radioprogrammer til Ved dagens begyndelse, Danmarks Radio P1 (1986) (3,5 Mb pdf).

Hvass, J.: "Mit næste livs Ungbo" in Jonsen, B., A, Melhede & O. Hammer (Eds.): Ungdom og Boligmiljø, Landsforeningen Ungbo, København 1983, pp. 10-24.

Hvass, J.:
Ungbo Konk, en besvarelse af Ungbos prisopgave Ungdom og boligmiljø, 1983.

Stenz, N.B. et al.: "Sundhed som dynamisk balance" in Ugeskrift for læger 145. årg. 27.05.1983, pp. 99-120.


retur til forside


Se Portfolio-side.

Se Curriculum Vitae-side.

Se Curriculum Vitae med publikationsliste / kort CV (pdf).

Jens Hvass "tænk lokalt, hand lokalt"
smeltende is på Antarktis facadeplanter har en vigtig rolle i byforgrønnelsen
CO2-målsætning på 350 ppm i atmosfæren måltidet som fokus for en klima- og bæredygtighedsindsats
Nørre Kvarter fra udstillingen hungry Planet, Rundetaarn 2011
det globale marked en irakisk familie med den mad, de spiser på en uge
en cubansk familie med den mad, de spiser på en uge landbrugets monokultur
klimatilpasning af København mindre fremmedgjorthed overfor vires mads tilbliven
avanceret kål fisk på vej ti at blive en sjælden spise
mit stueur, Sankt Petri Kirke verdens kødproduktion står bag halvdelen af de øjeblikkelige udledninger af drivhusgasser
fra Ørstedsparken "middelalderlig" placering af et bytræ
byforgrønnelse er at bringe bymennesket nærmere naturen Botanisk Have
permeable belægninger er ofte smukke belægninger Indre By har en kolossal skat af gårdhaver og gårdrum
forslag til flydende lommepark langs havnen i Hovedstadsområdet er det globale klimafodaftryk pr. indbygger 19,3 ton - store dele heraf i andre dele af verden
lodret grønt ved Østerport Station lodret grønt i Rosenborggade
de fleste frie arealer i den tæt bebyggede by er de lodrette flader byvegetationen er med til at rense luften
vores arbejdsbegreb er stadig præget af jordbrugets og det tidlige industrisamfunds etik arkitektur af Oscar Niemeyer i Brasília
 hospitalsarkitektur af Lelé for Sarah Network arkiektur af Rudolf Steiner i Doernach
arkitektur af Erik Asmussen i Järna  hospitalsarkitektur af Lelé for Sarah Network i Salvador
skål for te-ceremoni af koreansk oprindelse Katsura Rikyus hovedbygning
kare sansui-have ved Sølvpavillonen signaturbillede for phd-afhandlingen Arbejdsts Rum
Origin III af Shin Takamatsu for tekstilvirksomheden Hinaya Origin I af Shin Takamatsu for tekstilvirksomheden Hinaya
Arbejdets ABC byen som mekanistisk urværk
arkitektur af ünter Behnisch, Herbert-Keller-Haus
arkitektur af Günter Behnisch for de olympiske lege i München 1972
skrifttegnet for menneske enfamiliehus af Tadao Ando
Shisen-dos sydhave Shisen-dos sydhave
Shisen-dos indgangsportal skrifttegnet for intethed
udsnit af grushave ved Daisen-in penselarbejde som meditation
japansk måne-vindue udsnit af grushave ved Tofuku-ji
udsnit af grushave ved Tofuku-ji

11.03.2013