I drivhuset

23. januar 2008

Det scenario for Danmarks reduktion af CO2-udledning på 40% frem mod år 2020, som Greenpeace i går fremlagde, er udarbejdet med faglig konsulentbistand fra Klaus Illum, ECO Consult. Hvis man vil vide mere om den underliggende energistrategi, er der fra Klaus Illums hjemmeside, www.klausillum.dk adgang til uddybende information om den SESAM-model, The Sustainable Energy Systems Analysis Model, som ligger til grund for det fremlagte scenario.

På hjemmesiden finder man også en debatbog af Klaus Illum, I drivhuset. Fortællinger om naturens energi og samfundets energikrise. Den er udgivet i samarbejde med 3F og skrevet i et letlæst sprog – og giver et prisværdigt overblik over vores energisituation.

Kapitel 11, “Scenarier for en fremtidig udvikling”, indledes med teksten fra en annonce, som Chevron, et af verdens største olieselskaber, i august 2005 indrykkede i The Economist:

“Verden forbruger to tønder olie for hver tønde, der bliver fundet.
Er det noget du skulle bekymre dig om?

Kendsgerningen er, at verden i de sidste tyve år har fundet mindre olie end den har brugt. Ikke nok med at efterspørgslen har været stadigt stigende, den olie vi har fundet, kommer fra steder, det er hårdt at nå. Dertil kommer at mere af den for nyligt opdagede olie er af den slags, som det kræver store investeringer at raffinere. Og fordi efterspørgslen efter denne dyrebare ressource vil vokse – nogle regner med en stigning på mere end 40% frem til 2025 – vil det kræve en masse energi fra hver eneste mulige energikilde at skaffe energi til verdens voksende økonomiske velstand. Energiindustrien er nødt til at frembringe mere fra eksisterende oliefelter og at fortsætte eftersøgningen af nye reserver. Bilfabrikanter må fortsætte med at forbedre brændstof-effektiviteten og perfektionere hybridbilerne. Der er brug for teknologiske forbedringer, sådan at vind, sol og brint kan blive mere levedygtige dele af energiregnskabet. Regeringer er nødt til at udvikle energipolitikker som fremmer en økonomisk og miljømæssigt sund udvikling. Forbrugerne må efterspørge – og være villige til at betale for – nogle af disse løsninger, samtidigt med at de hver især i praksis bestræber sig på energibesparelse. Passivitet er ikke en valgmulighed. Men hvis alle arbejder sammen, kan vi i fællesskab få regnskabet til at gå op. Vi tager nogle af de skridt, som er nødvendige for at komme i gang, men vi behøver din hjælp for at komme resten af vejen.”

Sagt af et olieselskab, som har set skriften på væggen … og ja, det er lige præcis bekymrende, at vi i Danmark tilsyneladende stadigvæk planlægger, som om tilførslen af fossile brændstoffer er uendelige, og at vi kan tillade os at fortsætte med at brænde dem af som nu, hvilket Strukturkommissionens nylige rapport er et eklatant eksempel på.

Siden Chevrons annonce i 2005 har vi set oliepriserne stige og stige. Og vi har set, hvordan den vestlige verdens “forsyningssikkerhed” har ført Danmark i krig.

Energisystemet (figur 10.1 p. 100)

Fremtidens energisystemer teknisk set (figur 10.2 p. 102)

Disse to illustrationer stammer fra Illums I drivhuset. More to come …

indlæg oprettet af Jens Hvass

Klaus Illum og David Gibson: I drivhuset. Fortællinger om naturens energi og samfundets energikrise, 3F Fagligt Fælles Forbund, København 2006 (151 sider 2,9 Mb pdf).

Share