Byggesektoren kan bidrage med store CO2-reduktioner

14. marts 2008

Den nordamerikanske Commission for Environmental Cooperation har netop udgivet rapporten Green Building in North America, som påpeger, at der ligger store potentielle CO2-reduktioner i byggesektoren.

I Nordamerika udleder den samlede bygningsmasse 2.200 megaton CO2, hvilket svarer til 35% af regionens samlede CO2-udledninger. En hurtig indførelse af kendte energibesparende teknologier i byggesektoren vil kunne føre til en besparelse på 1.700 megaton CO2-udledninger i 2030 i forhold til hvis man blot fortsætter som nu.

Til sammenligning ligger de samlede danske CO2-udledninger i dag på lige godt 50 megaton.

Rapporten opererer med tre scenarier, ‘business at usual’, ‘AIA 2030 Challenge’, og ‘Deep Green’. Kurven nedenfor viser de tre scenarier for henholdsvis Canadas og USAs boligsektor.

Den sorte linje viser udledningen af drivhusgasser fra den canadiske boligsektor i 1990. Den brune linje viser udviklingen af de samlede udledninger, hvis ikke der bliver ændret i den nuværende praksis.

Den gule linje repræsenterer det af AIA anbefalede 2030 Challenge, et amerikansk initiativ støttet af blandt andet AIA (den amerikanske arkitektforening), hvor nybygninger i forhold til nuværende standarder skal have en 60% CO2-reduktion i 2010, og så gradvist stramme reduktionerne frem til en 100% CO2-neutralitet for bygninger i 2030.

Den blå linje repræsenterer ‘Deep Green’-scenariet, som er udviklet som et forarbejde til rapporten og nuanceret i forhold forskellige bygningskategorier (se p. 40 ff.).

Begge scenarier bygger på i dag kendte energi- og emissionsbesparende teknologier.

Herover er det den tilsvarende kurve for USA. Her er forholdet mellem ‘AIA 2030 Challenge’ og ‘Deep Green’ scenariet et andet, blandt andet fordi klimaoptimeringen af USAs boligsektor i langt højere grad end i Canada indebærer besparelser på den energi, der medgår til køling.

Se mere om ‘AIA 2030 Challenge’ i blog-indlæggene Architecture 2030 – CO2-neutrale bygninger og The 2010 Imperative Global Emergency Teach-in, hvor Edward Mazria i en videokonference gennemgår principperne for The 2030 Challenge.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Green Building in North America. Opportunities and challenges, Commission for Environmental Cooperation 2008 (84 sider pdf).

AFP: ‘Green’ buildings could slash CO2 emissions: report, 13.03.2008.

CBC News: Promote green buildings to cut CO2, NAFTA organization urges, 13.03.2008.

Peter Rakobowchuk: Report calls for more green buildings, The Canadian Press, 13.03.2008.

 

Share