Stor havvindmøllepark på Kriegers Flak

25. august 2008

udsnit af vindkort over danske farvande - klik for fuldt kort

Samtidig med at Folketinget i dag besluttede sig for igangsættelsen af en 400 MW vindmøllepark mellem Djursland og Anholt, er der fremkommet forslag om også at udbygge Kriegers Flak i Østersøen ret øst for Møns Klint. Ifølge en rapport fra Energistyrelsen sidste år kan Kriegers Flak rumme vindmøller med en kapacitet på i alt 800 MW, og tanken er ifølge forslagsstiller Anne Grete Holmsgaard, SF, at projektet skal løses i fællesskab mellem Sverige, Tyskland og Danmark.¹ Så det er en stor dag for dansk vindenergi.

Kriegers Flak har gode vindforhold (se vindkortet nedenfor). Kabeludgifterne bliver større end ved Anholt-placeringen, men placeringen mellem Sverige, Tyskland og Danmark giver bedre mulighed for at fordele strømproduktionen på flere markeder.

Projektet er endnu ikke endelig vedtaget, men det er yderst glædeligt, at man allerede nu går i gang med at forberede byggemodningen af nye havvindmølleparker. Og hvis man dimensionerer kablerne rigtigt, vil der måske med tiden kunne stå 800 MW vindmøller på både den tyske, den svenske og den danske del af Kriegers Flak.

Vindkortet herover fra Havvindmølleudvalgets lokaliseringsforslag (2007)² viser middelvindhastigheden i 100 m højde. Både placeringen ved Anholt og på Kriegers Flak har ganske høje middelvindhastigheder samtidig med relativt lavt vand, som mindsker anlægsudgifterne.

Kort over Kriegers Flak fra Havvindmølleudvalgets lokaliseringsforslag.² Man ser her, hvordan faktorer som fredningszoner, fuglebeskyttelsesområder, bundforhold, sejlruter, råstofudvinding og en minimumsafstand til land på 20 km tilsammen giver mange bindinger i placeringerne af havvindmølleparker.

Sammenholdt med vindkortet har det givet mulighed for at lave præcise overslag over den resulterende pris for strømproduktion på en række forskellige placeringer (se oversigt i et tidligere blog-indlæg om udbygningen ved Anholt: Stor dansk havvindmøllepark på vej).

indlæg oprettet af Jens Hvass

Thomas Djursing: Danmark vil bygge kæmpe havmøllepark med Tyskland og Sverige, Ingeniøren 25.08.2008.¹

Industrien: Godt med adresse på ny park, (Ritzau) Politiken 25.08.2008.

Verdens største havmøllepark i Kattegat, (Ritzau) Politiken 25.08.2008.

Steffen Nielsen (Ed.): Havvindmølleudvalgets lokaliseringsforslag, Energistyrelsen 2007 (pdf).²

 

Share