Miljøpunkt fået måler til den ultrafine partikelforurening

30. marts 2011

Partikeltælleren måler mængden af ultrafine partikler på mellem 1 og 0,02 mikrometer i diameter

Nu skal vi til at måle og dokumentere partikelforureningen i Indre By og Christianshavn med vores nye partikeltæller, en TSI P-Trak 8525, som måler antallet af ultrafine partikler på mellem 1 og 0,02 mikrometer pr. kubikcentimeter. Det blev muligt at købe partikeltælleren takket være en bevilling fra Indre By Lokaludvalg.

I dag findes der grænseværdier på PM10 partikler, partikler på mellem 10 og 2,5 mikrometer i diameter, og der er ved at blive defineret grænseværdier for PM2.5 partikler, partikler på mellem 2,5 og 1 mikrometer i diameter, men EU er ikke kommet i gang med – og Danmark er slet ikke – at fastlægge grænseværdier for de ultrafine partikler, som miljøpunktets nye måler kan registrere. Det er noget, vi vil være med til at påvirke. Danmark har en beklagelig tendens til at søge dispensationer for EUs forureningsgrænser, men de ultrafine partiklers udbredelse vil i den kommende tid blive målt og dokumenteret og dokumentationen stillet til rådighed for interesserede, ikke mindst politikere og medier.

Hvorfor fokusere på ultrafine partikler?

Den seneste tids forskning hos LIFE på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet¹ og forskning udført af Kræftens Bekæmpelse² viser, at netop de ultrafine partiker skader mennesket og især børn, da disse ultrafine partikler uhindret kan bevæge sig helt ind i de yderste afkroge af vore lunger, alveolerne, og komme i direkte kontakt med blodstrømmen. Derfor har de partikler, som består af stoffer som skader menneskets DNA, direkte adgang til at ændre vor DNA og dermed øge risikoen for at få kræft og skabe genetiske defekter.

Hvad kan partikeltælleren

Partikeltælleren suger luft via indsugningsdysen gennem et alkoholdampmættet rum, hvor de ultrafine partikler på grund af alkoholen svulmer op så de bliver store nok til at kunne tælles. Partiklerne tælles flere gange i sekundet, og partikeltælleren er så præcis at når man står ved en vej kan man skelne mellem hvilken bil der sender mange partikler ud i luften og hvilke der ikke gør det.

Hvad kan partikeltælleren ikke

Partikeltælleren viser det maksimale antal partikler pr. kubikcentimeter den kan måle, her i et pizzeriaPartikeltælleren kan tælle tætheder på mellem 0 og 500.000 ultrafine partikler per kubikcentimeter – hvis mængden af partikler når højere op end det maksimale den kan måle viser tælleren stadig 500.000 på displayet. Det er nødvendigt at huske at partikeltælleren fokuserer på partikler på mellem 1 og 0,02 mikrometer i diameter, så fx de større sodpartikler fra dieselmotorer og brændeovne ikke tælles med, men til gengæld tælles de væsentlig mindre partikler som også skabes i forbrændingsprocessen.

En anden ting er, at en partikel kan bestå af hvad som helst – vand, ammoniak, et mineral eller et metal. Partikeltælleren skelner ikke mellem hvilke slags partikler der tælles, udelukkende at der er så og så mange partikler i en kubikcentimeter luft. Dertil kommer at måleren er designet til at lave her-og-nu målinger indendørs, så det kræver en del manuel indgriben at lave en længere tidsanalyse af partikelforureningen i en gade, men det kan lade sig gøre bl.a. ved brug af dens loggingfunktion.

Hvad sker der nu?

For tiden er vi ved at lære partikeltælleren at kende og foretage de første målinger og udarbejde de nødvendige procedurer mht. udlån og dokumentation, men på sigt er det meningen at foreninger, organisationer og måske endda privatpersoner med partikelforureningsprojekter i Indre By og Christianshavn vil kunne låne partikeltælleren i en eller flere perioder for at få klarhed over hvordan det ser ud i deres lokalmiljø, og samtidig med deres måledata bidrage til Miljøpunktets samlede database over målinger, så der kommer stadig tættere og mere præcise målinger for Indre By og Christianshavn fx fordelt på årstid, ugedag, tidspunkt, temperatur og vindretning. Vi skal have klarhed over partikelforureningen af ultrafine partikler og hjælpe beboere og virksomheder i Indre By og Christianshavn med at vide hvordan forholdene er og hvad de kan gøre for at undgå at blive udsat for alvorlig sundhedsskadelig partikelforurening.

'Hungry Planet - mellem køkken og klode' er en udstilling af Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Indlæg ved Hans-Henrik T. Ohlsen.

Zorana Jovanovic Andersen et al.: Association between short-term exposure to ultrafine particles and hospital admissions for stroke in Copenhagen, Denmark, European Heart Journal 10.06.2010 (pdf).¹

Jytte Dreier: Luftforurening fra trafik øger risikoen for lungekræft, Kræftens Bekæmpelse 05.07.2010.²

Miljøstyrelsen om partikelforurening.

Danmarks Miljøundersøgelser – se især publikation nr. 14: Luftforurening med Partikler – et sundhedsproblem (pdf).

Se mere om TSI P-Trak 8525 på den danske forhandlers hjemmeside.

 

Share