Jonathan Foley: The Other Inconvenient Truth

18. maj 2012


.
Apropos indlægget i går, Det globale opland, var jeg tilbage at gense en TED-video fra sidste år, The Other Inconvenient Truth: How Agriculture is Changing the Face of Our Planet, som meget tydeligt illustrerer, hvordan tilvejebringelsen af vores livsfornødenheder efterhånden inddrager det meste af kloden.

Foley ender med at indkredse behovet for at erstatte Agriculture med Terraculture – en Farming for a Whole Planet, som integrerer det bedste i det moderne industrielle landbrug med det bedste i det organiske landbrug og det bedste i naturbevarelsesbestræbelser.

Mod slutningen viser han en lille filmstump, som opsummerer situationen i spørgsmålet:  How do we feed the world without destroying it?

Han giver ikke noget egentligt svarpå, hvad Terraculture indebærer, men opridser en række af komponenterne, og kvalificerer det spørgsmål – How do we feed the world without destroying it? – som er alt for vigtigt til at overlade til landmændene og markedsmekanismerne, og som ikke bare er lige så stort et problem som klimaudfordringen, men som er et problem så centralt i klimaudfordringen og så stor en del af klimaudfordringen, at der ikke er nogen løsning på klimaudfordringen uden også at få hel vores nuværende fødevareproduktion alvorligt under lup.

Under vejs viser han nogle tankevækkende før-efter-billedpar af, hvor radikalt vi (vores landbrug) på blot ganske på år årtier har transformeret Jordens fremtræden. Jeg har hevet et par af dem ind her:

Herover er det to sæt billeder – det øverste viser et udsnit af den brasilianske del af Amazon-bækkenet, hvor det som i 1975 henlå som stort set jomfruelig regnskov i 2001 er omdannet til sojamarker. Billedsættet nedenfor er tilsvarende et udsnit fra den bolivianske del af Amazonbækkenet, hvor europæiske og kinesiske husdyrs umættelige appetit (læs menneskets stadigt stigende kødforbrug) har lavet sojamarker ud af førhen frodig regnskov.

Herover er det Colorado-floden fotograferet samme sted i hhv. 1975 og i dag. Med den omfattende boring efter vand til fødevareproduktion i denne næsten ørkenagtige del af USA, er det vand, som tilføres floderne gennem udsivning fra vandførende lag stærkt reduceret, og Foley fortæller, at Colorado-floden i dag er helt udtørret, inden den når havet (se også blog-indlægget Lavere grundvand = højere havstand).

Se tidligere blog-indlæg: Klimapåvirkningen fra verdens kødproduktion og Another Inconvenient Truth.

Share