COP19: Optegnelser for 14. november

14. november 2013

Også i dag har over en bred front været arbejdsdag i Warszawa. Endnu ingen jublende gennembrud, og endnu ingen urimeligheder, måske bortset fra de giftige signaler, som i disse dage kommer i en lind strøm fra lande som Canada og Australien, og som ikke tegner godt for ambitionsniveauet for den aftale, som alle stadig håber på kan falde på plads inden 2015.

IISDs daglige video-reportage giver igen et fint lille overblik over dagen:

Warsaw Climate Change Conference Day 4, (4:43 min. video) IISD 14.11.2013.

Umiddelbart forud for COP19 havde Jennifer Morgan og David Waskow havde et blog-indlæg på WRIs hjemmeside, hvor de opregnede 5 Issues to Watch at COP 19, the “Construction COP”. Disse fem nøglespørgsmål eller hovedområder var:

1) Architecture and Process for an International Climate Agreement
2) Equity
3) Finance
4) Loss and Damage
5) Measurement, Reporting and Verification (MRV) and Accountability

Det er endnu for tidligt at afgøre, om det i Warszawa vil lykkes at nå til resultater på alle disse områder. Men der er ikke nogen tvivl om, at der fra de polske værter er store ambitioner om, at det skal lykkes at få konturerne af aftalen i Paris til at stå klart frem.

Spørgsmålet om equity har bevæget sig betydeligt siden klimaforhandlingerne blev indledt for snart 20 år siden, og billedet af de industrialiserede lande på den ene side, som stod for alle udledningerne og havde alle pengene, over for på den anden side udviklingslandene, som ikke havde udledninger af betydning men havde alle problemerne, har forskudt sig markant.

Det gør også at spørgsmålene om finance og loss and damage er sværere end nogensinde, for selvom der stadig er større rigdomme akkumuleret i de gamle industrilande, så er hele konstruktionen så at sige kørt træt, og selv hvis viljen var til stede, så er der slet ikke det økonomiske overskud, som skulle til for at dække behovet. Ikke mindst USA synes her aktivt at modarbejde, at der sker nogen form for ansvarspålæggelse ud fra de historiske emissioner – et synspunkt, som gennem årene har forsuret forhandlingsklimaet ved de internationale klimaforhandlinger.

Med en bindende aftale i støbeskeen bliver det vigtigere, at sikre at der er pålidelige og præcise opgørelser af udledningerne for de enkelte lande, så reduktioner ikke blot finder sted i excel-arkene, men også i virkelighedens verden.

Andre ville måske have fremhævet vigtigheden af at sikre det emission gap, som stadig tydeligere tegner sig, mellem de planlagte klimaindsatser frem til 2020 og hvad der vil være nødvendigt for med klimaaftalen i 2020 at blive i stand til at holde udviklingen under den målsætning på max. 2C, som blev vedtaget i København i 2009, hvilket igen ville kræve inkluderingen af en række indsatsområder ud over CO2-reduktionerne som skovrejsning og reduktion af andre klimapåvirkninger som metan, sod og HFC-gasser.

Et af de områder, som der er en reel optimisme i forhold til, at det skal lykkes denne gang at komme et regulært skridt videre med, er REDD+ forhandlingerne om sikringen af verdens skove. Det er også på høje tid – en netop fremlagt undersøgelse godtgør, at der på verdensplan forsvinder skovareal svarende til 50 fodboldbaner i minuttet. Et anden af dagens publicerede forskningsresultater peger på, at en afskovning af Amazon-området vil give en El Niño-agtig situation over det nordamerikanske kontinent, som vil føre til en voldsom nedgang i nedbøren i USA, sine steder op til 50%.

Hvis man skal finde lyspunkter, så præsenterede Cookøerne i dag deres arbejde med inden for et år at nå dertil, at 50% af deres elektricitet stammer fra vedvarende energikilder, med retning mod, elektriciteten inden 2020 er 100% fra vedvarende energikilder.

De 48 lande i LCD-gruppen fremlagde i dag deres klimatilpasningsplaner sammen med en opgørelse over, havde det vil koste, og en klart artikuleret forventning om, at de rige lande betaler. Der er tale om projekter for i alt 1,4 mia. $.

Samtidig står det klart efter dokumenter, som er sivet fra det amerikanske klimaministerium, at USA aktivt modarbejder

.
I denne video kan man høre Li Gao fra den kinesiske klimadelegation fortælle om den kinesiske klimaindsats, som med den næste femårsplan, som vil ligge klar fra 2015, vil få en yderligere stramning af indsatsen. Gao finder det vigtigt efter taifunen Haiyan at gentænke vigtigheden af adaptation-indsatsen, og at først og fremmest de rige lande må være med til at klimasikre de fattigste og mest udsatte lande. Og så finder han, adspurgt et af de “svære” spørgsmål i disse dage, hvornår verdens lande skal fremlægge deres reduktionsmål forud for den aftale som skal være på plads inden COP21 i Paris, at de rige lande, som havde bindende reduktionsmål i Kyoto-aftalens første del, må reevaluere deres klimamålsætninger for Kyoto-aftalens anden fase, og de lande som har stillet sig udenfor anden del, må påtage sig tilsvarende reduktionsmål. Hvis Annex 1-landene øgede deres klimamålsætning for 2020 til 40%, så ville der ikke være noget emission gap-problem, siger Gao.

Samtidig langede lederen af den kinesiske forhandlingsdelegation Su Wei kraftigt ud efter EU for ikke at ville løfte sit reduktionsmål for 2020 ud over de 20% – det var allerede i hus, så at kalde det ambitiøst var helt misvisende. Og han understregede i stærke vendinger, at man den kommende globale klimaaftale måtte tage hensyn til de historiske udledninger.

Kina har defineret sin klimaindsats som en reduktion i carbon intensity – hvor meget CO2, som udledes pr. BNP-enhed – og man er godt på vej til at nå sin målsætning fra 2009 om over 15 år (fra 2005 til 2020) at sænke sin carbon intensity med 40-45%. Men samtidig har den kinesiske vækst været så massiv, at de samlede emissioner i en årrække er steget med op imod 10% om året. Der er således stadig nogen vej til, at den kinesiske CO2-udledningskurve vender den rigtige vej. Men sidste år var væksten i de samlede kinesiske udledninger ifølge en hollandsk undersøgelse nede på blot 3%, så det synes som om, at også Kina nærmer sig dette vendepunkt.

Det er også på tide, for Kina har siden 2006 været verdens største udleder, og det tidspunkt nærmer sig, hvor udledningerne pr. indbygger overstiger udledningerne pr. indbygger i EU. Endda har de kinesiske klimaforhandlere været meget modstræbende overfor at lægge direkte begrænsninger på den kinesiske udvikling. Samtidig med at man etablerer kolossale solcelleparker, vindmølleparker og vandkraftanlæg, bygger Kina derfor stadig i stor stil nye kulkraftværker. Og hvis de alle skal køre i de næste 30-40 år, så er vi derhenne, hvor Kina alene kan bruge det carbon budget, som IPCC har fremlagt. Så selvom det set i forhold til de historiske emissioner måtte være rimeligt at fortsætte et par tiår endnu, så er det helt urimeligt i forhold til fremtiden.

Kina er kommet dertil, hvor fremskridt ikke bare kan eller skal ske for enhver pris. Befolkningen i de store bykoncentrationer i det nordlige Kina ved, at de betaler en høj pris for fremskridtet. For få måneder siden blev der således fremlagt undersøgelser, som viste, at gennemsnitsalderen i Nordkina lå 5 år lavere end i Sydkina på grund af den massive luftforurening fra trafikken og den massive afbrænding af kul ikke bare i store utidssvarende fabriksovne og kraftværker, men nok så meget fra opvarmning og madlavning i millioner af private hjem. Så mens Kina med stort held har holdt det ydre pres for absolutte reduktioner på afstand, så synes der indefra at være et stærkt voksende krav om at gøre tingene anderledes.

Som James Hansen så viseligt udtrykte det: “Coal is best left in the ground.”

Og sådan rent klimanøgternt, så burde man udnytte det forhold, at hele kulverdenen var samlet i Warszawa i næste uge til at aftale et globalt moratorium for kul. Ikke flere nye kulkraftværker, de bedst mulige filtre på de eksisterende kulkraftværker, hurtig totaludfasning i de rige lande, og måske lidt mere tid for de eksisterende kulkraftværker i udviklingslandene, hvis der blev installeret optimale filtre på skorstenene. Men ikke flere nye kulkraftværker, og i samme lysende klarhedsøjeblik ikke mere fracking eller tar sand. En sådan beslutning ville være lidt af en hestekur og give problemer mange steder, men det ville med et slag løse hele det emission gap-problem, som er identificeret frem mod 2020, og det vil gøre, at klimaproblemerne ikke bare blev sendt videre til vores efterkommere – at vil ville genvinde en fremtid for den verden, vi kender, med dens myriader af skabninger.

Fossil of the Day gik igen i dag til Australien – med sin nye regering på banen er Australien i disse dage i en liga for sig selv, når det handler om at obstruere bestræbelserne på at nå frem til en ambitiøs global klimaaftale.

Men mon ikke, at Australien i morgen fredag får reel konkurrence, for det forventes, at Japan præsenterer sin reviderede klimaplan for 2020, som indebærer, at et reduktionsmål på 25% i 2020 i forhold til 1990 bliver ændret til en målsætning om kun i 2020 at ligge 3,1% over 1990. Dette er næsten 10% over den bindende målsætning på 6%, som Japan havde for første del af Kyoto-aftalen. Climate Action Network afholdt i dag en pressekonference, hvor de ridsede situationen op.

Se IISDs Earth Negotiations Bulletin for 11.11., 12.11., 13.11., 14.11., 15.11., 16.11., 18.11., 19.11., 20.11. og 21.11. og 22.-23.11. for et mere teknisk præget resume af forhandlingerne i de mange spor (pdf).

Se COP19 optegnelser her på Strøtanker for 11.11., 12.11., 13.11., 14.11., 15.11., 16.-17.11., 18.11., 19.11., 20.11., 21.11., 22.11. og 23.11.

Se samtlige blog-indlæg tagged COP19.

  video 14.11.

WWF: preview the announcement of Japan’s 2020 targets by Japanese members of WWF’s team, (pressekonference) UNFCCC webcast 14.11.2013.

WWF: Loss and Damage – the need to have an international mechanism to address this, (pressekonference) UNFCCC webcast 14.11.2013.

President of COP19/CMP9, (pressekonference) UNFCCC webcast 14.11.2013.

European Climate Foundation: Polish opinion polls confirmed consensus on climate change, (pressekonference) UNFCCC webcast 14.11.2013.

Climate Action Network: News from the negotiations: a briefing by civil society, (pressekonference) UNFCCC webcast 14.11.2013.

Media Workshop 4: IPCC Report, (media training) UNFCCC webcast 14.11.2013.

ADP workshop, UNFCCC webcast 14.11.2013.

Naderev “Yeb” Saño calls for commitments on both loss and damage and finance, 10:10 min RTCC video 14.11.2013.

Golo Joachim Pilz speaks about India’s solar power potential, 7:06 min. RTCC video 14.11.2013.

Zhiquan Zeng, National Centre for Climate Change of China, 4:04 min RTCC video 14.11.2013.

Peter Bond on clean coal & Australia’s latest actions, 15:25 min RTCC video 14.11.2013.

Copenhagen students discuss link between climate and health, 4:34 min RTCC video 14.11.2013.

Juan Carlos Baumgartner (Space) on sustainable design and architecture, 3:44 min RTCC video 14.11.2013.

Amy Goodman & Denis Moynihan: Typhoon Haiyan Demands Climate Action at the U.N. Summit in Warsaw, (video) Democracy Now 14.11.2013.

  artikler 14.11.

Sophie Yeo: Japan set to stun UN talks by scrapping climate target, RTCC 14.11.2013.

Laurie Goering: Ambition is what’s needed in Warsaw, Reuters 14.11.2013.

Ed King: China set to commit to tougher climate targets in 2015, RTCC 14.11.2013.

Kate Langford: COP side event: The mitigation potential of agriculture, Agroforestry News 14.11.2013.

Barbara Lewis: Europe cannot afford to give up climate leadership – report, Reuters 14.11.2013.

Andres Fuentes: ADP Opening Plenary Wrap, The Verb 14.11.2013.

Ian McGregor: Australia makes a bad start at Warsaw climate change meeting, The Conversation 14.11.2013.

Graham Redferan: Will Australia cause a slip on the climate change stepping stones in Warsaw? The Guardian 14.11.2013.

Agnieszka Barteczko & Alister Doyle: Poland seeks to make ‘coal’ a less dirty word at U.N. climate talks, Reuters 14.11.2013.

Nitin Sehti: U.S. to oppose mechanism to fund climate change adaptation in poor nations, The Hindu 14.11.2013.

Anita Raman & Scott Chernoff: Flat Earth Society Storms the COP, Sustain US 14.11.2013.

Damian Carrington: Colombia’s misty mountain world’s most irreplacable nature reserve, The Guardian 14.11.2013.

Ari Phillips: America Produced More Oil Than It Imported For The First Time Since 1995, Climate Progress 14.11.2013.

Claudia Ciobanu: U.S. Fights G77 on Most Counts at Climate Meet, Leaked Doc Shows, IPS News 14.11.2013.

Ed King: US envoys told to block climate compensation plans at UN, RTCC 14.11.2013.

Nigel Sizer, Matt Hansen & Rebecca Moore: New High-Resolution Forest Maps Reveal World Loses 50 Soccer Fields of Trees Per Minute, WRI 14.11.2013.

Jo Confino: Progressive businesses need to break the strangle-hold of the fossil fuel lobby, The Guardian 14.11.2013.

Nivedita Khandekar: ‘Poorest of the poor countries need $1.4 bn to adapt to climate change’, Hindustan Times 14.11.2013.

Nilima Choudhury: Amazon destruction could cut US rainfall by 50%, RTCC 14.11.2013.

Cook Islands share renewable energy targets at global climate talks in Warsaw, (SPREP) Islands Business 14.11.2013.

Stian Reklev: Rich nations must pay up if U.N. climate talks to succeed: China, Reuters 14.11.2013.

Tim Murphey: Want to Piss Off the White House? Talk About Climate Change, Mother Jones 14.11.2013.

Nitin Sethi: India scores a win in Warsaw on emission cuts affecting farmers, The Hindu 14.11.2013.

Guide Helps Companies Report Climate Policy Positions, Environmental Leader 14.11.2013.

John Upton: Denial dries up: Americans finally seeing the light on climate change, Grist 14.11.2013.

Justin Guay: In Poland Christiana Figueres Must Tell the World To Move Beyond Coal, Huffington Post 14.11.2013.

Rachel Kyte: Mobilizing Climate Finance to Build a Low-Carbon, Resilient Future, World Bank 14.11.2013.

I #FastForTheClimate, Lutheran World Federation Youth Desk 14.11.2013.

Ocean Acidification Summary for Policymakers 2013, IGBP 14.11.2013.

Aline Mosnier: REDD+: Cutting emissions, not trees, in the Congo Basin, NEXUS 14.11.2013.

Guy Edwards & Timmons Roberts: A new EU/Latin America and the Caribbean coalition for climate change, Intercambio Climático 14.11.2013.

John Upton: U.S. says poor countries’ calls for climate compensation could screw up climate treaty process, Grist 14.11.2013.

Melanie Fitzpatrick: The Global Carbon Budget and Why the Warsaw Climate Talks Matter, Union of Concerned Scientists 14.11.2013.

Trevor Davies: COP19 – the cathedral and the bazaar, Thought eader 14.11.2013.

Hamzat Lawal: Whispers in the Corridor: ‘African Countries Plans to Walk Out of Climate Talks’, The Adopt A Negotiator Project 14.11.2013.

Jeff Spross: A Carbon Tax Would Cut The Deficit By $1 Trillion, Climate Progress 14.11.2013.

Probir K. Sarker: European banks slammed for backing coal industry, Dhaka Tribune 14.11.2013.

Japanese revision of emissions targets could have ‘devastating impact’ at COP 19, WWF 14.11.2013.

Vulnerable Countries Define Programs Against Climate Change, Prensa Latina 14.11.2013.

Samata Smith: Loss and Damage: A Matter of Hard Money and Social Justice, Huffington Post 14.11.2013.

Kieran Cooke: Insurance shortfall for world’s poorest, Climate News Network 13.11.2013.

Paul Neate: Can climate-smart agriculture and forests work together at the landscape level? CCAFS 14.11.2013.

Georg Kell: companies must send a ‘clear message’ on climate change, The Guardian 14.11.2013.

Alister Doyle: Oceans suffer silent storm of acidification – international study, Reuters 14.11.2013.

Brandon Baker: 414 Cities Take Action Against Climate Change, EcoNews 14.11.2013.

Fred Pearce: Behind the locked cupboard: uncovering the truth about land grabs, CGIAR 14.11.2013.

Laurie Goering: ‘Zero net deforestation’ goals may harm natural forest – experts, Reuters 14.11.2013.

Agenda 350 – klima- og bæredygtighedsnyheder for 14.11.

 

 

Share