Ophørsudsalg i Saudi-Arabien ?

23. maj 2015

Deltagere i en stort anlagt klimakonference i Paris for business-verdenen 21. maj, hvor man i venstre side af billedet ser Saudi-Arabiens olieminister Ali Al-Naimi (den laveste) overfor præsident Hollande.

Når det gælder klima-nyheder er The Daily Climate er en fin nyhedsservice, som jeg besøger næsten dagligt i forbindelse med redigeringen af Agenda 350. I dag var der pludselig en Editor Comment fra PD, hvilket jeg ikke mindes tidligere at have set. PD påpeger for praktiserende, studerende, undervisere og dem som hader eller elsker journalistik (kort sagt os alle), at samme nyhed helt uden problemer kan ende i to diametralt modsatte overskrifter, alt efter hvad man ønsker at fortælle.

Her et screen dump deraf:

Ifølge Reuters har Saudi Arabiens olieminister Ali Al-Naimi ved en konference om business & climate sagt, at: “In Saudi Arabia, we recognise that eventually, one of these days, we are not going to need fossil fuels, I don’t know when, in 2040, 2050… so we have embarked on a program to develop solar energy.” “Hopefully, one of these days, instead of exporting fossil fuels, we will be exporting gigawatts, electric ones. Does that sound good?”

Ifølge Reuters forventede Al-Naimi stadig på kort sigt at verdens energiforsyning ville være præget af de fossile brændstoffer. Men han så solenergien blive billigere end de fossile brændstoffer, og Saudi-Arabien udvikle sig til en “global power in solar and wind energy”, hvilket Wall Street Journal med en vis portion journalistisk håndelag kan få turneret, så overskriften lyder:

Saudi Oil Minister Says World Can’t Abandon Fossil Fuels – måske for ikke at stamlæserne får morgenkaffen ud over slipset. Selve artiklen ligger bag betalingsmur, men man kan af de første linjer lige ane, at det er samme konference i Paris, der er tale om, og at man i brødteksten haler lidt i land ved at modificere, at Al-Naimi på den korte bane stadig ser verden drevet på fossile brændstoffer.

Om det er denne erkendelse af, at den fossile æra er ovre, som har fået Saudi-Arabien til at sænke prisen på sin olie til noget, som ligner ophørsudsalgspriser – at man vil sikre sig at den fossile æras sidste dråber olie i høj grad kom fra Saudi-Arabien – må lige nu være spekulation.

Men måske det i bakspejlet vil vise sig, at mens udvindingen af de stærkt forurenende tar sands forekomster og den højrisikable udvinding fra Arktis og fra store havdybder vil vise sig ikke at være konkurrencedygtige, så vil sol og vind – særligt hvis vi via aftalen i Paris til december får en regulær CO2-pris fra 2020 – sagtens kunne følge med, og det vil ende med at blive de ‘renere’ gas- og olieforekomster som kan hentes billigst, som bliver brugt i overgangsfasen indtil verden kører 100% på vedvarende energi. En CO2-afgift vil også give A-kraften en prisfordel overfor de fossile brændstoffer, men synes endda at få svært ved at følge med prismæssigt. Så det er svært at se, hvordan den kommer til at spille nogen større rolle i overgangen til det postfossile samfund.

At Saudi-Arabien, hvis hele moderne eksistens bygger på olieudvinding, nu taler seriøst om en fremtid uden fossile brændstoffer giver håb. Saudi-Arabien har uden nogensinde at stikke næsen for langt frem i mange situationer været direkte destruktive i de globale klimaforhandlinger. Men det er situationer som denne, som gør det rimeligt at forvente, at verden ved COP21 i Paris til december er klar til at lave en klimaaftale på en helt anden måde end man var i København i 2009. Selvom det på ét plan kan se ud som om verden i mellemtiden har tabt 6 år og endda kun sigter mod at lave en aftale, som først iværksættes i 2020, så har forståelsen af nødvendigheden og alvorligheden og af, at det kræver at alle bidrager med deres del, rent faktisk flyttet sig markant i de mellemliggende 6 år. Og store udlederlande som Kina, USA og Indien har fået taget de første nødvendige skridt mod at få vent deres CO2-kurver den rigtige vej – nedad.

Det saudi-arabiske sol- og vindeventyr er stadig i sin allerførste vorden. Men i 2012 blev der udarbejdet planer for en overgang til 100% vedvarende energi. Og den dag, man for alvor beslutter sig, har landet ressourcerne, så det skal blive spændende at se, hvordan man griber omstillingen an – hvordan et land som Saudi-Arabien i en situation, hvor man ikke bare kan pumpe mere olie op for at betale regningerne, vil etablere ikke bare en ny økonomi, men en ny bæredygtig tilværelse i en del af verden, som før den fossile æra var baseret på oaserne og karavanerne.

Update 12.07. – Måske en let skadefryd vil brede sig i visse kredse, for én ting er, at Saudi-Arabiens sænken af oliepriserne, så de økonomiske forudsætninger for etableringen af ny A-kraft og en lang række ukonventionelle udvindingsprojekter er smuldret, ligesom de store tar sands-projekter i Canada ikke balancerer med de nuværende energipriser. Men nu har Saudi-Arabien fået en snert af sin egen medicin. Landet har været nødt til at gå ud og låne foreløbig 4 mia. $ for at fylde likviditetshullet efter de dalende olieindtægter. Analytikere har beregnet, at Saudi-Arabien vil ramme et underskud på omkring 130 mia. $. For at budgettet balancerer, ville det kræve en oliepris på 105$ pr. tønde, men prisen er lige nu 58$ pr. tønde.

Simeon Kerr: Saudi Arabia borrows $4bn as oil price reality hits home, Financial Times 12.07.2015.

Damian Carrington: Saudi Arabia’s solar-for-oil plan is a ray of hope, The Guardian 22.05.2015.

Summer Said: Saudi Oil Minister Says World Can’t Abandon Fossil Fuels, Wall Street Journal 21.05.2015.

John Conroy: Saudi oil minister: ‘Fossil fuels doomed, we’re switching to solar’, Herald Sun 22.05.2015.

Michel Rose: Saudi oil minister sees eventual end of fossil fuels, Reuters 21.05.2015.

Philita Clark: Kingdom built on oil foresees fossil fuel phase-out this century, Financial Times 21.05.2015.

Joe Mills: Here comes the sun: Saudi Arabia looks to export solar energy as fossil fuel starts to run out, International Business Times 21,05.2015.

Fiona Harvey: Glencore chairman Tony Hayward calls for an end to subsidies for fossil fuels, The Guardian 21.05.2015.

Al-Naimi sees eventual end of fossil fuels, Arab News 21.05.2015.

 

Share