Blå klimapolitik – eller mangel på samme

20. august 2015

I 2014 lavede den nu forhenværende regering et forlig om den danske klimaindsats frem mod 2020, som ud over rød blok talte de konservative, netop for at give den fornødne klarhed og langsigtethed, som gør, at virksomheder og kommuner og det globale samfund kunne regne med kursen og investere i overensstemmelse dermed. Op til valget før sommerferien blev det fra flere sider i blå blok luftet, at klimamålsætningen for 2020 kunne blive tilbagerullet.

Efter valget kunne den nyudnævnte energi, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til alles lettelse 7. august meddele, at der ikke ville være behov for at røre ved energiforliget fra 2014. Men i går meldte Lars Christian Lilleholt (V) så ud, at den 40% klimamålsætning er for dyr og bør reduceres til 37%.

Det har dog vakt heftig modstand, ikke bare fra rød blok og klima-og miljøorganisationerne, hvor æteren og de sociale medier siden i går har været rødglædende af harme. Også Konservative har meldt ud, at man ikke er til sinds at acceptere en svækkelse af klimamålsætningen, men står ved sin deltagelse i aftalen om de 40%. De Konservatives klima- og energiordfører Mette Abildgaard tweetede i går, at: “K: Vi er ikke indstillet på at slække på klimaambitionerne om 40 % reduktion i 2020. Man opgiver heller ikke et maraton efter 37 km”. Og Connie Hedegaard har skrevet hjem og istemt de danske NGOers kerneargument, at det her blot tre måneder før COP21 i Paris er det værst tænkelige tidspunkt at pille ved billedet af Danmark som foregangsland. Verden har brug for symboler på, at det kan lade sig gøre.

En medvirkende årsag til, at det kunne være ønskværdigt for Venstre at få nulstillet de seneste tilføjelser til klimaindsatsen, som løftede reduktionerne fra 34% til 40%, er sandsynligvis, at der i denne fase var lagt op til, både transportsektoren og landbruget, som indtil nu kun har leveret en forholdsvis mindre del af den danske klimaindsats, skulle inddrages. For selvom nogen af de mest prisbillige klimareduktioner sandsynligvis lige nu er at finde i landbruget, så er det lidt af en kamel for en Venstre-regering at komme til at lægge navn til markante klimapolitiske indgreb i dansk landbrug, ikke mindst i en situation, hvor man har gjort sig til beskytter i en sådan grad, at man er indstillet på at skrotte en lang række miljøbeskyttelseskrav for at give dansk landbrug mere albuerum.

Den ansvarlige politik ville være allerede nu at begynde drøftelserne af den danske klimamålsætning for 2025 og 2030, herunder overvejelser om energilagring og omlægningen af transportsektoren til vedvarende energi. Det skal derfor blive interessant i den kommende tid at se, om rød blok og K tilsammen er indstillet på at fastlægge rammerne for dansk klima- og energipolitik frem til 2030 uden om regeringen. R lagde inden valget op til, at målsætningen for 2030 burde være 55%. Men i og med at det for nylig kom frem, at omlægningen af den danske energi- og fjernvarmeforsyning er så meget på skinner, at den ville kunne nå en andel af vedvarende energi i 2030 på 90%, så burde man kunne sigte endnu højere, måske 50% og 60% for 2025 og 2030 var inden for det overkommelige.

Ud over at fastholde energiforliget frem til 2020 har De Konservative også sagt klart fra overfor Venstres ønske om at geninstallere Bjørn Lomborgs klimacirkus på dansk grund. Efter en intet mindre end katastrofal valgkamp synes Konservative at have erkendt, at partiets berettigelse i blå blok er at være det parti i højre side af salen, som har det sociale, etiske, klima- og miljømæssige profil. Så mon ikke at det også er muligt at finde konservativ opbakning til at dæmme op for Venstre-regeringens ønske om at sætte årtiers miljøindsats over styr blot for at tækkes landmænd i økonomisk krise. Den situation findes der så meget mere begavede løsninger på.

Samtidig står det klart, at både K og LA er indstillet på at forlænge afgiftsfritagelsen for elbiler, som ellers står til at udløbe, frem til og med 2017. Så foreløbig er det blevet ved skrækken med den blå klimapolitik, men hvor en rød regering ville drive omstillingen og klima-innovationen frem på stadig nye områder, så vi må nok indse, at klimavinklen for den nuværende regering er domineret af en snæver købmandsvinkling. Hvor vi derfor kan håbe på, at det nu igangsatte ikke tilbagerulles, er der derimod meget lille grund til at forestille sig, at der bliver taget nogle af de strukturelle greb, som kan være med til at gøre, at også de næste 10%, 20% og 30% reduktioner af klimabelastningen falder naturligt og i det store hele er betalelige.

Foreløbig er det således svært at tale om en blå klimapolitik – eller rettere er det lettere at se manglen på samme. Så mon ikke at målsætningen om 40% reduktion i 2020 holder – og at Lars Lykke Rasmussen vil være pavestolt over at repræsentere et land med en så fremsynet klimapolitik, når han inden længe skal være med til at underskrive den globale klimaaftale i Paris. Og hvis han så til den tid fattede, hvad den aftale indebar, og hvilke omkostninger det har at undlade at handle, så kunne det være, at han sammen med den liberalistiske del af blå blok indså, at der skal mere end klassisk købmandsregning til at navigere Danmark godt videre i den nuværende situation, og at vi ved at investere fremsynet kan gøre ikke bare omstillingen lettere og hurtigere for os selv, men samtidig være det levende laboratorium for grønne løsninger, som gør, at vi har vores indtjeningsgrundlag i orden i hele det 21. århundrede ved at kunne hjælpe andre med at gøre ligeså.

Update 02.09. – Måske det er en bevidst strategi at sige først det ene, så det andet, måske det er lutter prøveballoner. Men ifølge et ikke offentliggjort internt dokument fra Finansministeriet, som er kommet Information for øje, har Venstre-regeringen nu planer om at reducere den danske klimaindsats til det minimale, for herigennem at kunne spare 340 mio. kr. i perioden 2016-19.

“De fortrolige dokumenter fra Claus Hjort Frederiksens (V) finansministerium lægger op til, at dele af Naturplan Danmark nedskaleres, at klimapuljen fra sidste års finanslov tilbagerulles, at puljen til ’grønne ildsjæle’ sløjfes, at midlerne til pilotprojekter om grøn omstilling fjernes, at det såkaldte Innovationsforum for grønne løsninger og bæredygtig produktion nedlægges m.m.,” skriver Information. Der er tale om en meget lang og meget kedelig liste over initiativer, som jeg ikke vil liste fuldt op her, men som kan ses artiklen i Information.

Det Økologiske Råd har særligt peget på to problematiske besparelser i denne grøn realisme-pakke: Dels fjernelsen af alle tilskud til grønne græsrodsprojekter, dels opgivelsen af klimamålsætningen om 40% CO2-reduktion og 50% vindstrøm i 2020, men også målsætningen om inden 2050 at have udfaset alle fossile brændstoffer, som giver en meget stor internationale bevågenhed, og som lanceret her lige inden COP21 sender det dårligst tænkelige signal til det globale klima. For det var i virkeligheden den klimapolitik, samtlige udviklede lande burde følge, og det at bare nogle få lande forfølger dette mål og viser at det kan lade sig gøre, er uvurderligt vigtigt.

Lars Aagaard fra Dansk Energi siger til Ritzau, at: »I de her år arbejder vi hårdt på at gøre vores el-system grønt. Vi sætter en hel masse vindmøller op, og der kommer solceller. Det betyder, at vi også skal i gang med at elektrificere vores forbrug.« »Det er en nøglekomponent i det at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler. Det er jeg bange for, at regeringen er på vej til at svigte.«

Der synes dog heller ikke at være flertal for besparelserne. De Konservatives miljø- og klimaordfører Mette Abildgaard udtalte i går til Ritzau, at: “Det er godt nok deprimerende læsning. Det vidner i den grad om en regering, som ikke har nogen ambitioner på det her område, og som ikke ønsker en grøn omstilling.” “Selvfølgelig kan vi se på, om der er enkelte initiativer, hvor vi kan bruge pengene bedre. Det er vi altid åbne over for, men det her ligner bare en helt systematisk slagtning af området.”

“Hvis de lægger det her på bordet til en finanslovforhandling, er det noget, vi har tænkt os at kæmpe meget aktivt imod, siger hun videre: “Vi har en klar politik om 40 procents CO2-reduktion i 2020, og jeg har meget svært ved at se formålet med at droppe det og de øvrige mål med et fingerknips.”

Med sådanne meldinger er det vanskeligt at forestille sig, at vi får den fulde pakke. Og det står endnu en gang klart, at De Konservative med den nuværende parlamentariske situation står i en helt central position, når det gælder opretholdelsen og videreførelsen af den danske klima- og miljøpolitik. Og at det, selvom blå blok har et enkelt mandats flertal, bliver endog meget vanskeligt at finde flertal for en sådan blå klimapolitik. Samtidig må man konstatere, at den af Lykke introducerede såkaldte grønne realisme nok nærmere er en sort realisme – en kulsort realisme, som ikke fatter storheden og nødvendigheden i den danske indsats, og ikke formår at understøtte den førerposition, som har gjort grøn teknologieksport til Danmarks vigtigste levebrød.

Jørgen Steen Nielsen skriver i en leder i dagens Information med overskriften V for visionsløs, at: “Det ligner en fuldstændig nedsmeltning af Venstre-toppens evne til at formulere og forfølge fremtidssikrede visioner, når man således vil droppe alle de pejlemærker, som erhvervsliv, kommuner og andre aktører hidtil har brugt som ramme for deres innovation, planlægning og investeringsstrategier. Over årtier har Danmark opbygget en position som førende på miljø- og klimaområdet, etableret titusindvis af arbejdspladser og sikret tocifrede milliardindtægter via eksport af grønne løsninger. En helt unik konkurrencesituation og en helt unik politisk indflydelse er skabt via fremsynede beslutninger, målsætninger og rammebetingelser fra skiftende regeringer og folketingsflertal.”

Lederen slutter med at konstatere, at: “Med Venstres visionsløshed må der være banet vej for et alternativt grønt flertal af Konservative og oppositionspartierne, samlet i forståelsen af, hvad der er på spil for både klodens og Danmarks fremtid.”

Og … igen skal lyde et dybfølt tak til De Konservative.

Update 07.09. – Ingeniøren skriver i dag med henvisning til en artikel, som desværre er låst, at: “Energi-, forsynings- og klimaminister Christian Lilleholt (V) mener, at energipriserne vil blive for høje for dansk erhvervslivs og dermed skade konkurrenceevnen, hvis regeringen holder fast i delmålet om at udfase kulkraftværker og naturgas inden henholdsvis 2030 og 2035. Derfor lægger ministeren nu op til, at slutdatoen fjernes, men tilkendegiver samtidig, at den højere målsætning om uafhængighed fra fossile brændsler i 2050 stadig er noget, regeringen arbejder frem mod.”

I en tid, hvor energipriserne er for nedadgående, kan det synes en besynderlig argumentation, også fordi det er nogle for en Venstre-regering langt mindre fordøjelige områder – landbruget og transporsektoren – som der står for tur at spare på, hvis man ser efter andre steder at sætte ind. Og selvom det måske er en anelse dyrere for nogen virksomheder, end hvis kulafbrændingen forlænges her i Danmark, så er det at vi ligger i front i klimaomstillingen og aktivt bruger Danmark som eksperimentarium for grøn omstilling en vigtig forudsætning for en meget stor del af vores erhvervsliv.

17. september kl. 14.00 har Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget kaldt energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt i samråd om forudsætningerne for en ambitiøs klimaaftale ved COP21 i Paris og om slækkelse af Danmarks klimamålsætninger og CO2-mål.

I indkaldelsen står der, at:

“Udvalget har spurgt, om ministeren er enig i, at en ambitiøs klimaaftale i Paris er afgørende for, at det bliver muligt at holde den globale temperaturstigning under to grader celcius og om, hvilket signal ministeren mener, det sender til resten af verden, når Danmark vakler på klimamålsætningerne så kort tid inden mødet i Paris. Endvidere er ministeren bedt om at bekræfte, at det er Folketingets flertal, der bestemmer klimaambitionerne, og at der ikke er flertal for at slække på CO2-målet.”

Så det ligner mere og mere et mønster, at den lille Venstreregering råber højt om ændringer, som man ved blot at have stukket fingeren forsigtigt i jorden kunne have forsikret sig, at man ikke havde flertal til. Men det havde så ikke afstedkommet helt så megen forargelse.

Update 11.09. – Klimamålsætningernes overlevelse synes lige nu at ligge i De Konservatives hænder. Det er derfor betryggende i dag i Facebook-gruppen Det Alternative Miljøministerium at kunne læse et svar fra De Konservatives miljøordfører, Mette Abildgaard (på en forespørgsel fra Susse Rosenkrands Wassermann):

Kære ministre [i Det Alternative Miljøministerium]

Jeg har i dag talt med De Konservatives miljøordfører, Mette Abildgaard, i forbindelse med vores bekymring for, om Danmarks klimamål blev skrottet med et pennestrøg, som man kunne læse i aviserne forleden. Helt kort og uden alle mulige komplicerede mellemregninger, så kan det ikke lade sig gøre, medmindre der er et flertal for det. Det har hele tiden været Venstres politik at lempe målene, det har hele tiden været De Konservatives politik at stå fast. Og jeg skulle hilse fra Mette Abildgaard og sige, at det gør de stadig. 

Så thumbs up for Mette og De Konservative, som kan blive tungen på vægtskålen i denne sag. 

Update 13.09. – Anton Bob Bischoff har i dag lagt dette billede af forordet til en grundbog om klimaforandringer, Climate Change: Global Rosks, Challenges and Decisions, op på klimabevægelsens Facebook-side.Heri har Lars Lykke Rasmussen skrevet forordet. Det midterste afsnit lyder:

“It is important that we now make our utmost effort to retain climate change issues at the very top of the political agenda. With every year of delayed progress, there is the danger that societies will continue to invest in outdated technologies.”

Dette virker totalt hyklerisk på baggrund af den måde, man nu er i gang med at ændre dansk klimapolitik til mindst muligt, billigst muligt.

Update 15.09. – I dag stod det så klart, at en forundersøgelse for letbanen langs Ring 3 bliver droppet efter at projektet er vedtaget. Til gengæld får vi sandsynligvis en undersøgelse af velsignelserne ved en Havnetunnel. Selvom det ikke direkte er klimapolitik, så har det stor indflydelse på et af de sværeste områder i klimaindsatsen, at få transporten gjort CO2-neutral. Og ved at svække udviklingen af den kollektive trafik (letbanen) og styrke privatbilismen (havnetunnelen), bliver opgaven at nå det fossilfrie samfund større.

Noget andet er, at det for få dage siden blev meddelt fra Københavns Kommune, at fremskrivninger af verdenshavenes stigninger nu gør det nødvendigt inden alt for længe at etablere stormflodssikring ved Nordhavn (uden for Trekroner) og ved Sydhavn (ved Kalvebodsbroen).

Det kunne jo være, at der i den forbindelse viste sig en oplagt ruteføring for noget, som ville erstatte havnetunnelen i hvert fald i dens norlige del – i hvert fald virker det i den nuværende situation lettere ubegavet at undersøge samme koncept, som der har været tumlet med i årtier, endnu en gang. For det løser ikke det grundlæggende problem, havnetunnelen er konciperet ud fra, at mindske trafikken gennem bykernen og Christianshavn.

Tværtimod viser prognoserne tilbagevendende, at havnetunnelen blot vil øge trafikken generelt, og i en tid, hvor København målrettet søger at omlægge sin persontrafik til vedvarende former, må havnetunnelen må karakteriseres som et utidssvarende forsøg på at fastholde (privat)bilismen i Hovedstadsområdet.

Projektet til højre blev præsenteret af Polyform Arkitekter tilbage i februar. Det etablerer en stormflodssikring af København ved at anlægge en hel laguneby øst og nord for Amager samt en serie små propper ved den sydlige indsejling til havnen – et projekt, som vil få Middelgrundens møller tilbage på landjorden og Chr. IVs Christanshavn til at skrumpe til et dukkehus. Men lidt mindre kunne nok også gøre det.

Update 17.09. – Fulgte med i den direkte web-transmission fra det åbne samråd i folketingets klimaudvalg, men det var en så bedrøvelig affære, en argumenternes prellen af på noget dummere end en gås, en så forfærdelig dækken sig ind bag tomme ord, at jeg måtte slukke, omend med en vis respekt for Ida Auken, Christian Poll og dem som prøver at bringe lidt fornuft og fremsynethed ind i debatten. Men vores klimaminister insisterer på, at når målsætningen på 40% kun står nede i bemærkningerne, så er man ikke bundet deraf på samme måde, som hvis det havde stået øverst i selve lovteksten. Og den forudgående regerings idékatalog til indsatser bliver bare latterliggjort. Troede vi var kommet længere i Danmark.

Vender tilbage når der er kommentarer og analyser deraf, men de to ministre, som står i spidsen for ødelæggelsen af den danske klima- og miljøindsats, Eva Kjer Hansen og Lars Christian Lilleholt, var i går sammen med EUs øvrige klima- og miljøministre i audiens ved paven i Rom. Og de siger efterfølgende samstemmende, at det har gjort et dybt indtryk på dem. Det er blot svært at se på deres ord og handlinger, for de gør ret systematisk det modsatte.

Efter mødet har Konservative meldt klart ud, at aftalen om de 40% står ved magt, og uanset Venstre-regeringens planer, så er der med rød blok og Konservative et flertal for at fastholde målsætningen på 40% i 2020. “Makker klima- og energiministeren ikke ret og fastholder dansk mål en CO2-reduktion på 40 pct. i 2020, står støttepartiet klar til at bringe ham i mindretal i Folketingssalen. ‘Så er det en minister med hang til selvpineri,'” siger Konservatives miljøordfører, Mette Abildgaard ifølge EnergyWatch.

Men tilsyneladende er der ikke tegn på noget formaliseret samarbejde i denne gruppe om, hvordan man vil nå de sidste 3%.

Disse dage viser, at Konservative ikke har udspillet deres rolle i dansk politik. Der er brug for, og der er plads til – og i disse døgn stor taknemlighed over – at der midt i blå blok er en håndfuld mandater, som har fattet vor tids store klima- og bæredygtighedsudfordring og ikke blot vender det blinde øje til. Og netop i dag blev det offentliggjort, at de senere års mest fremtrædende konservative dansker, Connie Hedegaard, fra i dag overtager posten efter Anders Eldrup som leder af vores vigtigste grønne tænketank CONCITO.

Connie Hedegaard siger til Ritzau, at hun i Concito især vil arbejde på “at få klimatænkningen til at være en integreret del af den økonomiske tænkning”. Og det er præcist det, der er brug for, at klima og miljø indtænkes i samtlige beslutninger og ministerielle områder. At vi får etableret en systemisk konsekvenstænkning, så alle elementer trækker i den rigtige retning. For vi må se i øjnene, at den nuværende tilgang, med rent købmandsagtigt at høste lavthængende frugter ikke i sig selv vil føre frem til det fossilfrie samfund på samme måde som markedsmekanismerne ikke qua deres mekanik vil føre os dertil, før – som nu forhenværende australske premierminister Tony Abbott lakonisk sagde det – den sidste dråbe olie er brændt.

Se tidligere blog-indlæg: Martin Lidegaard: Knald eller fald, Klimaministeren efter Durban: 6º varmere en reel risikoFolketingsvalget 2015 og Danmark på vej mod 90% vedvarende el og fjernvarme i 2030.

Thomas Nørgaard Andersen: Østergaard: Sidste chance for vores klode, Politiko 19.08.2015.

Thomas Bo Christensen: FN’s klimachef: Danmark bør fastholde klimamål, EnergiWatch 17.09.2015.

Connie Hedegaard skal stå i spidsen for grøn tænketank, (Ritzau) Information 17.09.2015.

Thomas Bo Christensen: Auken: Tror Lilleholt, han er hævet over Folketinget? EnergiWatch 17.09.2015.

Thomas Bo Christensen: K parat til at sende Lilleholt i mindretal, EnergiWatch 17.09.2015.

Thomas Bo Christensen: Lilleholt vil teste flertal mod sænkning af klimamål, EnergiWatch 17.09.2015.

Esther Margrethe Lynard & Jan Bjerre Lauridsen: Paven: Tag jer sammen og få lavet en klimaaftale, Politiko 16.09.2015.

Thomas Bo Christensen: Lilleholt skoser konservativt klimaløfte, EnergiWatch 16.09.2015.

Thomas Færgeman: Danske forbrugere tjener styrtende på vindstrøm, Politiken 16.09.2015.

Danske vindmøller leverer billigst strøm, CSR 15.09.2015.

Steffen McGhie: Regeringen dropper analyse af letbaner i hovedstaden, Ingeniøren 15.09.2015.

Steffen McGhie: Miljøborgmester raser over droppet letbane-analyse, Ingeniøren 15.09.2015.

Direktør frygter store fejlkøb ved udskudt energireform, (Ritzau) Information 13.09.2015.

Ellen Ø. Andersen, Marchen Neel Gjertsen og Jesper Thobo-Carlsen: Lilleholt: De grønne mål binder ikke, Politiken 13.09.2015.

Klimaminister skyder grøn reform til hjørne, (Ritzau) DR 13.09.2015.

Røde partier tordner mod minister efter grøn udmelding, (Ritzau) DR 13.09.2015.

Elizabeth Mønsted Johansen: Ministers klimamål er i strid med klimaloven, EnergiWatch 12.09.2015.

Ellen Ø. Andersen & Jesper Thobo-Carlsen: Grøn reform skydes til hjørne, Politiken 12.09.2015.

Thomas Sand: Regeringen udskyder grøn reform, (Berlingske Nyhedsbuereau) Berlingske 12.09.2015.

Thomas Færgeman: Havet stiger, så København skal bag diger, Politiken 11.09.2015.

Minister lægger ambitiøse klimamål i graven, (Ritzau) Børsen 07.09.2015.

Lækket finanslovsudspil er dårligt nyt for miljøet, (leder) Politiken 03.09.2015.

Henrik Christensen: Klimapolitik hånd i hånd med gas, Sæby Folkeblad 02.09.2015.

Jørgen Steen Nielsen: V for visionsløs, (leder) Information 02.09.2015.

Morten Frich & Jørgen Steen Nielsen: Grundfos kritiserer Venstres miljøbesparelser, Information 02.09.2015.

Jesper Løvenbalk Hansen: Konservativ miljøordfører: Deprimerende udspil fra Venstre, Information 02.09.2015.

Morten Skærbæk: K om foreslåede klima- og miljøbesparelser: »En systematisk slagtning af området«, Politiken 01.09.2015.

Jørgen Steen Nielsen & Mathias Koch Stræde: Regeringen vil spare 340 mio. på miljø og klima, Information 01.09.2015.

Kristian Corfixen: Klimaminister: Vi skal gennemføre den grønne omstilling så billigt som muligt, Politiken 01.09.2015.

Morten Frich & Jørgen Steen Nielsen: Grundfos kritiserer Venstres miljøbesparelser, Information 01.09.2015.

Theis Lange Olsen: S: Regeringens klima-kurs koster arbejdspladser, DR 01.09.2015.

Konservative: Det ligner en slagtning af miljøområdet, (Ritzau) Information 01.09.2015.

Theis Lange Olsen: Organisation: Regeringen sender grøn omstilling på selvmordsmission, DR 01.09.2015.

Peter Levring: Denmark’s Government Readies U-Turn on Ambitious Climate Targets, Bloomberg 01.09.2015.

Dansk Energi: Regeringens udspil svækker grøn omstilling, (Ritzau) Information 01.09.2015.

Tidligere regeringspartier frygter klimajob forsvinder, (Ritzau) Information 01.09.2015.

Christian Ibsen: Concito: Hold farten i den grønne omstilling, Concito 01.09.2015.

Gustav Bech: WWF: Grøn kamikaze fra regeringen, Organic Today 01.09.2015.

Thomas Sand: Alternativet målløs over lækket miljøudspil, Berlingske 01.09.2015.

DF klar til at svinge sparekniven over miljøet, (Ritzau) Information 01.09.2015.

Søren Ploug Lilmoes: Miljøorganisation: Regeringens klimakurs er katastrofal, Berlingske 01.09.2015.

Thomas Sand: Enhedslisten: Regeringen vil smadre den grønne omstilling, Berlingske 01.09.2015.

Finanslov: Regeringen vil spare millioner på miljø og klima, (Ritzau) Information 31.08.2015.

Sanne Wittrup: Dansk Fjernvarme: Vi nærmer os en CO2-reduktion på 40 procent, Ingeniøren 30.08.2015.

Sanne Wittrup: Ny minister dropper yderligere klima-initiativer, Ingeniøren 29.08.2015.

17-09-2015: Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget holder åbent samråd om en ambitiøs klimaaftale ved COP 21 og om Danmarks klimamålsætninger og CO2-mål, Folketinget 25.08.2015.

Kim Kristensen: Grønne organisationer i oprør over klimatilbagetog, Information 20.08.2015.

Konservative pander regeringens lavere klimamål ned, (Ritzau) Information 20.08.2015.

Connie Hedegaard kritiserer Venstres slækkede klimamål, (Ritzau) Jyllandsposten 20.08.2015.

Konservative satser på Venstre om afgiftsfritagelse, (Ritzau) Jyllandsposten 20.08.2015.

Emma Qvirin Holst: LA og K vil redde elbilen fra afgifter, Altinget 20.08.2015.

Hans Redder: STOP: Her er sagerne, hvor Folketingets mindste parti siger fra over for regeringen, Jyllandsposten 20.08.2015.

Kasper Kaasgaard: Grøn kritik af klimanedjustering, Altinget 20.08.2015.

Merete Lindstrøm: Venstre: Det er ikke almindelige borgere, der køber el-biler, DR 20.08.2015.

WWF: Regeringen lægger sig i klima-hængekøjen, (Ritzau) Information 19.08.2015.

Klima- og energiminister vil sænke klimaambition, (Ritzau) Politiken 19.08.2015.

EL: Regeringens slækkede klimamål er en katastrofe, (Ritzau) Jyllandsposten 19.08.2015.

Henrik Hindby Koszyczarek: Før klimatopmødet i Paris: Regeringen vil sænke Danmarks klimaambitioner, globalen.dk 19.08.2015.

Morten Øyen & Kasper Kaasgaard: Minister vil sænke klimaambitioner, Altinget 19.08.2015.

Blå blok: Klimaplan vil koste danskerne dyrt, (Ritzau) Information 14.08.2015.

Tarjei Haaland: Analyse af regeringsgrundlaget om energi og klima – Det Konservative Folkeparti i en nøglerolle, Greenpeace 06.07.2015.

Claus Djørup & Ulrik Andersen: Venstre dropper afgiftsfritagelsen for elbiler, Ingeniøren 30.06.2015.

Jens Voldby Crumlin: Skifergas – en skamplet for hele Danmark, Modkraft 30.06.2015.

Ulrik Andersen: Venstreregering kan forsinke Togfond-investeringer, Ingeniøren 29.06.2015.

Casper Dall: Ærgrelse over Løkkes grønne realisme, Information 29.06.2015..

Nordqvist: Trist, men forventet fravær af grønne visioner i regeringsgrundlag, (pressemeddelelse) Alternativet 28.06.2015 (pdf).

Christian Ibsen: Bredt politisk samarbejde afgørende for den grønne omstilling, Berlingske 26.06.2015.

Jesper Løvenbalk Hansen: Grønne organisationer frygter for dansk klimapolitik under blå blok, Information 22.06.2015.

Tarjei Haaland: Blå blok vil have fracking efter skifergas – og så alligevel ikke, Greenpeace 29.05.2015.

Tarjei Haaland: Her er danskernes holdning til fracking, Greenpeace 27.05.2015.

 

Share