Indlæg tagged med NCAR

Tøvejr på Nordpolen

14. juni 2008

Igen er der foruroligende tegn på, hvor hurtigt klimaforandringerne skrider frem i de polare egne. Denne vinter har isdækket været tyndere end nogensinde, hvorfor polarforskerne forventer, at det isfri område af Arktis i år vil blive endnu større end i 2007, som ellers lå exceptionelt lavt i forhold til udviklingen i de seneste årtier, som har vist en relativt langsomt vigende tendens.

Indtil for få år siden lå risikoen for, at Nordpolen ville blive isfri i sommertiden langt ude i en fjern fremtid, men nu er det ikke usandsynligt, at vi måske vil se isfrit farvand på selve Nordpolen allerede denne sommer.¹

Problemet med afsmeltningen, er at det kan accelerere temperaturstigningerne inde over land i de arktiske lande. David Lawrence, klimaforsker ved National Center for Arctic Research, har udviklet en model for klimaudviklingerne, som viser, at den hastige issmeltning kan medføre en opvarmning over land, som er 3,5 gange højere end den gennemsnitlige opvarmning i dette århundrede. Dette vil accelerere optøningen af tundra-områder, som vil frigøre de store mængder metan, som nu ligger bundet i permafrosten.¹

Metan har en drivhuseffekt, som ligger omkring 21 gange højere end CO2, så det vil yderligere kunne accelerere klimaforandringerne.

Læs mere »

Share