Indlæg tagged med Prins Charles

Biodiversitet III – IUCN-konference i Korea

6. september 2012

I de næste halvanden uge er 8.000 mennesker samlet til IUCNs konference om biodiversitet i Korea.

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources blev grundlagt i 1948 som verdens første internationale miljøorganisation. I dag har IUCN mere end 1.200 medlemsorganisationer i 160 lande, og IUCN er en af de store spillere i (forsøget på) sikringen af verdens biodiversitet.

Det er IUCN, som administrerer verdens rødliste over truede dyrearter, et desværre stadig mere omfattende projekt. Selvom verdens lande i 1992 vedtog en biodiversitets-konvention, hvori man lovede hinanden at gøre en indsats for at standse artsudryddelsen, så forsvinder der stadig flere arter fra jordens overflade, og på den nylige Rio+20-konference fremlagde IUCN nye opgørelser, som viste, at 31% af alle arter i verden var truet af udryddelse.

Dette er dybt alarmerende. Hvad der har taget årmillioner at bygge op, er på vej til at blive destrueret på få generationer.

Men det er som om, at det overhovedet ikke trænger ind, at den slags problemer stadig kommer i anden eller tredje række i forhold til finanskriser, identitetskriser, hvor vi skal hen på ferie og hvad vi skal have til middag.

I takt med, at vi bliver stadig flere mennesker med stadig større forbrug, og råstofindvindingen og det industrialiserede landbrug underlægger sig stadig større dele af verden, bliver der dag for dag mindre plads til den levende naturs mangfoldighed.

Yderligere får klimaforandringerne en gradvist voldsommere indvirkning på økosystemerne. Så der er al mulig grund til at samle kræfterne om, hvordan vi kan bevare og videregive kloden i al dens mangfoldighed.

Det svære er måske at indse, at de fleste problemer i forhold til bevarelsen af biodiversiteten falder tilbage på os selv – på den måde, vi mennesker har indrettet os på, og det omfang tilvejebringelsen af vores livsfornødenheder har taget.
.

Læs mere »

Share

Prins Charles om helhedstænkningens nødvendighed

18. juni 2012


.
Prins Charles er ikke med i Rio i denne omgang, men i denne 10:12 min. video-hilsen til deltagerne i Rio+20 trækker han de store linjer op i verdens tilstand. Gennem årene har han været en regnskovenes og biodiversitetens stemme, og gennem sit eksempel han har gjort meget for den konkrete miljøindsats i sit hjemland.

I denne video er han igen og igen omkring nødvendigheden af integrativ tænkning, om nødvendigheden af at vågne fra søvngængeragtige tilstande, at have tillid til videnskaben og videnskabeligheden, at komme videre fra fragmenterede forståelsesmåder og at forstå vores handlinger og situation i en langt større sammenhæng. Verdens problemer er systemiske og kan kun håndteres gennem integrated thinking, siger Prins Charles i et sjældent velartikuleret helhedstænkende.

Vores dronning har et mål af social visdom – og hendes nytårstaler formår at italesætte den danske folkekarakter. Men hvorfor er det, at vores kongehus’ to prinser er så fuldstændig uartikulerede, når det gælder miljøet. Det er så at sige deres generations helt store spørgsmål, og deres ignorans er generationens ignorans.

Forud for Klimatopmødet i København ytrede Kronprinsen et ønske om at kunne spille en rolle for miljøet, men der sker ikke rigtig noget. Og Prins Joachim står med Schackenborg Slot i den perfekte position til at gøre som Prins Charles – markere sig i klima- og miljødebatten. Hvad ville det ikke betyde for omlægningen af dansk landbrug, hvis han tog sin rolle alvorligt?

Se øvrige blog-indlæg om Rio+20.

Rio+20: Prince Charles sends warning to Earth summit, The Guardian 18.06.2012.

PS og nu hvor jeg 19.06. ser sidste runde af Sustainable Development Dialogues, så har de deltagelse af svenske Kong Gustav og Dronning Silvia.

 

Share

Royale mål: at gøre regnskoven mere værd levende end død

13. juni 2008

På verdensmiljødagen 5. juni lancerede Prins Charles en ny hjemmeside, princesrainforestsproject.org, for at styrke beskyttelsen af verdens regnskove. I den anledning skrev han en artikel i Telegraph:

I min levetid har vi mistet 50% af verdens regnskove. Hvert år ødelægges et område på størrelse med England. Budskabet er ifølge Prins Charles klart: “our world is in grave danger of losing its life-support system.”¹

Det der synes at mangle er, hvad Martin Luther King kaldte ‘the fierce urgency of now’, og det er grunden til, at jeg med støtte fra en række af verdens største virksomheder og ledende eksperter, har etableret Rainforests Project.Projektets formål er at finde innovative veje til at betale de lande, som huser de tropiske regnskove, en passende pris for de økosystem-ydelser de leverer [ved at bevare regnskovene] og derigennem udkonkurrere afskovningens mekanismer. Vores mål er simpelthen: “to make the rainforests worth more alive than dead.”¹

Præsentationen herover stammer fra princesrainforestsproject.org.

På landstedet Highgrove Garden eksperimenterer Prins Charles løbende med traditionelle og organiske dyrkningsmetoder. Så det engelske kongehus markerer sig i disse år stærkt på miljøfronten.

… måske man kunne invitere det danske kongehus på studiebesøg.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Prince of Wales: Prince Charles: Help me save the rainforests, Telegraph 05.06.2008.¹

Prince Charles Rainforest project, Telegraph video 05.06.2008.

Ed Harris: Madagascar to Sell Carbon Credits to Protect Forest, Reuters 12.06.2008.

Harry Wallop: Prince of Wales saves British apple breeds, Telegraph 05.06.2008.

Graham Tibbetts: Prince Charles urges climate action to prevent ‘drought and starvation on a grand scale’, Telegraph 15.05.2008.

Bonnie Alter: A Visit to Prince Charles’ Highgrove Garden, Treehugger 12.06.2008.

Share