Indlæg tagged med Skeptical Science

Skeptic Arguments sorted by taxonomy

30. november 2011

I disse dage har en klimaartikel sjældent ligget mange minutter på nettet før debatspalterne nedenfor fyldes af en sværm af indlæg fra klimaskeptikere og klimafornægtere. Moderatorerne sletter de mest skingre, og nogen har en prisværdig tålmodighed til at imødegår prøve at gå i dialog. Men jeg mindes ikke at have oplevet, at nogen har erkendt at være blevet klogere derved. Jeg har derfor længe følt, at det bedste, man kunne gøre var at lægge det døve øre til. Det handler alligevel om alt andet end klima.

Ligesom det gennem årtier gennem systematiske støj- og tvivlskampagner lykkedes at fastholde tvivlen, om det var usundt at ryge (som jo var let at italesætte, hvis man ser tobak som et narkotika), så taler de systematiske støj- og tvivlskampagner omkring klimaet ikke for døve øren. Det er ikke kun kul- og olieindustrien, som gerne vil have 5-10-15 år mere uden afgift på deres forurening. Det er på den ene eller anden måde os alle, som kan føle vores nuværende tilværelse truet af en nødvendig fornyelse i en situation, hvor alting i forvejen forandrer sig hurtigere end de fleste kan følge med. Og selv hvis man har indset, at den er gal, kan man godt gribe sig i at ønske, at det ikke var så galt alligevel. At det ikke var problematisk for klimaet at rejse jorden rundt i tide og utide. Ikke mindst i den rigeste del af verden retter klimaproblematikken nådesløst sin projektør på det kolossale forbrug, som er blevet en del af vores hverdag.

Men en gruppe mennesker er gået sammen om at skab en enestående hjemmeside, skepticalscience.com, som har som mål at “være skeptisk omkring klimaskepticismen”. Her har man gennemgået og rubriceret samtlige skeptikernes argumenter og herefter lavet en solid argumentation for, hvorfor hver af de i alt 172 klimamyter er forkerte. fejllæst, vildledende, taget ude af sammenhæng osv. Man kan få argumenterne ordnet tematisk-taksonomisk, efter popularitet osv., der er lavet en Skeptical Science iphone app, og kernedelen er oversat til lang række sprog, inklusive dansk.

Så frem for at indlede endeløse diskussioner om solpletter, hockey sticks og hackede e-mails er det muligt fremover en henvise til et systematisk sæt af tilbagevisninger. Flere af artiklene er så velgjort koncise, at man med fordel kan læse scepticalscience.com som klimahåndbog.

Herunder er der link til Skeptical Sciences 172 Skeptic Arguments sorted by taxonomy.

 

Share

Skeptikerne i gabestokken

19. november 2011

Denne graf stammer fra et nyligt indlæg på Skeptical Science – en hjemmeside som har som formål at imødegå klimaskeptikernes – eller måske rettere betegnet klima-fornægternes – ofte meget usammenhængende argumenter om, hvorfor global opvarmning ikke finder sted, ikke betyder noget, ikke er bevist osv.

Grafen illustrerer fornemt det fejlagtige i to af de af klimaskeptikerne oftest fremførte “argumenter” for, at global opvarmning ikke findes: “it hasn’t warmed since 1998” og “it’s cooling“, som er henholdsvis nr, 9 og nr. 5 på Skeptical Sciences opgørelse over klimafornægternes mest benyttede “argumenter“.

Skeptical Science har kategoriseret i alt 172 sådanne “argumenter” eller “myter“, og for hvert af de 172 skeptiker-myter har folkene bag Skeptical Science herefter taget sig tid til at lave en solid tilbagevisning. De fire mest almindeligt brugte er: “Climate’s changed before“, “It’s the sun“, “It’s not bad” og “There is no consensus“.

Opvarmningen har været accelererende det sidste århundrede. Men kurven er ikke helt jævn. Tværtimod er der en pulseren på omkring en 11-års-rytme, som hænger sammen med en varians i solpletaktivitet, ligesom store vulkanudbrud kan have en midlertidigt kølende effekt. Hvis man så som “skeptiker” vælger sine start- og slutpunkter omhyggeligt, så kan man finde udsnit på op til 10 år, hvor temperaturen tilsyneladende er faldende.

På den led kan en temperaturstigning over landjorden på næsten 1ºC i løbet af en blot 30-årig periode af støjsenderindustrien blive udlagt som om, at det ikke er blevet varmere siden 1998 eller at det ligefrem bliver køligere.

Hvis man derimod ser på udviklingen over lidt flere år, så er der i det sidste halve århundrede tale om en entydig tendens til accelererende opvarmning. Meteorologerne regner derfor med 30 år som det mindste interval for at kunne se ud over disse små cykliske variationer og uregelmæssigheder og sig noget om de mere langsigtede tendenser.

Under indlægget følger en meget lang og ganske nørdet diskussionstråd, hvor den form for systematisk fejllæsning endevendes og en enkelt skeptiker bliver hudflettet for at cherry-picke sine eksempler. Ud over tilbagevisningen af de 172 klimaskeptiker-påstande finder man en stor samling klimagrafer osv. på Skeptical Science.

Dana1981: Going Down the Up Escalator, Skeptical Science 05.11.2011.

Oversigten med de 172 argumenter findes også på dansk.

Share