retur til forside
Indre Landskaber
I den typiske arkitektopgave er den kreative dimension underlagt mange og stærke udefra kommende forventninger og betingelsessæt. Opgaven er så at sige at finde det hovedgreb, som får alle disse i udgangspunktet uforenelige fordringer til at gå op i en højere enhed, og det er en af arkitektfagets store glæder, når tingene falder på plads og projektet folder sig ud, så hver detalje får sin naturlige, selvindlysende relation til helheden.

Et godt projekt har denne klarhed og gennemlysthed. Men selv da er der lang vej til, at projektet står endeligt materialiseret i sin byggede form. Tidsspændet er stort fra den første afklaring af opgavens bærende idé til at projektet er indtaget af sine brugere, og hele vejen undervejs slides der på den oprindelige idés klarhed. De færreste af processens aktører handler ud fra nogen dybere forståelse af projektet samtidig med, at kursændringer og stadige modifikationer på grund af praktiske, økonomiske og lovgivnings-mæssige forhold er et grundvilkår. Realiseringen af en bygge-opgave er således i høj grad en kompromisets kunstart.

Forskningsarbejdet er på mange måder endnu mere spændt ud i tid - samme grundlæggende problemstillinger forfølges år efter år. I forhold til byggeopgaven er forskningsresultatet måske blot skitseprojektet. Man producerer viden, indsigt og refleksioner, som - måske - flytter næste generations arbejdsrum eller rum for helbredelse. Man arbejder så at sige på at udvide og forfine menneskehedens fælles forståelsesrum. Og denne viden kan med tilstrækkelig tid lagt deri videregives med en klarhed og gennemlysthed, som gør, at nogen bygger videre derpå.

Derfor står arbejdet indenfor den kinesisk-japanske tusch-maletradition mig meget nært. Her er det modsatte i fokus: Nuet, øjeblikkets fulde fokusering, den nødvendige mentale ligevægt og sindets renhed, penselstrøgets spontanitet og evne til at indfange essensen af flygtige tilstande.
Klik for at se denne billedserie i dobbelt størrelse på egen slideshow-side
slideshows
er under konstruktion

Mit arbejde med landskabsbilledet er inspireret af en læresætning om bambusstudier i en gammel kinesisk tekst: Mal bambus i ti år, lær dig alt om bambus, glem så alt om bambus når du maler.

Helt tilbage til min barndom har de kinesiske landskabsbilleder fascineret mig. Der var omkring de på én gang kraftfulde og ækvilibristisk legende strøg en uudgrundeligt dragende aura af visdom og indsigt i menneske og natur. Så da jeg i 1984 stod overfor et års studieophold i Japan, fik jeg udvirket, at jeg én dag om ugen kunne komme i atelieret hos sumi-e-kunstneren Kunio Akiyama (sumi-e er japansk for tusch-billede).

Første gang jeg satte penslen på det japanske papir, var det således med store forventninger. Hjemmefra havde jeg i mange år arbejdet med akvarel og følte mig ikke som den rene begynder. Men spplattch sagde det bare, og en stor plamage bredte sig hurtigt ud i det smukke, håndlavede papir. Endda var det hævet over enhver tvivl, at her var mediet, der lod billeder føde, som jeg havde anet hele mit liv. Og jeg begav mig ud i den endeløse træning med tuschpenslen og det ulimede papir og underlagde mig den uomgængelige tekniske disciplinering. Vejen er lang, og der er ingen genveje.

Efter hjemkomsten fra Japan har jeg fortsat arbejdet med tusch og pensel - ikke altid, men i perioder. Penslerne står altid fremme, og griner stilfærdigt af mig, når jeg har forsømt dem længe nok. Arbejdet med pensel, tusch og sugende papir giver mig nogle af mit livs betydningsfulde stunder, og jeg ser det for mig folde sig ud for alvor på mine gamle dage. Arbejdet med penslerne rummer en udtalt eksistentiel dimension. Det inviterer til onepointedness - ja faktisk lykkes det overhovedet ikke uden. (Onepointedness er nærmere omtalt i Arbejdets Rum (1998) i kapitlet På havearbejde i Shinju-an). Penslerne indfanger nådesløst den mindste tøven, hver lille krusning i bevidstheden. Man tvinges til at lægge tankerne bag.

Mit ydre landskab er min barndoms Nordjylland. Her har vinden styrke, havet kraft og lyset pragt. Her må menneskets kultiveringstrang og tilstedeværelse i landskabet ydmygt indordne sig, og bymenneskets store konstruktioner bliver underligt gennemsigtige.

Mine tusch-landskaber er bevidsthedslandskaber, tilstande af stadig forandring. Landskaberne er kraftfelter, dramaer udspændt mellem lys og mørke, stort og småt, vandret og lodret, himmel og jord - elementer i stadig forvandling.

I Østens traditionelle landskabsbillede er de enkelte elementer i for- og baggrund ofte helt adskilte - frit svævende i det hvide papir, som var de for et øjeblik fortættet ud af et æterisk intet. Intetheden og tomheden (på sanskrit, kinesisk og japansk hhv. sunyata, wu og mu) er både i kalligrafien og landskabsbilledet nøje forbundet med mellemrummet og det hvide papir - og står som nøglebegreber i Fjernøstens æstetiske udtryk.

I billedserien 64 landskabsstadier frit efter I Ching har jeg medtaget nogle eksempler på dette møde mellem det udtalt vertikale kinesiske landskabsbillede, som helt bogstaveligt er spændt ud mellem Himmel og Jord, og forblæste Nordjyske vidder med deres udtalt horisontale drama - som endda rummer sine vertikale fortællinger.

Parallelelt med landskabsstudierne har jeg til stadighed tegnet tegnet små figurer, Kanjin - se særskilt side herom.


retur til forside


Se Kanjin - penseltegnede figurer.

Se Enøjede betragtninger - fotografiske billedlege.

Bambus-forlæg fra Sennepskorn-have-male-manualet, Chieh Tzu Yüan Chuan (1679-1701), som stadig idag bruges i maleundervisningen.
64 landskabsstadier frit efter I Ching - 3,7 Mb pdf
Download 64 landskabsstadier.

11.03.2013