retur til forside
Links om byforgrønnelse
Denne link-samling er et resultat af afsøgningen af information til udarbejdelsen af Nørre Kvarters grønne lunger. Nogle links relaterer specifikt til byforgrønnelses-problemstillinger, mens andre har et mere generelt økologisk-bæredygtighedsmæssigt perspektiv. De enkelte links er samlet under forskellige temaer.

På en anden link-side, Byens grønne lunger - links, findes mere teknisk betonede links omkring planternes luftrensende egenskaber.


Byøkologi og byforgrønnelse

ByhaveNetværket.

Foreningen til bevarelse og udvikling af Christianias frie natur.

Dansk Ornitologisk Forening: Forslag til fugle- og naturvenlig drift af haven.

Bo Grønlund: Naturens mangfoldighed og byens - byøkologi i historisk perspektiv.

Grahn, Patrik: Naturens och trädgårdens betydelse för personer med utmattningsdepression.

Ossiansson, Clara: Hur kan rehabiliteringsträdgården hjälpa patienter med utmattningssyndrom? universitetsopgave, Lunds Universitet.

Patrick Blanc Vertical Garden.

Havers og gårdspladsers belægning (Kulturarvsstyrelsen).

Havens hegn og gærder (Kulturarvsstyrelsen).

Bevaringsværdige haver (Kulturarvsstyrelsen).


Bynatur og biodiversitet

Making contracts work for wildlife: How to encourage biodiversity in urban parks. (abstract) - fuld rapport i pdf-format.

Voldanlægget og naturen - en hvidbog om Christianias natur.

Lene Fakir: Planter på Christiania.

Danny Druehyld: Ukrudtets forsvarshistorie.

Lars Andersen: Sommerfugle omkring voldanlægget på Christianshavn, Christiania og kolonihaverne langs voldanlægget.


Skolehaver og terapihaver

Assadourian, Erik: Cultivating the Butterfly Effect in World Watch Magazine Jan.-Feb. 2003, pp. 28-35 (pdf).

Klasky, B. & P. Wasley: Outdoors the new in place to learn.

Nutrition Network Los Angeles Unified School district.

One Million Green Fingers - engelsk projekt med 350 nye skolehaver.

Grahn, Patrik: Naturens och trädgårdens betydelse för personer med utmattningsdepression.


Grønne tagflader

Scandinavian Green Roof Institute i Malmö.

Green Roofs. Augustensborg's Botanical Roof Garden UK (953 kb pdf).

International Green Roof Association. - Green roof types - Eksempler -IGRA newsletter.

Green Roofs for Healthy Cities.

Die Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e.V. (FBB)
.

Veg Tech: Tagvegetation. Multifunktionelle, grønne tage (893 kb pdf).

Reeh, Henrik: Nye vegetationsteknikker til bedre bymiljø in Stads- og havneingeniøren 1, 2004, pp. 1-5 (620 kb pdf).

Reeh, Henrik: Nye vegetationsteknikker forbedrer bymiljøet in Vækst 4, 2003, pp. 9-11 (519 kb pdf).

Reeh, Henrik: Tagvegetation i vækst in Danske ArkByg no. 04 2007, pp. 20-23.

Nielsen, Jørgen Steen: Græsrøddernes grønne revolution fra oven in Information 04.09. 2007.

ZinCo Danmark: Skab liv på taget.

Taylor, D.A.
: Growing green roofs, city by city in Environmental Health Perspectives vol. 115, no. 6, June 2007.

Goats on a hot green roof.


Plante-info og plantedatabaser

Plants for a Future database search page.

LiberHerbarum II.

Eksotiske frugter - et online opslagsværk.

Byens træer - beskæringsvejledning - Københavns Kommune, Vej og Park 2002 - hovedtekst (13.3 Mb pdf), forside (1,6 Mb pdf).

Samling af ældre artikler af distriktsgartner Willy F. Hansen.

Giftinformation - liste over planter udarbejdet af den svenske forbrugerstyrelse med støtte fra Karolinske sjukhuset.


Brug af facadeplanter

Grønne mure med slyngplanter - informationsfolder fra Stadsingeniørens Direktorat, Københavns Kommune (0.97 Mb pdf).

Agendacenter Albertslund: Facadeplanter (1,1 Mb pdf).

Elrød, Karin: Beplantning på facaden, godt eller skidt? - Bolius Videncenter.
Grønne wirer - Veg Tech informationsblad (pdf).

Willy F. Hansen: Planter ved Mure.

NetArkitekten.dk: Grønne mure med slyngplanter.


Information om de enkelte facadeplanter

AKEBIA
- Akebia quinata (Plants For A Future).
- Differing Blooms on Three Varieties of Akebia quinata.
- Edible Akebia or Mu Tong Fruit.

ALMINDELIG VIN
- Vitis vinifera (Plants For A Future).
- www.liberherbarium.com anskuelsesplanche.

BROMBÆR
- Rubus odoratus (Plants For A Future).

HUMLE
- Humulus lupulus (Plants For A Future).
- www.liberherbarium.com anskuelsesplanche.

KAPRIFOLIE
- Lonicera caprifolium (Plants For A Future).
- www.liberherbarium.com anskuelsesplanche.

KINESISK BLÅREGN
- Wisteria sinensis (Plants For A Future).
- Wisteria sinensis bill eder (datagatenbank.de).
- Er blåregn giftig? (www.haveselskabet.dk).

KIWI
- Marczyński, Szczepan: Actinidia (klik: switch to an illustrated catalogue)
- - en oversigt over forskellige kiwi-arter.

KLATREHORTENSIA
- Hydrangea anomala (Plants For A Future).
- Climbing Hydrangea - slow starters but worthy even when young.
- Klatrehortensie. Willy F. Hansen, 1953.

KLEMATIS
- Clematis - Container Nursery.

JAPANSK BLÅREGN
- Wisteria floribunda (Plants For A Future).
- Wisteria floribunda 'Macrobotrys' billeder (datagatenbank.de).
- Wisteria floribunda 'Longissima Alba' billeder (datagatenbank.de).

RÅDHUSVIN
- Parthenocissus tricuspidata (Plants For A Future).

TOBAKSPIBEPLANTE
- Aristolochia macrophylla (Plants For A Future).

TRÆMORDER
- Celastrus orbiculatus (Plants For A Future).

VILDVIN
- Parthenocissus quinquefolia (Plants For A Future).
- Parthenocissus quinquefolia - W.F. Hansen i Gartnertidende nr. 45, 1947.

VEDBEND
- Hedera helix (Plants For A Future).
- Vedbend, Hedera helix / (Wikipedia - den frie ecyclopædi).
- The American Ivy Society, med mange varianter og klassifikationssystem.
- Ivy of the year 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007
- www.liberherbarium.com anskuelsesplanche.

VINTERJASMIN
- Jasminum nudiflorum (Plants For A Future).


Sundhed og støjforurening

Lang, L.: Environmental impact on hearing: Is anyone listening? in Environmental Health Perspectives vol. 102, no. 12, Dec. 1994.

Chepesiuk, R.: Decibel hell: The effects of living in a noisy world in Environmental Health Perspectives vol. 113, no. 1, Janc. 2005.


København og støjforurening

Fryd, Jakob og Lone Pedersen: Undersøgelser af den oplevede støj af vejtrafikken fra tre stærkt trafikerede bygader i København, Københavns Kommune, København 2005 (pdf).


Brug af biofaktor-beregning

Jensen, Ole Michael: Grønt regnskab for boliger, Statens Byggeforskningsinstitut 2003.

Dahl, Caroline et al.: Balanceringsprinsipen tillämpad i fysisk sammhällsplanering - et samarbetsprojekt mellan stadsbyggnadskontoren i Hälsingborg - Lund -Malmö (pdf).


Internationale web-sites om bæredygtighed

INFORSE - International Network for Sustainable Energy.

Oslo Declaration on Sustainable Consumption / Proceedings from the final workshop of the three-year project Life Cycle Approaches to Sustainable Consumption, 10.-12.02. 2005, 366 pp. (4,1 Mb pdf).

UNEP Sustainable Consumption / Sustainable Consumption Network newsletter.

O2 - globalt netværk omkring bæredygtigt design.

Green Map System - giver et godt billede af, hvor forskelligartet bestræbelser på bæredygtighed og byforgrønnelse gribes an rundt omkring i verden.

Eco footprint quiz - her kan man beregne sit øko-fodspor.

Global Footprint Network.

World Watch Institute.

World Watch Magazine - Matters of Scale Archives.

Educational videos on the environment, science and social studies.

The Meatrix - en tankevækkende fortælling om factory farming.

2015-målene - UNDPs globale mål for år 2015.

Greener Buildings.

Global Ecovillage network.

European commission's Integrated Product Policy.

Impact Assessment Method & Ecodesign Tool.

LCA search Tool - documents on Life Cycle Assesment.

Environmental Organizations Web Directory.


Danske web-sites om bæredygtighed

Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger.

OVE - Organisationen for Vedvarende Energi.

Øko-net - Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis.

NOAH.

Det Økologiske Råd.

Økologiske Igangsættere.

Økologisk Landsforening.

Samvirkende EnergiKontorer.

Ecomap København.

Greenpeace Danmark.

Danmarks Naturfredningsforening.

WWF Danmark - Verdensnaturfondens danske afdeling.

Miljøministeriets lokal Agenda 21-database.


Global warming / CO2

IPCC - Interngovernmental Panel on Climate Change.
Report I: The Physical Science Basis / DK resume (pdf).
Report II: Impacts, Adaptation and Vulnerability / DK resume (pdf)
Report III: Mitigation of Climate Change / DK resume (pdf)
Report IV: The Synthesis Report / DK resume (pdf)

Bell, R.C.: Media Sheep. How Did The Skeptical Environmentalist pull the wool over the eyes of so many editors? in World Watch Magazine Mar.-Apr. 2002 pp. 11-13.

The Rough Guide to Saving Energy. And reducing your carbon footprint (free download).

An Inconvenient Truth homepage: What is global warming? / calculate your impact / educator's resource / blog.

Al Gore criticized for eating meat diet that contributes to global warming.

Larsen, E.: Lomborg som dommedagsprofet in Information 11.09. 2007.

Burcharth, M.: En fredspris til at redde planeten in Information 13.10. 2007.

Steen Nielsen, J.: Politikernes grønne retorik er overfladisk in Information 13.11. 2007.

Borking, L.: Klimaeksperter: Nu haster det in Information 19.11. 2007.

Larsen, E.: Det nye moderne sammen- og gennembrud in Information 20.11. 2007.

Larsen, E.: Danmark får smæk i CO2-rapport in Information 28.11. 2007.

Rothenborg, M. og B. Lambek: Danmark er EU’s største klimasvin in Politiken 01.12. 2007.

Steen Nielsen, J.: Klimakrisen afspejler vor tids kolonialisme in Information 15.12. 2007.


Agenda 21

Agenda 21, som blev vedtaget på FNs topmøde i Rio de Janeiro i 1992, udstak en række generelle retningslinjer for en udvikling frem mod et globalt ligevægtssamfund, samtidig med at det opfordrede til at etablere lokale Agenda 21-processer overalt i verden.


Europæisk Local Agenda 21 initiativ

ICLEI - som står bag udformningen af Aalborg-charteret (JH pdf-udgave).

Aalborgplus10.dk - Fourth European Conference on Cities and Towns.


København og Local Agenda 21

Dogme 2000 Københavns Kommunes grundlag for Agenda 21.

LPA - Landsplanafdelingen, Lokal Agenda 21.

Københavns Kommunes Agenda 21 centre.

Agendacenter Sundbyøster.

Agendacenter Indre Nørrebro.

Bispebjerg Miljøcenter.

Agenda Center Albertslund.

Agenda 21 Østerbro.

KMEK - Københavns Miljø- og EnergiKontor.

Nørrebro Affaldsmodel.

Sofiebadet.

Grøn Agenda Christianshavn.


København og miljøarbejde / bæredygtighed

Rothenborg, M.: København vil være verdens grønneste storby in Politiken 29.11. 2007.

FAKTA: Planen for verdens grønneste storby i 2015 in Politiken 29.11. 2007.

Arkitekturpolitik i København (1,7 Mb pdf).

Publikationer udgivet af Vej & Park ved Københavns Kommune.

Parkpolitik 2003 - Det Grønne København (7,41 Mb pdf).

Terp, Finn (Ed.): CO2-plan for København 1990-2010, Københavns Kommune, København 2002.

Copenhagen - Environmental Capital of Europe.

Middelgrundens Vindmøllelaug.


Cykling og cyklistkultur

Cyklernes by. Miljømetropolen - verdens bedste cykelby - Københavns Kommunes hjemeside om byens cykelpolitik.

Cykelregnskab 2006 for København (i pdf-format 2,87 mb).

Dansk Cyklist Forbund.

Copenhagen Cycle Chic - Bike Advocacy in High heels - blog om Københavns cykelkultur.

Harder, P.: Cycling in Skirts in Happy Woman Magazine.


Kort over København

EcoMap København.

ByskabsAtlas København 2003 / 3D-model over København (kræver CAD).

COWI kortal.


Links om Københavns historie

Arkitekturguide voldanlæg.

"Københavns brand i 1728", artikel på Wikipedia. Se:

www.eremit.dk - En samling af litteratur om København.
- Oluf Nielsen: Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse.
- Oluf Nielsen: Kjøbenhavn paa Holbergs Tid.

Mejborg, Reinhold Frederik Severin: Borgerlige huse særlig Kjøbenhavns Professor-residentzer 1540-1630, Nielsen & Lydiche 1881.

Rørdam, Holger Fr.: Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen, Thiele, København 1859-63.


Links om Nørre Kvarter

Valkendorf Kollegiums historie.

Trafikplan for Nørre Kvarter, maj 2003 (pdf).

Nørre Kvarter trafiktælling. Miljøtrafikugen 16.-22. september 2003 rådata sammenstillet af Jens Hvass (179 kb pdf).

Nørre Kvarter trafiktælling. Miljøtrafikugen 16.-22. september 2003 grafisk bearbejdning af Tor Wergeland (41 kb pdf).


Nørre Kvarters grønne lunger - sponsorer og værtsinstitution

Grundejernes Investeringsfond.

Københavns Kommunes Byøkologiske Fond.

Kunstakademiets Arkitektskole.retur til Nørre Kvarters grønne lunger forside


Se Byens grønne lunger - links.
rådhusvin - Konsistoriegården
NKGL forside
Download rapport i pdf
Eksempelsamling
Beregning af biofaktor
Karré 3 biofaktor-beregning
Registreringskort
Udstilling på Rådhuspladsen
rådhusvin - Østre Landsret
rådhusvin - Østre Landsret rådhusvin - Telefonhuset
rådhusvin - Ny Vestergade 11
rådhusvin - Udenrigsministeriet
rådhusvin - Banegraven
rådhusvin - Konsistoriegården
rådhusvin - Konsistoriegården
vildvin - Medicinsk Museum
vildvin - Slotsholmen
vildvin - Amagergade-karreen
vildvin - Strandgade 22
vildvin - medicinsk Museum almindelig vin - Strandgade 22
almindelig vin - Strandgade 22
vedbend - Studiestræde 30-32
vedbend - Kunstindustrimuseet
vedbend - Kunstindustrimuseet vedbend - Slotsholmen
vedbend - Slotsholmen
vedbend - Slotsholmen
vedbend - Slotsholmen vedbend - Strandgade 28-30
klematis - Admiral Gjeddes Gaard
klematis - Botansik Have
klematis - Prinsessegade 12
buksbom - Strandgade 28-30
klematis - Strandgade 28-30
klematis - Strandgade 28-30
tobakspibeplante - Botanisk Have
tobakspibeplante - Admiral Gjeddes Gaard
tobakspibeplante - Larsbjørnsstræde 20
akebia - Botanisk Have
træmorder - Botanisk Have
træmorder - Ny Kongensgade 15 træmorder - Nu Kongensgade 15
træmorder - Ny Kongensgade 15 kaprifolie - Sankt Peders Stræde 26
roser - Ny Vestergade 3 arkitektens trøst - Sankt Peders Stræde
kiwi - Botanisk Have kiwi - Botaisk Have
kiwi - Botaisk Have kiwi - Botanisk Have
kiwi - Botanisk Have kiwi - Botaisk Have

11.03.2013