Botanisk Have - 24 billeder i popup-ramme
retur til forside
Litteraturliste
Rosenborggade 15 - 11 billeder i popup-ramme
Industrigården - 11 billeder i popup-ramme
Nedenstående liste omfatter den litteratur, som der er henvisninger til i publikationerne Grønne lunger og Nørre Kvarters grønne lunger. De vrker, som findes tilgængelige online, har linket indarbejdet i titlen. På siden Grønne links finder man en mere fyldig liste over web-information anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af projektet.


Assadourian, Erik: "Cultivating the Butterfly Effect" in World Watch Magazine Jan.-Feb. 2003, pp. 28-35.

Attwell, Karen et al.: Facadebeplantning - En undersøgelse af fordele og ulemper, Boligministeriet, Bygge- og boligstyrelsen, København 1993.

Baumann, Rudi: Begrünte Architectur ... rund ums Haus Bauen und Gestalten mit Kletterpflanzen, Callwey, München 1983.

Bramsen, Bo (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991.

Brodersen, Leif et al. (Eds.): Park. Ett idéprojekt om innerstadsparkernas framtida betydelse, använding och utformning, Stockholm 1994.

Dahl, Bjørn Westerbeck: Geddes eleverede kort over København 1761, Bergiafonden, København 2002.

Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991.

Doernach, Rudolf & Gerhardt Heid: Das Naturhaus. Wege zur Naturstadt, Wolfgang Krüger Verlag, Frankfurt am Main 1982.

Forslag til Trafik- og Miljøplan 2004, Københavns Kommune, København 2004.

Frisenvænge, John, Bo T. Johansen & Anna Jørgensen: Mere og bedre bynatur. Bilagsrapport om Dansk Ornitologisk Forenings bynaturprojekt 1997-1999, Dansk Ornitologisk Forening, København 1999.

Fryd, Jakob og Lone Pedersen: Undersøgelser af den oplevede støj af vejtrafikken fra tre stærkt trafikerede bygader i København, Københavns Kommune, København 2005.

Goad, Chas E. (Ed.): Ensurance Plan Copenhagen, Denmark - Brandassuranceplaner af Kjøbenhavn, London, Toronto & Montreal 1908.

Grahn, Patrik: Naturens och trädgårdens betydelse för personer med utmattningsdepression.

Grub, Hermann: Grün zwischen Häusern. Ein Ratgeber für Städter, Callwey, München 1984.

Grønne mure med slyngplanter [informationsfolder], Stadsingeniørens direktorat, Parkafdelingen, Københavns Kommune u.å.

Hansen, Willy F.: Træer i byen, GEC Gad, København 1980.

Historiske huse i det gamle København. Fortegnelse over bevaringsværdige ældre bygninger i "Bispestaden" og "Ny-København", Nationalmuseet, København 1972.

Hoffmeyer, Jesper: Økologiske Produktivkræfter, Forlaget Klods-Hans, København 1977.

Holmberg, Margrethe (Ed.): Grønne Gaderum. En strategi for Københavns gadetræer, Stadsingenørens Direktorat, Parkafdelingen, Københavns Kommune, 1997.

Hvass, Jens: Grønne lunger. Eksempler på facadebeplantninger fra det historiske København, Kunstakademiets Arkitektskole, København 2005.

Hvass, Jens: Nørre Kvarters grønne lunger. En undersøgelse af mulighederne for en systematisk byforgrønnelse i et kvarter med bevaringsmæssige interesser, Kunstakademiets Arkitektskole, København 2005.

Ingwersen, Ingwer: Om byens træer, Arkitektens Forlag, København 1956.

Janssen, Jan E. og Allan Mylius Thomsen: Nørre Kvarters Krønike, Nørre Compagnie, København 1997.

Jensen, Hannelene Toft (Ed.): Byatlas Indre By/Christianshavn. Bevaringsværdier i byer og bygninger, Skov- og Naturstyrelsen, København 1996.

Jensen, Hannelene Toft (Ed.): Byatlas København. Bevaringsværdier i byer og bygninger, Skov- og Naturstyrelsen, København 1996.

Jensen, Ole Michael: Grønt regnskab for boliger, Statens Byggeforskningsinstitut 2003.

Jensen, Steen Solvang et al.: Virkemidler til overholdelse af NO2 grænseværdier for luftkvalitet i København, Miljøkontrollen, Københavns Kommune, København 2005.

Kjerulf, Axel: Latinerkvarteret. Blade af en gammel bydels historie, Hassings forlag, København 1984.

Krusche, P. et al.: Ökologisches Bauen, Umweltbundesamt, Wiesbaden 1982.

Larsen, Hanne: Storbydrømme. København 1870-1900, Gads Forlag, Køben­havn 2002.

Lauring, Kåre: Købmand, sømand og supercargo, Handels- & Søfartsmuseet på Kronborg, Helsingør 1998.

Lehrmann, Gustav: Inden for portene, Wøldike, Københvn 1970.

Lokalplan 311 - "Teglgårdstræde", Bygge- og Teknikforvaltningen, Københavns Kommune, København 2000.

Lokalplan 312 - "Studiestræde", Bygge- og Teknikforvaltningen, Københavns Kommune, København 2000.

Madslund, Hanna Sigga & Jon Pape: Natur i byen - planlægning, pleje og udvikling, Miljøministeriet, Planstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, København 1991.

Mejborg, Reinhold Frederik Severin: Borgerlige huse særlig Kjøbenhavns Professor-residentzer 1540-1630, Nielsen & Lydiche 1881.

Meyling, Vibeke: Forstaden i nyt lys, Dansk Bylanlaboratorium, København 1999.

Minke, Gernot & Gottfried Witter: Häuser mit grünem Pelz. Ein Handbuch zur Hausbegrünnung, Fricke Verlag, Frankfurt am Main 1983.

Møller, Jan: Borger i middelalderens København, (1980) Sesam, København 1992.

Møller, Jes Fabricius: Biologismer. Naturvidenskab og politik ca. 1850-1930, (phd-afhandling) Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, København 2002.

Nielsen, O.C.: Larslejsstræde historisk-topografisk beskreven, Arnold Busck, København 1923.

Nørregaard-Nielsen, Hans Edward: Kongens København. En Guldalder­mosaik, Gyldendal, København 1994.

Olsen, Ib Asger: Planter i miljøet, Forlaget Grønt Miljø, København 1999.

Ossiansson, Clara: Hur kan rehabiliteringsträdgården hjälpa patienter med utmattningssyndrom? universitetsopgave, Lunds Universitet.

Patrick Blanc Vertical Garden.

Pallasmaa, Juhani: "Nostalgia for paradise - park as metaphor and still-life" in Brodersen, Leif et al. (Eds.): Park. Ett idéprojekt om innerstadsparkernas framtida betydelse, använding och utformning, Stockholm 1994, pp. 76-83.

Pape, Jon: "Byens grønne rum - visioner og virkelighed", pp. 117-18 in Kold, Steen et al. (Eds.): Kaleidoskopet, Kulturby 96, København 1996.

Rørdam, Holger Fr.: Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen, Thiele, København 1859-63.

Schiødte, Erik og Alfred Larsen (ill.): Gamle kjøbenhavnske Huse og ­Gaarde, Foreningen Fremtiden, København 1894.

Terp, Finn (Ed.): CO2-plan for København 1990-2010, Københavns Kommune, København 2002.

Thomsen, Birte Busch: Den københavnske luft lever ikke op til grænseværdierne, notat fra Center for Miljø, 25.06. 2004.

Thomsen, Birte Busch: Vurdering af luftkvalitet og sundhedseffekter - i forbindelse med en miljøzone i København, Københavns Kommune 2004.

Trowbridge, Peter J., & Nina L. Bassuk: Trees in the Urban Landscape. Site Assesment, Design, and Installation, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey 2004.

Utzon-Frank, Tine & Mette Fischmann (Eds.): Bynatur i Norden, Nordisk Ministerråd, København 1998.

Vedell-Rieper, Marie: Anvendelse af klatre- og slyngplanter, KVL, Institut for økonomi, skov og landskab, København 1990.

Wassard, Erik: Nørrevold, Østervold og Kastellet, vol. 10 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1990.

Wolverton, B.C.: Eco-Friendly House Plants, Weidenfeld & Nicolson. London 1996.

Wolverton, B.C., Rebecca C. McDonald & Hayne H. Mesick: Foilage plants for indoor removal of the primary combustion gases carbon monooxide and nitrogen dioxide in Journal of the Mississippi Academy of Sciences vol. 30 1985, pp. 1-8.

Zwaan, Marijke et al.: Gør byen lidt vildere! Økologiske byhaver - fra idé til virkelighed, ByhaveNetværkets Forlag, København 2002.


retur til Nørre Kvarters grønne lunger forside
NKGL forside
Download rapport i pdf
Eksempelsamling
Beregning af biofaktor
Karré 3 biofaktor-beregning
Registreringskort
Udstilling på Rådhuspladsen
Admiral Gjeddes Gaard - 14 billeder i popup-ramme
Professorgårdene mellem Store Kannikestræde og Skindergade - 28 billeder i popup-ramme
Ørstedsparken - 32 billeder i popup-ramme
to gårdrum bag universitetet - 18 billeder i popup-ramme
Sankt Petri Kirke - 36 billeder i popup-ramme
Teglgårdstræde 12 - 14 billeder i popup-ramme
Bispegaarden - 14 billeder i popup-ramme
Valkendorfs Kollegium - 20 billeder i popup-ramme
Jarmers Plads - 13 billeder i popup-ramme den store gårdsanering - 12 billeder i popup-ramme
Banegraven ved Vesterport - 8 billeder i popup-ramme
karré 3 biofaktor-beregning

11.03.2013