januar 2010 arkiv

Spirende håb under Klimabundmødet

22. januar 2010

Et plantekim har i sig al den saft og kraft, der skal til for at bryde op af den mørke jord og ud i lyset, hvor den folder sig ud til en stærk og livgivende organisme. En lignende kraftfuldhed kunne man opleve under Klimabundmødet 14 dage fra 5.-18. december. Her kom mennesker fra alle dele af verden for at dele deres erfaringer med at håndtere klimaudfordringerne. Én efter én åbnede de op for nye muligheder for alle os, som lagde vejen forbi Klimabundmødet på Vartov-pladsen ved Miljøpunkt Indre By-Christianshavn.

Klimatopmødets 192 deltagerlande magtede ikke at nå den verdensomspændende klimakontrakt, som langtidsstabiliserer klimaet, og det kan derfor være fristende at barrikadere sig i sofaen og afvente det næste klimamøde i Mexico, der skal redde os alle ud af suppedasen, eller til det efterfølgende COP17, 19, 19, 20 … . På den baggrund var det under klimabundmødet sprudlende håbefuldt at møde de vitalitetssitrende erfaringer, råd og visioner rodfæstet i allerede eksisterende levemåder.

Det blev to uger spækket med nærværende talere, som mødte tilhørerne i øjenhøjde i et lille intenst samtaleforum, hvor døren altid stod åben for endnu en gæst. Resultatet blev en mangfoldig buket, som bugnede af eksempler på bæredygtige leve- og tankemåder. Hvert møde fremstod som enkeltstående inspiration, samtidig med at de mange ‘blomster’ føjede sig sammen til en vidtløftig og håndgribelig vision, som vækker håb om en fremtid, hvor mennesket er sundere til stede på planeten.

Taler-buketten bød på repræsentanter fra mange forskellige fællesskaber – for eksempel organisationer, myndigheder, uddannelsecentre, videnskaber og landsbyer – som alle kunne bevidne, at det moderne menneske kan leve med stor livskvalitet uden at splitte kloden ad.

Læs mere »

Share

State of the World 2010

14. januar 2010

Vi kan nogle gange have brug for billeder – for nu ikke at sige karikaturbilleder – for virkelig at forstå noget. Og State of the World 2010, som WorldWatch Institute netop har sendt på gaden, bibringer et sådant billede.

Hver ny årsrapport fra World Watch Institute har sit fokus. I år er det den forbrugerisme, som hastigt er ved at omdanne vores smukke planet til losseplads. Det billede, som fik mig til at standse op, var i al sin grusommelige enkelhed, at hver eneste amerikaner forbruger mere end sin egen vægt, hver dag. Nærmere bestemt 88 kg – hver dag!

I WorldWatch Institutes egen introduktion af State of the World 2010 hedder det: “Ved at skabe et kulturelt skifte, der gør det at leve bæredygtigt ligeså ‘naturligt’ som forbruger-livsstilen er i dag, vil man ikke bare kunne håndtere presserende kriser som klimaforandringerne. Samtidig vil det kunne afhjælpe andre symptomer som den ekstrem indkomstulighed, overvægt og fremmedgørelse (social isolation), som normalt ikke opfattes som miljøproblemer. For eksempel en bæredygtig kost – udbredt gennem skoler, leverandører af sociale serviceydelser, medier, nye økologiske restauranter og butikker – som tilskynder til indtagelse af grøntsager og fuldkorn frem for kød, søde sager og forarbejdede fødevarer vil ikke blot mindske miljøbelastningen af forbrugerens kost (såsom klimaændringer, ‘døde zoner’ i havene, og forurening af luft og grundvand), men mindske fedmeproblemer og forbedre menneskers sundhed og livskvalitet.”

Kort sagt det klassiske Worldwatch-perspektiv for fuld skrue.

Jeg har prompte bestilt State of the World 2010 hjem til Miljøpunkt Indre By-Christianshavns bibliotek. Der går nok et par uger, og indtil da må man nøjes med presseomtaler herfra. Blandt andet Suzanne Goldenberg har i the Guardian en god introduktion til State of the World 2010, som findes oversat i Politikens papirudgave.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Suzanne Goldenberg: US cult of greed is now a global environmental threat, report warns, The Guardian 13.01.2010.

Report: Consumerism must be halted to save the planet, CNN World 13.01.2010.

Andrew Hough: Human civilisation ‘will collapse’ unless greed culture is stopped, report warns, Telegraph 13.01.2010.

Jonathan Owen: The end of consumerism: Our way of life is ‘not viable’, The Independent 10.01.2010.

Share

DONG på bedre veje

10. januar 2010

Her på bloggen er DONG tidligere blevet skoset for at fortsætte udbygningen af kulkraft i en tid, hvor enhver bør kunne indse, at det er klimamæssigt dybt uansvarligt (se tidligere blog-indlæg: Kære DONG). Det skal derfor samme sted fra lyde fuld anerkendelse, når DONG fremlægger en strategi for inden 2020 at halvere CO2-udledningen pr. produceret energienhed. Dette indebærer, at alle planer om bygning af nye kulkraftværker bliver indstillet, i det mindste indtil der er udviklet gode CCS-teknologier til fjernelse af CO2 fra kulproduktionen. Dette vil allertidligst være på plads i 2020, og de teknologier, som lige nu forsøgsafprøves, har så stort et energitab, at det er et åbent spørgsmål, om de nogensinde vil blive bredt implementeret. Så der ligger meget realisme og snusfornuft bag DONGs dispositioner.

Med Anders Eldrup ved roret er DONG i de senere år gået systematisk ind i alternative energikilder og er i dag en af de store aktører, ikke mindst når det gælder offshore vindenergi. Det kulminerede med en rammeaftale med Siemens sidste år om leveringen af 500 3,5 MW møller. Man er ligeledes gået ind i at finde løsninger, hvor elbilers batterikapacitet bliver brugt til at lagre vindenergi, når det blæser meget. Hvor DONG stadig i dag får omkrig 85% af sin energi fra fossile kilder og blot 15% af sin energi fra vedvarende energikilder, er den langsigtede målsætning således at vende disse tal, så 85% kommer fra vedvarende energikilder og blot 15% fra fossile brændstoffer.

For at nå målene for 2020 vil DONG samtidig med, at man vil fortsætte udbygningen af vindkraftaktiviteterne, udfase en række danske kulkraftværker og omlægge andre til biomasse. Som man kan se af kurven herover, skulle de for DONGs samlede aktiviteter kunne reducere CO2-udledningerne pr produceret kWh fra 600 g til 300 g. For Østdanmark er CO2-udledningerne allerede markant lavere end gennemsnitligt med 429 g CO2/kWh.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Sanne Wittrup: Dong Energy vil halvere CO2-udslippet fra el og varme i 2020, Ingeniøren 09.01.2010.

Sanne Wittrup: “Vind og bio-masse er det naturlige valg”, Ingeniøren 08.01.2010.

Sanne Vittrup: Dong om britisk begmand: “Vi forstår det faktisk ikke”, Ingeniøren 08.01.2010.

Sanne Wittrup: Verdens største havmøllepark bygges uden Dong, Ingeniøren 0.01.2010.

Kasper Kronenberg: DONG dropper tysk kulkraftværk, Berlingske 11.12.2009.

Ellen Ø. Andersen: Dong køber udskældte CO2-kvoter i Kina, Politiken 25.10.2009.

Flemming Ytzen: Dong skruer ned for kulkraften, Politiken 12.10.2009.

Sanne Wittrup: Vi har ikke købt vores strategi i et branding-bureau, Ingeniøren 22.05.2009.

Jørgen Steen Nielsen: 400.000 elbiler og tusinder af vindmøller skal lære at tale sammen, Information 25.02.2009.

 

Share

Godt Nytår

1. januar 2010

Her på Strøtanker om bæredygtighed har der i de seneste måneder været lidt stille – for nu ikke at sige alt for stille. Der har været masser af spændende og vigtige ting at tage op, og det er ikke lysten der mangler. De manglende indlæg er blot et meget konkret billede på, at vi ved Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har haft forrygende travlt med at forberede det Klimabundmøde, som vi afholdt samtidig med Klimatopmødet. Hvor topmødet må siges at være en alvorlig flovser, blev bundmødet til gengæld en kolossal inspirationskilde, og vi regner med i løbet af den kommende måneds tid at få berettet om nogle af de to ugers mange fantastiske øjeblikke.

Strøtanker om bæredygtighed blev i sid til som en del af forberedelse til Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, dels for helt basalt at lære mere om web 2.0-strukturer, dels for at skabe en bedre forståelse af klima og bæredygtighed og hvad det overhovedet indebærer at drive et Agenda 21-center i det centrale København. Det har vi på ingen måde fundet noget endegyldigt svar på, så alene af den grund giver det fuld mening at fortsætte. Igennem bloggens første leveår var der nye indlæg stort set hver dag. Sådan bliver det ikke i 2010 – i hvert fald ikke som det ser ud lige nu. Men vi vil i det nye år prøve at åbne op for, at der er flere bidragydere, så der så vidt muligt kommer nye indlæg hver uge. Det felt, som Strøtanker om bæredygtighed har defineret – en blog om klima og bæredygtighed, København og den globale virkelighed – er alligevel mere end noget enkelt menneske kan rumme.

Samtidig har det været et åbent spørgsmål, hvor tæt bloggen skulle sammenkøres med de konkrete, lokalt funderede aktiviteter, som er en central del af Miljøpunkt Indre By-Christianshavns opgave. Og der vil fremover naturligt komme flere indlæg, som har udgangspunkt i projekter og temaer i Miljøpunkt Indre By-Christianshavns arbejde. Endda forestiller vi os, at bloggen skal have lov at leve sit eget liv, som appetit- og tankevækker, som formidlende og perspektiverende organ, som det der gør, at Indre By ikke bare er en bydel, men en bydel i en global virkelighed.

Byforgrønnelse, biochar, bæredygtighed og bærekraft, 350-events, klima-scenarier, el-biler, cykler og fodgængere, udbygning af folkeejede vindmølleparker, vores indre klima, by-land-relationen og vegetarianisme som klima-statement – der er masser at skrive om. Og med dels Københavns Kommunes plan for CO2-neutralitet i 2025, som det er vigtigt at fastholde dertil, at den blev andet og mere end branding op til topmødet, dels en Copenhagen Accord, som fortjener fuldt fokus i 2010 for at blive den stærke og konsekvente klimaaftale, som kan sikre, at vi holder os under 1½º og 450 ppm, er der i den grad brug for i 2010 at forholde sig til rammevilkårene.

Strøtanker om bæredygtighed har haft stor betydning for vores første år – som en vigtig del af vores udsyn og selvforståelse, og det er i høj grad bloggen og dens intention om at forstå bydelen i verden, som har gjort det naturligt, at vores første klimaprojekter ikke har været noget med koldtvandsvaskepulver og sparepærer, men pressekonferencer med James E. Hansen og Bill McKibben, 350-events på Rådhuspladsen og et internationalt anlagt bundmøde. Og med mere end 500 daglige besøgende selv i en tid, hvor der har været længere mellem opdateringerne, er vi meget opsatte på at give bloggen et godt 2010.

Godt Nytår fra Rådhuspladsen 77.

indlæg oprettet af Jens Hvass

 

Share