Mere grønt kan afbøde den globale opvarmning i storbyerne

25. januar 2008

Politiken bragte 14.01. en artikel af to forskere fra KVL, Stephan Pauleit og Marina Bergen Jensen: “Storbyer. Mere grønt afbøder klimaeffekten”.¹ De påpeger heri den vitale betydning, som byens parker og grønne elementer har for byens mikroklima – en betydning som vil blive endnu større, efterhånden som klimaforandringer som følge af CO2-udledninger slår stadig stærkere igennem.

Artiklen tager udgangspunkt i den engelske ASCCUE-rapport om klimaændringer i Manchester-området, hvor temperaturerne i et worst case scenario i 2080 på årsbasis forventes at ligge 3,2° højere i forstads- og villakvarterer end i dag, mens stigningen i byens centrum og erhvervsområder vil ligge 4,3° højere. Temperaturen vil da i bycentre og industriområder kunne nå op på 32,1° hvor den samtidig kun er 18,4° i forstæderne. Den store forskel opstår på grund af bycentrenes mange varmeakkumulerende flader og meget begrænsede vegetation (planter giver en markant køling dels gennem skyggevirkning, dels gennem fordampning fra bladfladerne). De engelske studier, som er et samarbejde mellem flere universiteter, når frem til, at en forøgelse af de grønne arealer i Manchester med 10% vi kunne kompensere for drivhuseffekten.

Rådhusvin på bagmur, Vestergade 11.

At finde plads til 10% mere parkareal i det centrale København virker umiddelbart som et urealistisk mål, ikke mindst i en tid, hvor der er stort pres på de få tilbageværende friarealer. En styrkelse af det grønne volumen i den størrelsesorden må derfor i det centrale København etableres gennem en systematisk forøgelse af facadebeplantninger, grønne tagflader og gårdrum, samt træbeplantninger i gaderum.

I England har man allerede nu hyppige problemer med oversvømmelser i regionen, og det forventes, at klimaforandringerne vil føre til større nedbørsmængder og voldsommere regnskyl. En anden vigtig opgave for det urbane vegetationssystem bliver derfor kunne absorbere regnvandet samt at mindske og forsinke afledningen til kloaksystemet, og derigennem mindske spidsbelastningerne.

For flere detaljer om Manchester-undersøgelsen, se ASCCUE-rapporten: John Handley and Jeremy Carter: Adaptation Strategies for Climate Change in the Urban Environment, University of Manchester 2006, pp. 71 ff. (2,0 Mb pdf).

indlæg oprettet af Jens Hvass

Stephan Pauleit & Marina Bergen Jensen: “Storbyer. Mere grønt afbøder klimaeffekten,” Politiken 14.01.2008 (ikke tilgængelig online).¹

Share

én kommentar

  1. Jens Hvass kommentarer:

    KVL, Skov og Landskab, har 21.02. udsendt en pressemeddelelse, Grønne områder hjælper os i kampen mod oversvømmelser. Heri fortæller den ene af artiklens to forfattere, Marina Bergen Jensen, om klimaperspektiverne i at gentænke byens vandafledning og kloakeringssystem.

Der er i øjeblikket lukket for kommentarer.