Renere skibsolie kan redde titusindvis af liv

12. marts 2008

Som det fremgik af blog-indlægget Skibsfarten producerer dødelig partikelforurening for et par dage siden, har forskere beregnet, at skibsfartens ultrafine partikelforurening medfører omkring 60.000 årlige for tidlige dødsfald, og at dette tal ville stige til 84.000 i 2012, hvis ikke der bliver grebet ind.

På det nylige møde i skibsfartens internationale organisation IMO her i København, fremlagde Friends of the Earth en beregning på basis af den tidligere omtalte forskning, som viser, at man blot ved at reducere svovlindholdet ved sejlads nærmere land end 200 sømil vil kunne halvere dødstallene i 2012, fra 83.700 til 42.200. En global overgang til en svovlfattig olie vil kunne give en 60% reduktion og bringe antallet af for tidlige dødsfald ned på 33.700.

Svovl er ikke den eneste kilde til skibsfartens partikelforurening, men man bruger i stor udstrækning den billige, meget svovlholdige bunker-olie, som er et restprodukt fra raffinaderiernes benzinfremstilling. Den har op til 45.000 ppm svovl, hvor dieselolie til brug på landjorden efterhånden ligger på blot 10-15 ppm.

Denne oversigt over det danske SO2-regnskab fra en vismandsrapport, som netop er frigivet i dag, giver et godt billede af omfanget af skibsfartens SO2-forurening. Danmark modtager 46.400 ton SO2 udefra, heraf rundt regnet halvdelen fra skibsfarten. Skibsfarten producerer således mere SO2-forurening i Danmark end samtlige aktiviteter på landjorden.

Blot et enkelt af Mærsks største containerskibe udleder ifølge Ingeniøren.dk lige så meget SO2som 50 millioner biler, og Mærsks samlede flåde udleder lige så meget SO2 som 9 milliarder biler – dette på trods af at man har haft filterteknologi klar til fjernelse af SO2 i 20 år.

Men selv med svovlfiltre implementeret eller udstrakt brug af svovlfri skibsolie vil skibsfarten stadig være storproducent af ultrafine partikler, deriblandt en betragtelig del af verdens NOx-udledninger. MAN Diesel, som står for næsten halvdelen af motorkraften i verdens handelsflåde, arbejder i disse år i København på at udvikle generelle partikelfiltre til de store skibsmotorer. Men de forventes først at være klar i 2016.

Det kolossale transportarbejde, som skibsfarten udfører, vil nødvendigvis indebære en omfattende CO2-udledning, så længe energien stammer fra fossile brændstoffer. En svovlfri olie kan derfor kun være en begyndelse. Der må gang i udviklingen af en ny generation skibsfart, som primært er drevet af vedvarende energikilder.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Avoided Global Premature Mortality Resulting from Reduction of Sulphur in Marine Fuel, Friends of the Earth, januar 2008.

Cleaner ship fuel could save thousands of lives, T&E, 04.02.2008.

Thomas Djursing. Skibsfarten har udsigt til krav om mindre partikelforurening, Ingeniøren 08.02.2008.

Thomas Djursing. Skibe med partikelfiltre: Det kommer til at vare mange år, Ingeniøren 08.02.2008.

Thomas Djursing. Mærsk udleder ligeså meget svovldioxid som ni milliarder biler, Ingeniøren 09.02.2008.

Økonomi og Miljø 2008, Det Miljøøkonomiske Råd, marts 2008 (416 sider pdf).

 

Share