Bompenge

25. juni 2008

På bloggen Engelbrecht havde Rune Engelbrecht Larsen for nogle dage siden et indlæg, Vejafgifter er nødvendige, hvor han samler op på diskussionen om roadpricing og bompenge omkring København. Og der er faktisk en ganske stor overensstemmelse blandt eksperter omkring, at det ville være en god løsning, samt en almindelig forventning om, at vi har det om senest ti år. Det ville være godt for samfundsøkonomien, det ville være godt for klimaet gennem at reducere CO2-udledningerne, det ville være godt for sundheden gennem at mindske den nu alt for høje partikelforurening langs de store trafikkorridorer, og det ville ikke mindst være godt, at man ikke ventede ti år, men tog sig sammen nu, som en del af her op til klimatopmødet næste år at vise verden, at vi tager klimaudfordringen alvorligt.

Diskussionen er blusset op igen efter at SF for nylig i Folketinget fremlagde et forslag, som ville muliggøre indførsel af bompenge, samt at 16 kommuner i Københavnsområdet efter et års forarbejde 16. juni afleverede en fælles indstilling til regeringen om at tillade en betalingsring omkring København, som det skulle koste 25 kr. at krydse i myldretiden, og 10 kr. i resten af døgnet.¹

Erfaringerne med indførelsen af bompenge i London, Oslo og Stockholm har været særdeles positive. Det giver mindre trafik og mindre trængsel. Det giver en tilskyndelse til at bruge den kollektive trafik, og det giver et provenu, som burde gå 100% til styrkelsen af den kollektive trafik. Det virker kort sagt efter hensigten. Der er da også i en nylig meningsmåling flertal for en betalingsring lige meget hvor i landet man spørger. I Københavnsområdet er 55% for og 40% imod.¹

Argumenterne imod indførelse af betalingsring fra de VKO-politikere, som blokerer for forslagets vedtagelse, er faktisk foruroligende tynde og kører mest over læsten, at det er synd for de stakkels bilister.

Arbejdskraftens fri mobilitet har været et uimodsagt mantra i adskillige årtier, men vi er nødt til at gøre op med vanetænkning over en bred kam, hvis vi skal få gang i udviklingen af det CO2-neutrale Danmark. Dér giver det ikke mening at belønne folk, som hver dag kører flere hundrede kilometer til og fra arbejde i privatbil med klækkelige fradrag. Tværtimod bliver vi nødt til at tilskynde både firmaer og mennesker at bosætte sig med lidt større tanke for pendlingsafstand. Fradragene skulle i stedet tilfalde investeringer i udstyr til telekonferencer osv., som kunne nedsætte transportbehovet og styrke udviklingen af den stedløse virksomhed.

I en tid, hvor benzinen til stadighed stiger, vil der klart være mange borgere, som synes det er synd for dem. Men tendensen er klar. DSB er begyndt at mærke stigende passagertal, og det er vigtigt, at man ikke bare stopper med etableringen af betalingsringen. Der skal arbejdes målrettet på en opgradering af den kollektive trafik. 64% af de adspurgte i en undersøgelse ville bruge den kollektive transport mere, hvis komforten blev højere, mens tilskyndelsen er mindre ved blot at sænke priserne.²

Men grundlæggende skal prisen på kollektiv transport ligge så lavt, at det i en hvilken som helst situation vil være markant dyrere at vælge bilen. Det grundlæggende problem er, at vi aldrig har betalt det for benzinen, som den burde koste. Prisen svarer stadig kun til, hvad det koster at fremstille den og fragte den til benzinstationen og har slet ikke indregnet de stadig større miljøudgifter som følge af afbrændingen. Dén pris bliver højere dag for dag, og nærmer sig hastigt det ubetalelige.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Rune Langhoff: Høje benzinpriser får bilister til at vælge toget, Berlingske 25.06.2008.²

Rune Engelbrecht Larsen: Vejafgifter er nødvendige, Engelbrecht 19.06.2008.

Asger Liebst: Bompenge er kommet i konservativ klemme, Information 19.06.2008.

Anne Krogh Sørensen: Ritt B. raser over S-nej til bompenge, Berlingske 19.06.2008.

Uffe Tang og Thomas Prakash: V og K afviser al snak om bompenge, Berlingske 17.06.2008.

Xalit Sert: Forsker: Bompenge får bilister til at tænke, Politiken 17.06.2008.

25 kr. for at køre ind i København, Politiken 16.06.2008.

Hans Larsen & Kristian Lindberg: 25 kroner for at køre ind i København, Berlingske 16.06.2008.¹

Søren Astrup: Vismændene anbefaler trængselsafgifter, Politiken 27.05.2008.

Hans Larsen: Trafikforskere: Vi har vejafgifter om ti år, Berlingske 30.04.2008.

 

Share

én kommentar

 1. Tom kommentarer:

  Hej –

  (En fin og seriøs blog ser det ud til – så fortsat held og lykke :)

  Et lille indspark fra mig om bompenge, eller snarere noget om hvordan man bedst og mest socialt retfærdigt regulerer den alt for voldsomme biltrafik ud og ind og inde i vore storbyer.

  Jeg synes det “progressive øko-Danmarks bannerførere” (med hvem jeg selv normalt sympatiserer) desværre synes så domineret af en tilsyneladende meget velbeslået middelklasse, at jeg for 117. gang i diskussionen om bompenge savner bare en enkelt linie om, at alle de forslåede drastiske bompengeordninger jo vil få en voldsom social skævhed, og vende den tunge ende nedad !!

  Klaus Bondams – og Londons og Stockholm/Oslos – metode er blot at alle skal punge op. Det vil som alle andre punktskatter som altid ramme de fattigste bilejere mest. Og især dem der af forskellige årsager er nødt til at pendle i bil. Derfor vil alle velbeslåede benzinslugende 4-hjulstrækkere og andre rige Nordsjællandske firmabil-ejere nemt bare slippe slanterne, mens fattigrøvene så ”bare” kan få lov at få det besværligere. Det er den korte version.

  Hvorfor derfor ikke tænke i 2 helt anderledes baner:

  1) Lave et simpelt og retfærdigt “rationeringskort”-system, som man mig bekendt i smog-perioder og ekstrem sommerforurening engang indførte i både Athen og Paris: Hver bilejer får skåret 1 kørselsdag i bil ud af sin arbejdsuge uge, og så må man selv fordele sine 6 (eller 5) dage hvor det er tilladt at køre i engen bil. Vupti ! Det er ikke spor svært at administrere i vore dages chip- og Orwell-overvågede samfund, og så har man med effektivt reduceret biltrafikken – helt socialt retfærdigt – med måske 20 pct. pr uge !

  Det er mig en gåde, at der INGEN forslag i dén retning går ???

  Rationerings-ordningen vil få alle de mennesker, der i vore dages IT-samfund snildt kan spare en pendlerdag, og relativt nemt kan arbejde hjemme, til at planlægge langt bedre, alternativt vil man øge interessen for fornuftige dele-bilsordninger. Og de der kan cykle eller gå og køre kollektivt kan nok klare det en enkelt arbejdsdag pr. uge. Rig såvel som fattig.

  2) Man kunne kombinere denne rationerings ordning med ordninger, hvorefter man regulerer biladfærden efter miljøhensyn, dvs. efter udslip (og igen ikke efter at de rige bare kan købe sig fra alt!) Dvs. at min 15 år gamle og 15-17 km/l liter (OG katalysator) bil, burde behandles bedre end end såkaldt “moderne” 250 hk’s og 8 km/l benzinsluger. Og hybridbiler, der kan overgå til elektrisk drift, som både er støjsvage og ikke forurenende i byerne skal naturligvis stilles endnu bedre en benzinsparende småbiler.

  Hvis hele formålet med begrænsningsordninger er som officielt erklæret af 16 borgmestre og Klaus Bondam – at bremse både forurening og mængden af køretøjer – så burde man derfor lave ordninger der er så socialt retfærdige OG miljømæssigt fornuftige, som ovenfor skitseret.

  Dét aspekt af bompenge-diskussionen savnes fuldstændigt(?) og jeg må derfor gentage, at det især undrer mig at såkaldt socialt ansvarlige partier som f.eks., SF overhovedet ikke har det sociale aspekt med i deres forslag. Det var i øvrigt pinligt på TV at høre en Klaus Bondam være fuldstændig ligeglad med dette og bevidst overhøre gentagne spørgsmål fra den konservative ordfører, Henriette Kjær, som her var de mindre bemidledes værner.

  I 50erne var det kun overklassen der havde råd til bil, det skulle nødigt ende sådan igen?

  Hovedaspektet burde erfor være reguleret adfærd for alle, uanset pengepung, samt gradvis overgang til fremtidens billigere og forureningsfri køretøjer, også til privatpersoner og igen for alle samfundslag, såvidt muligt.

  Håber debatten kan drejes i den retning, og hermed tak for ordet.

  Mvh.
  Tom

Der er i øjeblikket lukket for kommentarer.