Accra-perspektiver

27. august 2008

Med de seneste dages klimamøde i Accra er endnu et skridt på vej til afløseren for Kyoto-aftale taget. Der er ikke sket de store gennembrud – og der var ikke forventet store gennembrud – på nuværende tidspunkt, men midtvejs forlød det, at det var som om alle begyndte talte samme sprog, og her på sidstedagen fornemmer man en vis optimisme omkring at få en brede aftale i hus i København næste år.

Et sådant møde består af et stort antal parallelle forhandlinger i forskellige fora, og Accra har bragt afklarende skridt på en lang række områder. For eksempel har man udvidet listen af drivhusgasser, som skal medregnes i det kommende kvoteloft, så det også omfatter drivhusgasser fra produktionen af fladskærme. Der synes at have været en vis genklang for det japanske forslag om en ‘sectoral approach’ – en sektorbaseret tilgang, hvor kvotelofterne ikke bare baseres på nationale kvoter, men på sektorer, som dels kunne være medvirkende til at få skibsfart og luftfart effektivt ind under klimaaftalen, dels kunne beskytte mod, at produktion blot udflages til steder, hvor det er billigere at producere med store CO2-udledninger.

Og der tegner sig i forlængelse af erkendelsen af, at skovrydning står for op imod 20% af de globale CO2-udledninger, en begyndende enighed om en ordning, hvor U-lande kan få en kompensation for at bevare skovarealer.

Det, at mødet har været holdt i en del af Afrika, hvor klimaforandringer allerede er en håndgribelig realitet med ørkenen nærmende sig fra den ene side og havet fra den anden, har (forhåbentlig) givet de mange forhandlere en opdatering af nord-syd-aspektet af problemstillingen. For eksempel Connie Hedegaard har brugt noget af tiden i Accra til at komme rundt og se problemerne, og responderer prompte med at sige, at der skal rejses langt flere midler til at modvirke konsekvenserne af klimaforandringerne i den fattigste del af verden.¹

For hvor dybt uretfærdigt, det måtte være, er de lande i det tropiske bånd, som har mindst ansvar for den globale opvarmning og færrest ressourcer til at dæmme op for følgevirkningerne at den globale opvarmning, dem som bliver ramt voldsomst.

Nedenfor har jeg samlet en række links til den seneste uges dækning af klimamødet i Accra (se også tidligere blog-indlæg: Klimamøde i Ghana). Næste store træf i den proces, som leder frem til underskrivelsen af en aflæser for Kyoto-aftalen næste år i København er 1.-12. december i Poznań i Polen.

indlæg oprettet af Jens Hvass

P.S. Ifølge Ingeniøren 29.08. påpeger IPCCs leder Rajendra Pachauri, at det går alt for langsomt, og at særlig de rige lande er alt for tilbgeholdende med at give klare bindende udsagn. Man er således længere fra en færdig aftale end i den tilsvarende proces frem mod den første Kyoto-aftale.

Nicolai Køster: Fiasko truer topmøde: Klima-forhandlinger er gået i stå, Ingeniøren 29.08.2008.

Modest progress at Africa climate meeting, EurActiv 28.08.2008.

Alister Doyle: Poor Nations Need US$130 Bln a Year On Climate – WWF, Reuters 28.02.2008.

Alister Doyle: Ghana climate talks make progress to save forests, Reuters 27.08.2008.

Benn Caldecott: We can’t stop climate change in a deforesting world, The Guardian 27.08.2008.

Philip Egea Flores: Ulande skal belønnes for at bevare skoven, Berlingske 27.08.2008.

John Vidal: Clash over plan to save tropical forests, The Guardian 22.08.2008.

Arthur Max: Deforestation a key part of UN global treaty talks, AP 26.08.2008.

West Africa: Coastline to be submerged by 2099, Gambia News Community 26.08.2008.

Rising sea buries village, (AP) International Herald Tribune 26.08.2008.

West Africa’s coastline redrawn by climate change: experts, AFP 23.08.2008.

Alister Doyle: Submerged Ghana forest may point to timber bonanza, Reuters 25.08.2008.

Alister Doyle: South Korea seeks wider climate role with 2020 goals, Reuters 23.08.2008.

Rainer Chr. Hennig: Africa to pay for Europe’s “green policies”, Afrol News 25.08.2008.

Philip Egea Flores: Connie Hedegaard: Ekstra klimapenge til fattige afrikanere, Berlingske 23.08.2008.¹

Philip Egea Flores: Den våde vej til København, Berlingske 23.08.2008.¹

Alister Doyle: UN Ghana climate talks start, time said short, Reuters 21.08.2008.

Alister Doyle: Flat-screen TV gases may be added to climate fight, Reuters 22.08.2008.

Alister Doyle: Christians see climate change as moral issue, Reuters 23.08.2008.

Alister Doyle: New U.S. president seen struggling on climate, Reuters 25.08.2008.

Arthur Max: Climate conference makes progress on key dispute, AP 23.08.2008.

Geoffrey Lean: New CO2 emissions treaty is imminent, The Independent 24.08.2008.

WWF urges Olympic spirit at critical UN climate talks in Ghana, Ghanaweb 21.08.2008.

Jørgen Steen Nielsen: Svære forhandlinger i klimatruslens skygge, Information 22.08.2008.

Nigeria, S. Africa are big greenhouse gas emitters, (AFP) France 24, 23.08.2008.

Mike Pflantz: Africa climate conference delegates not offsetting flights, Telegraph, 28.08.2008.

Share