6. oktober 2008 arkiv

IUCN: Alle virksomheder bør have miljøeksperter i ledelsen

6. oktober 2008

I disse dage holder International Union for Conservation of Nature, IUCN, konference i Barcelona, hvor 8.000 delegerede fra mere end 170 lande er samlet. Man kan følge med i aktiviteterne fra IUCNs hjemmeside, hvor mange indlæg og diskussioner fra konferencen, som varer frem til 14. oktober, kan overværes online i real time.

Søndag sagde IUCNs leder Valli Moosa ved sin åbningstale, at alle virksomheder burde have mindst én ekspert i miljøbevarelse i sin bestyrelse. Miljøet må blive en del af DNAet for alle enheder i det private erhvervsliv.¹

Det er i al sin enkelhed et godt forslag, som jeg hermed vil lade gå videre.

En lang række miljøspørgsmål kan kun løses optimalt, hvis virksomheder bliver proaktive miljøspillere. Men dag for dag er der flere og flere forbrugere over hele verden, som efterspørger produkter, som er sunde og bæredygtige produkter, som kan sendes tilbage i naturens kredsløb på fuldt forsvarlig vis. De virksomheder, som reelt formår at omstille sig og levere miljømæssigt optimale produkter har derfor fremtiden foran sig.

Men verdens naturkapital er i truet, og den nuværende brug af både klodens endelige og fornyelige ressourcer er fundamentalt ubæredygtig. Konferencen åbnede med en opsummering af deprimerende facts, at hver ottende fugleart, hver fjerde pattedyr og hver tredje krybdyr er truet med udryddelse, mens et regnskovsområde på størrelse med en fodboldbane forsvinder hvert sekund.¹

Det er uomgængeligt vigtigt for naturkapitalens bevarelse og klodens overlevelse som livsrum for kommende generationer af dyr og mennesker, at alle virksomheder lærer at agere inden for bæredygtige rammer.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Alister Doyle: All firms urged to appoint green expert to board, Reuters 05.10.2008.¹

IUCN: Critics challenge conservationists to emulate business leaders for change, (pressemeddelelse) 07.10.2008.

IUCN: IUCN joins forces with businesses for World Conservation Congress, (pressemeddelelse) 04.10.2008.

Share