Poznan positioner

2. december 2008

I disse dage er ikke bare ministre fra 190 lande samlet i Poznan. Parallelt med hovedforhandlingerne kører der et stort antal sidekonferencer og enkeltmøder, hvor forskellige delaspekter af det store klima-problemkompleks bliver belyst. Yderligere er en lang række NGO-organisationer til stede, og stort set alle større medier har egne udsendinge, så i alt er omkring 10.000 mennesker i disse dage samlet i Poznan for at søge at nå til enighed om en klimaaftale, som man ikke bare kan blive enige om internt, men som også gerne skulle være tilstrækkeligt radikal til at den virkelig formår at vende den nu meget uholdbare udvikling.

Hvor efterhånden alt tyder på, at man når frem til en eller anden form for aftale, så kan man være mere i tvivl om det sidste – om vi vitterligt er i stand til at sige: det er den nødvendige indsats, det gør vi. Men som jeg ser det lige nu, er det vigtigste at få en aftale, hvor man kommer i gang på alle fronter. Om vi så i den rige verden skal nå en 80%, 90% eller 120% reduktion i 2050, det kan man finjustere hen ad vejen. Vi kan håbe på, at vi inden længe vil se positive energipolitiske ‘tipping points’, for eksempel hvor el-bilen bliver billigere end benzinbilen, hvor vi lærer at høste og håndtere den vedvarende energi på så enkel en måde, at transformationen til et CO2-neutralt samfund bliver enkel og i stor udstrækning selvgenererende. Men som det er nu, kræver det politisk vilje, og det kræver økonomisk stimulans.

Jeg har herunder samlet dels tre små videoer, hvor UNFCCCs leder Yvo de Boer opsummerer konferencens tre første dage, dels en række links til artikler, som belyser nogle de mange delemner, der behandles undervejs. Atolsamfundene har deres særlige session, hvor de gør opmærksom på, at der skal handles radikalt, nu, hvis de skal overleve. Man kan også efter de første dage spørge sig, om Polen har fået lovning på et atomkraftværk for ikke at bruge sin vetoret i EU?

Men selvom der i disse dage fra flere sider udtrykkes tvivl, om man når at få alle kommaer endeligt på plads inden København næste år, så er udsigterne til en reel aftale langt bedre end for et år siden, efter at USA med Obamas valgsejr er trådt ind i de seriøse nationers rækker. Selv Kina synes i disse dage at vedkende sig nødvendigheden af en global aftale.

UNFCCC Executive Secretary Yvo de Boer presse-briefing 01.12.2008, 3:10 min. YouTube video.

UNFCCC Executive Secretary Yvo de Boer presse-briefing 02.12.2008, 3:15 min. YouTube video.

UNFCCC Executive Secretary Yvo de Boer presse-briefing 03.12.2008, 3:02 min. YouTube video.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Polen nærmer sig klimapakke, (Ritzau) Berlingske 03.12.2008.

Pauli Andersen: Hedegaard: EU står fast på klimamål, Berlingske 03.12.2008.

Maciej Kuźmicz: Poland Can Still Become the Summit’s Leader, Gazeta Wyborcza 03.12.2008.

Richard Ingham: Excuse me, do you speak climate? AFP 03.12.2008.

Alister Doyle & Gabriela Baczynska: Island states seek tougher U.N. climate deal, Reuters 03.12.2008.

UN official urges long view on green power plans, (AP) Daily Commercial News 03.12.2008.

Arthur Max: Deadline for global climate treaty in question, (AP) Tahoo News 03.12.2008.

Poorer countries press EU on climate goals – Summary, The Earth Times 02.12.2008.

Country has ‘key role’ on climate, People’s Daily Online 02.12.2008.

China says it’s serious about climate change talks, (AP) GMA news 0212.2008.

Arthur Max: Ex-bad boy China praised at climate talks, (AP) Seattle Times 02.12.2008.

China minister unusually upbeat on climate talks, (Reuters) Scientific American 02.12.2008.

Poland aims for nuclear power plant by 2020: PM, AFP 01.12.2008.

Alister Doyle: US defends Bush at UN climate talks, Obama praised, Reuters 01.12.2008.

Alister Doyle & Gerard Wynn: UN climate boss warns of “cheap, dirty” energy fix, Reuters 01.12.2008.

Gerard Wynn & Gabriela Baczynska: No excuse to neglect U.N. climate fight: delegates, Reuters 01.12.2008.

Gerard Wynn & Gabriela Baczynska: Tough U.N. climate deal urged despite economic woes, Reuters 01.12.2008.

Share