James Hansen i København

16. marts 2009

Torsdag i sidste uge havde vi fornemt besøg ved Miljøpunkt Indre By-Christianshavn. Lederen af NASAs klimaforskning, James E. Hansen, var i byen i forbindelse med Københavns Universitets store konference, Climate Change. Global Risks, Challenges and Decisions. Derfor havde vi i samarbejde med Klimabevægelsen og Danish Media Forum dels foranlediget, at han også holdt oplæg på de studerendes parallelkonference Energy Crossroads, dels inviteret ham til at møde den danske presse, hvilket der er kommet en hel række artikler og interviews ud af (se nederst i dette indlæg).

James E. Hansen står i disse år som en af de vigtigste klimaforskere i verden – ikke blot på grund af hans overblik og indsigt i klimaanliggender, men fordi han har set det som sin opgave at træde ud af forskernes elfenbenstårn for at søge at slå bro over den indimellem afgrundsdybe forståelseskløft mellem det videnskabelige samfund og de politikere, som i disse måneder er ved at lægge sidste hånd på en klimaaftale, som kommer til at præge de næste årtiers indsats for at standse den globale opvarmning. Og Hansen gør det vel at mærke på en måde, hvor han ikke blot ‘accepterer’ det politiske spils oversættelser af komplekse problemstillinger til forhandlingsbare enkeltstørrelser med en pris, som til enhver tid kan forhandles, men definerer nogle fra et klimaperspektiv uomgængelige nødvendigheder, hvis vi skal gøre os håb om at vende den nuværende udvikling og undgå kaskader af ‘tipping points’, hvorfra klimaforandringerne bliver selvaccelerende.

Men Hansen synes langt fra brødebetynget over, at det med ham som rådgiver er svære beslutninger, politikerne skal ud at tage – og skaffe mandat til at skaffe. Han ser en bred forkelig forståelse for, at der skal handles konsekvent. Og som han sagde under frokosten: Uden den stadige afbrænding af fossile brændstoffer vil det jo blive en bedre verden for os at leve i, uden den nuværende luftforurening og accelererende ødelæggelse af landskaber og biodiversitet.

Hansen i samtale med Marie Hjortdal fra Politiken.

For Hansen er det derfor ikke blot et spørgsmål om at reducere 50% eller 80% i 2050. Hele det CO2 kvotesystem, som vi er ved at knytte vores fælles fremtid til, vil i hans perspektiv blot føre til en masse spekulation, men ikke formå at løse opgaven. Ifølge Hansen vil et cap and trade-system, med en CO2-afgift, so betales 100% tilbage, kunne fungere langt bedre og enklere. Men endnu mere er vi nødt til at se på de enkelte brændselskilder og hurtigst muligt etablere et moratorium for den nuværende afbrænding af kul. Af de fossile brændstoffer giver kul den langt største CO2-udledning pr. indvundet energi-enhed, og hvis vi afbrænder alle de nu kendte kullagre inden vi går over til vedvarende energikilder, er en klimakatastrofe, som på sigt vil føre til fuld afsmeltning af alle ismassiver og dermed havstigninger på op til 75 m 100% givet.

James E. Hansen i samtale med Jens Hvass umiddelbart inden de mange interviews med den danske presse 12. marts.

James E. Hansens kommentar til Københavns Kommunes klimaplan, som sigter mod CO2-neutralitet i 2025: “Jamen der vil jo stadig blive afbrændt store mængder kul.”

Frokost på Rådhuspladsen 77, bordet rundt fra venstre mod højre Ulrik Kristiansen, kommunikationsmedarbejder ved Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, Tom Clark og John Goodwin fra Danish Media Forum, Thomas Meinert og Benjamin Bro fra Klimabevægelsen (min tomme plads) samt James E. Hansen, leder af NASAs Goddard Institute.

FNs klimapanel IPCC har sat en stabilisering af CO2-koncentrationerne i atmosfæren på under 450 ppm som nødvendigt, hvis vi skal undgå en temperaturstigning på over 2ºC. Men IPCCs data bygger primært på modeller, og stort set på data, som er min. 5 år gamle. Og selv disse modeller giver os kun 50% chance for, at 450 ppm vil holde os under 2ºC. Hvis man ser på de seneste 2-3 års udvikling i de observerbare klimaforandringer, som for eksempel afsmeltning af ismassiver på Arktis, Grønland og gletsjere i den tropiske zone, havenes forsuring og koralrevenes ødelæggelse, udvidelsen af de tropiske og det subtropiske klimabælter, står det ubehageligt klart, at klimaforandringerne sker med langt større hastighed end klimamodellerne forudser. Kort sagt er klimaets følsomhed overfor øgede mængder af drivhusgasser langt større end man hidtil har forestillet sig.

På Københavns Universitets klimakonference, som netop havde til formål at opdatere det videnskabelige fundament forud for COP15 og den kommende klimaaftale, var hovedbudskabet da også helt entydigt, at udviklingen går langt hurtigere end hidtil antaget, og følgelig må der stilles langt skarpere krav til reduktionernes omfang og hastighed, hvis vi skal gøre os håb om at standse den globale opvarmning. Hansen har på den baggrund været fortaler for, at vi må sigte på hurtigst muligt at nå tilbage på CO2-niveauer i atmosfæren på under 350 ppm. Og dette vil kræve, at vi i den industrialiserede del af verden ikke blot reducerer vores CO2-udslip, men inden midten af århundredet når et punkt, hvor vi absorberer flere drivhusgasser end vi udleder.

Her på bloggen finder du langt flere informationer om James E. Hansen, med video, introduktion af artikler mv. Se indlæg tagged med James Hansen.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Karen Hjulmand: Politikere har fået forkert besked om klima (James Hansen interview i Orientering) Danmarks Radio P1 20.03.2009.

Marie Hjortdal: Klimachef: Politikerne er for langsomme, Politiken 18.03.2009.

Jørgen Steen Hansen: ‘Mine børnebørn skal ikke sige: Bedstefar forstod, men fik ikke sagt det’, Information 07.03.2009.

Benjamin Bro, Klimabevægelsen, interviews 12.3.2009:

‘James Hansen – on the road for COP 15’ (et åbenhjertigt interview på vejen)

‘Leading Climate Scientist Says We Have To Stop Burning Coal’

(Filmoptagelser ved Jais Hammerlund.)

James E. Hansen gav yderligere interview til Jyllandsposten samt direkte i TV2 News (ikke tilgængelig på nettet). P1 har et interview klar til Klima og Miljø, og vi vil inden længe bringe video-optagelser fra hans foredrag ved Ingeniørforeningen 10.03.2009

James E. Hansen: Air Pollutant Climate Forcings, konferencebidrag til Københavns Universitets klimakonference 10.-12. marts (pdf).
Se tilhørende PowerPoint-præsentation.

James E. Hansen pressemeddelelse (pdf).

 

Share