An almost green deal

28. juni 2009

Så lykkedes det. 21 år efter at James E. Hansen i Det Hvide Hus gjorde de amerikanske politikere opmærksomme på, at vi med de stigende koncentrationer af drivhusgasser stod overfor et problemkompleks med potentielt kolossale konsekvenser, har Repræsentanternes Hus endelig vedtaget en lovgivningspakke, som etablerer et kvotehandelssystem til gradvist at nedregulere CO2-udledningerne fra det land, som historisk har stået bag de største udledninger. Der er da også glædelige reaktioner fra mange sider.

Al Gore taler om et gennembrud, et vendepunkt, en historisk dag … og det var nok ikke kommet hertil uden Obamas valgsejr. Efter vedtagelsen i Repræsentanternes Hus skal forslaget videre til Senatet, hvor det stadig ikke er givet at det bliver vedtaget.

Forslaget har været længe under vejs, og der var da også lagt op til en ganske radikal lovgivning, som sigtede på en 80% reduktion i 2050. Men trods Obamas vision om at få lovgivningsprocesserne renset for lobbyisme og lobbyister det har været gennem den store vridemaskine, og lovforslaget er under vejs svulmet op til 1200 sider, med masser af særhensyn og smuthuller til følge. På den korte bane har man besluttet sig for en reduktion på 20% inden 2020. Men det er i forhold til 2005-tallene. I forhold til 1990, som normalt bruges som reference, er det en reduktion på blot 1½ %. Og da der samtidig er åbnet for, at en del af reduktionerne kan tilvejebringes gennem mere eller mindre ukontrollerbare kvotehandelsaktioner og teknikoverførselsprojekter i sydlande, vil det sandsynlige resultat være, at USA i 2020 udleder mere CO2 end i dag.

I forhold til COP15 og den forestående klimaaftale er det på den ene side befriende at vide, at USA er i gang, at man har vedtaget at indgå i et globalt kvotehandelssystem, som med de nødvendige opstramninger må formodes at kunne bruges til at nedbringe de samlede globale CO2-udledninger. Men set i forhold til U-landenes og de nye økonomiers udspil om, at de forventer reduktioner fra I-landene i størrelsesordenen 40%, hvis de skal være med til at indgå aftaler om reduktioner, så er en 1½ % reduktion ikke meget at prale med. Det er cirka samme scenario som Japan for få uger præsenterede – dog med den forskel at Japans få procent i følge de japanske regler ikke kan tilvejebringes gennem oversøiske kvotetransaktioner.

Samtidig er der så meget med småt i det 1.200 sider lange lovgivningskompleks, som går den gale vej. Ethanol-lobbyen har fået en ikke særlig velfortjent sikker plads i den kommende energiplanlægning. Og kulkraften, hvis udbygning har været lige ved at blive standset via “Clean Air Act”-lovgivningen står med den nye klimaaftale overfor at kunne udbygges endnu mere, hvor der fra et land som USA var brug for et øjeblikkeligt stop for udbygningen med kulkraftværker med den nuværende teknologi.

Al Gore statement om den nye amerikanske klimalov, 2:34 min YouTube video.

Update 12.06.2017 – Det var det nærmeste, Obama kom en robust klimalovgivning. Forslaget faldt senere i Senatet, hvor demokratiske senatorer fra en række kulstater hårdt presset endte med at få så kolde fødder, at der ikke kunne skaffes det nødvendige flertal på mindst 60 ud af 100 senatorer.

Ved midtvejsvalgene i 2010 mistede Demokraterne flertallet i både i Senatet og i Repræsentanternes Hus, Og Obama opgav en overgang helt al yderligere arbejde med klimapolitikken for i stedet at søge at få gennemført en (også meget tiltrængt) sundhedsreform.

Først efter at Obama i 2012 blev valgt for en ny fireårig periode, tog han igen klimaspørgsmålet op. Med flertal imod sig i både Senatet og Repræsentanternes Hus måtte han skrue en klimaindsats sammen, som dels ikke kostede noget, dels kunne effektueres via executive orders – hvilket han havde betydeligt held med. Og selvom det var med slingrende kurs, lykkedes det dels Obama at få skabt begyndelsen til en reel amerikansk klimaindsats, dels at navigere USA frem til for første gang i historien at være del af en global klimaaftale.

Men fundamentet var spinkelt, og med Trump som efterfølger, med fortsat republikansk flertal i begge kamre i Kongressen, og en sværm af klimafornægtere på topposter i Trumps administration, er der igangsat et ganske systematisk arbejde med at demontere Obamas klimaindsats. Men på byniveau og på statsligt niveau arbejdes der stadig mange steder målrettet på omstillingen. Og i mellemtiden er omstillingen på en række punkter blevet så meget mainstream og økonomisk set sund fornuft, at den amerikanske klimaindsats ikke sådan bare lige lader sig standse.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Suzanne Goldenberg: Barack Obama’s US climate change bill passes key Congress vote, The Guardian 27.06.2009.

Suzanne Goldenberg: Victory on climate change boosts president’s position, The Guardian 28.06.2009.

Eric Carvin: What you need to know about the US climate bill, The Guardian (AP) 28.06.2009.

George Monbiot: Why do we allow the US to act like a failed state on climate change? The Guardian 26.06.2009.

Climate change: the world looks to Washington, (leder) The Guardian 26.06.2009.

Jonathan Lash: Barack Obama’s climate change bill will change the face of US industry, The Guardian 25.06.2009.

Maggie Zhou & Jill Stein: Zhou and Stein: Markey-Waxman climate bill fatally flawed, The Milford Daily News 24.06.2009.

10 Reasons to Support the House Climate Bill, The Daily Green 26.06.2009.

Why Some Environmentalists Oppose the House Climate Bill, The Daily Green 26.06.2009.

Carl Hulse: Climate Change Bill May Be Election-Year Issue, New York Times 27.06.2009.

Jim Tankersley: Climate bill shaped by compromise, Los Angeles Times 28.06.2009.

Michael D. Shear: Obama Urges Senators to Back Cap and Trade Bill, Washington Post 27.06.2009.

Al Gore makes it easy to call your Representative before the big vote Friday (or Saturday), Climate Progress 25.06.2009.

Richard Cowan: House Passes Landmark Climate Change Bill, Reuters 29.06.2009.

House Cap-and-Trade Bill: The Good, the Bad and the Ugly, The Daily Green 29.06.2009.

Emma Graham-Harrisson: China Welcomes U.S. Climate Bill, Says More Needed, Reuters 29.06.2009.

Jaff Mason: Obama Focuses on Senate After First Climate Win, Reuters 01.07.2009.

Share