State of the World Population 2011

26. oktober 2011

I dag udkom FNs årlige befolkningsrapport State of the World Population 2011.¹ Det er UNFPA, United Nations Population Fund, som står udgivelsen, og med undertitlen People and Possibilities in a World of 7 Billion ser den på, hvilket potentiale, der ligger i de mange nye kræfter, som i disse år kommer til verden.

I en kommentar til udgivelsen siger UNFPAs leder Babatunde Osotimehin: “The issue of population is a critical one for our humanity and for the Earth. But let us be clear: It is not a matter of space. The population question is one of equity, opportunity and social justice.”

“Our report … shows that the challenges ahead are formidable. It contains snapshots from nine countries, where ordinary people, national demographic experts, and policymakers talk about the challenges they face and how they are confronting them.”

Han identificerer derefter en række globale tendenser:

  • Educating and empowering girls and women allow them to have fewer children than their mothers and grandmothers did, and they choose this path whenever and wherever they can.
  • We must consistently involve boys and men, for they are the critical partners we require for health and development.
  • In countries with high population growth and low incomes, such as sub-Saharan Africa, many adolescent girls and women cannot determine their fertility, with population outstripping economic growth and the ability of health services to serve their people.´
  • In many middle income countries where population growth has stabilized, issues of urbanization and migration factor heavily into population dynamics.
  • In many European countries, Japan and elsewhere, fertility has fallen below the replacement level. Governments in these countries are challenged by shortages of labour and productivity, which potentially threaten the quality of life for the ageing generations.

“With these trends in mind, we must ask which actions we can take today that will chart a path towards sustainable social and economic development and prepare the world going forward.”

Herover en af de mere talende kurver fra rapporten (p. 5). Det er i høj grad de asiatiske befolkninger, som har vokset efter 2. verdenskrig. Men de vil samlet set nå et klimaks omkring midten af det 21. århundrede og herefter falde. Den afrikanske befolkning derimod står til at vokse radikalt i løbet af det 21. århundrede, og denne kurve viser ingen tegn på at mindske sin vækstrate. Så hvor omkring 15% af klodens befolkning i dag er afrikaner, så vil omkring hver tredje være afrikaner i år 2100.

Tilbage i historien har sådanne befolkningsoverskud ført til massive folkevandringer, og der vil i løbet afdet 21. århundrede givet kommet et voldsomt øget pres på grænserne til de rige lande med deres aldrende befolkninger. Afrikas befokning forventes at blive 3½ gange større i løbet af det 21. århundrede. Kan man forestille sig, at 2½ mia. afrikanere bare bliver i Afrika?

En anden interessant kurve i rapporten (p. 83) viser udviklingen i verdens bybefolkninger. Hvor i dag omkring en tredjedel af Asiens og Afrikas befolkning bor i byer, så vil andelen i år 2100 nærme sig to tredjedele. Så verdens befolkning bliver mere og mere urbaniseret, og ikke mindst i Asien vil man se antallet af byer med mange millioner indbyggere vokse markant.

På side 4 siges det, at hvis fødselsraterne falder med blot lidt mindre end forventet, vil verdens befolkning ved udgangen af det 21. århundrede kunne være vokset til 15 milliarder. Hvordan det skal kunne lade sig gøre at skaffe mad og gode levevilkår for så mange, siger rapporten dog ikke noget om.

Se Carl Haubs analyse heraf: What If Experts Are Wrong On World Population Growth?.²

Se også blog-indlæggene Nu 7.000.000.000 mennesker og For mange mennesker, for stort forbrug.

indlæg oprettet af Jens Hvass

State of the World Population 2011: People and Possibilities in a World of 7 Billion, UNFPA 26.10.2011 (pdf).¹

State of the World Population 2011: People and Possibilities in a World of 7 Billion, (summary) UNFPA 26.10.2011 (pdf).

Tilsvarende State of the World Population-rapporter for 2010, 2009, 2008, 2007 og 2006 (pdf).

Fiona Harvey: UN: World will miss economic benefit of 1.8 billion young people, The Guardian 26.10.2011.

Carl Haub: What If Experts Are Wrong On World Population Growth?, environment 360, 19.09.2011.²

George Monbiot: Population is just a sidekick to the real big baddie – consumption, The Guardian 27.10.2011.

Share