Direkte fra forhandlingerne i Rio 21.06.

21. juni 2012

 

På selve dagen var der herover et enkelt interface, hvor man via webcam direkte kunne følge forhandlingerne i Rio om Rio+20-konferencens Final Outcome Document, som løber over dagene 20.-22. juni. De er siden gjort tilgængelige i seks blokke med i alt 17½ times forhandlinger.

Ofte forhandles der til sidste minut, men det er denne gang en udbredt fonemmelse, at det oplæg til Rio+20-konferencens slutdokument, (The) Final Outcome Document, som blev forhandlet på plads i går, ikke vil blive ændret.

Dette på trods af, at der stort set bliver markeret utilfredshed med slutdokumentet hele vejen rundt. Der har givet også været kompromisser og udeladelser forud for vedtagelsen af Agenda 21 i 1992, men der var endda et fælles bevidsthedssus, at man alle småfejl og udeladelser til trods havde lavet noget vigtigt, noget gennembrudsagtigt. Nu står vi med det modsatte, at vi ved meget mere om, hvor nødvendigt det er med hurtige radikale omlægninger end for 20 år siden, men helt uden den gejst og fælles visionsskabelse, som skal til, for at udviklingen katapulteres videre fra Rio+20. Smølerne og de små perspektiver har fået overtaget.

Selvom forventningerne op til Rio+20 i bedste fald var lunknem er skuffelsen, vreden og fortvivlelsen stor blandt de mange deltagere uden for den store plenarsal, og ved en NGO pressekonference i morges blev der taget meget stærkt negative udtryk i brug. Men også i de officielle 5 min. præsentationer er der til stadighed markeringer af det mangelfulde og det utilfredsstillende i resultatet.

Oplægget kan ses i blog-indlægget: The Future We Want – draft pr. 19.06.

 

De 6 videoer på denne side dækker tilsammen plenarsamlingerne ved Rio+20 den 21. juni, som blev en meget lang dag med i alt 17½ timers forhandlinger. Video 1 omfatter “General Debate” – indlæg à fem minutter fra alle verdens lande.

 

Video 2 – “General Debate” fortsat – med landeindlæg fra andendagen af de afsluttende forhandlinger ved Rio+20, 21.06.2012.

 

Video 3 – “General Debate” fortsat – med landeindlæg fra andendagen af de afsluttende forhandlinger ved Rio+20, 21.06.2012.

 

Video 4 – “General Debate” fortsat – med landeindlæg fra andendagen af de afsluttende forhandlinger ved Rio+20, 21.06.2012.

 

Video 5 – “General Debate” fortsat – med landeindlæg fra andendagen af de afsluttende forhandlinger ved Rio+20, 21.06.2012.

 

Video 6 – “General Debate” fortsat – med landeindlæg fra andendagen af de afsluttende forhandlinger ved Rio+20, 21.06.2012.

 

Torsdag i Rio

I dag har jeg fulgt lidt mindre med i løbet af dagen, men her hen under aften i Rio er man stadig i gang med de enkelte landes 5 min. fremlæggelser i et kolossalt maraton-forløb. Det virker næsten paradoksalt at gennemføre tre sådanne lange forhandlingsdage, når man tilsyneladende allerede forud har besluttet sig for, at der ikke skal ændres et komma i slutdokumentet. Men skyggerne fra København og Durban, hvor man i trettende time fik meget tynde aftaler i hus, som ingen rigtig synes at stå inde for, synes at skræmme dertil, at man for enhver pris har villet sikre sig en aftale denne gang – og vel at mærke en aftale, hvor man ikke måtte vride armen om på nogen i sidste øjeblik for så efterfølgende at måtte døje med bitterhedens resistens.

I The Guardian kan man i dag læse, at statslederne slet ikke er med til selve slutkonferencen, men er samlet i en række rundbordssamtaler. De kommer kun i den store plenarsal for at holde deres tale. Men selv ved rundbordssamtalerne er der ikke tale om dialog og udveksling, men om aflevering af færdigforberedte indlæg. Derudover mødes de i uorganiserede bilaterale situationer, hvor man kan håbe, at der sker noget fornuftigt.

De fire rundebordssamtaler kan ses i blog-indlægget Rio+20 – High-level round table.

Den engelske deputy prime minister Nick Clegg refererede i sine 5 minutter til den stærke kritik af aftalen, men mente at det var en god tekst, at verden med det foreliggende havde en god platform for det videre arbejde. Der manglede ikke flere eller bedre formuleringer, men derimod politisk vilje til at forestå de nødvendige omlægninger verden rundt.

Den brasilianske miljøminister roste FN og Brasilien for at have lavet den mest åbne transparente og demokratiske proces, og gjorde klart at det foreliggende var resultatet. Men det er en lidt hul deltagelse. De meget spændende sustainable development dialogues, som har involveret millioner af mennesker verden rundt, skulle på basis af en meget spændende proces munde ud i samlede anbefalinger til politikerne. Men da anbefalingerne 19. juni lå klar – efter en spændende og vigtig afklaringsproces, som politikerne burde have været tvangsindlagt til – da var forhandlingsteksten allerede færdig. Så onde tunger vil kalde det en skueproces – at man i den grad har involveret civilsamfundet, NGO- og forskningsverdenen uden at gøre brug af deres indspark.

På den af de ti anbefalinger, som handlede om energi – Sustainable energy for all – var den højest prioriterede af de tre resulterende anbefalinger: ” Take concrete steps to eliminate fossil fuel subsidies.” Dette er et indlysende skridt – i en tid, hvor klimaindsatsen er forsinket i sin igangsættelse kunne man i det mindste undlade at støtte den fossile produktion, eller endnu bedre, som NGOer i de seneste dage har markeret, i stedet bruge denne trillion dollar på udviklingen af vedvarende energi. Det kunne med ét gøre den vedvarende energi langt mere konkurrencedygtig.

Det er her, at politiske kompromis-processer ofte kommer til at køre af sporet. For man glemmer, at det ikke er nok at være enige med hinanden. En løsning er ikke en god løsning bare fordi man er blevet enige i sædvanlig forstand, som var det overenskomstforhandlinger eller et skatteforlig. I den nuværende situation er man nødt til at give naturen, klimaet og fremtiden en kraftig stemme – for ikke at sige veto-ret.

350.org og Awaaz indledte sent onsdag en underskriftindsamling for en opfordring til leder af sidste fase af Rio+20-forhandlingerne, den brasilianske præsident Dilma Rousseff:

“As concerned global citizens, we call on you to save the Rio summit by re-opening talks to end fossil fuel subsidies. The text that negotiators have agreed to has no commitments, timelines, or enforcement mechanisms, just an “invitation” for countries to end polluter handouts. It’s too weak to stop the nearly one trillion dollars governments give to dirty coal, oil and gas each year. We urge you to save the Earth Summit and the planet by delivering a real deal to end fossil fuel subsidies.”

På det første døgn er der kommet omkring 200.000 underskrifter – (klik her).

Her til aften dansk tid kom der en pressemeddelelse Klima,- Energi- og Bygningsministeriet med overskriften Statsstøtten til fossile brændsler skal fjernes. Den starter:

”Danmark går nu sammen med en række andre lande for at få teksten fra Rio omsat til handling.

Torsdag mødtes ministrene fra Costa Rica, Etiopien, Finland, New Zealand, Norge, Sverige Schweiz og Danmark på konferencen i Rio. Sammen udgør de ”Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform” – i daglig tale vennegruppen.

Slutdokumentet fra Rio+ 20 konferencen skaber fornyet optimisme blandt gruppens medlemmer, som nu vil intensivere indsatsen for at få udfaset støtten til de fossile brændsler. Tidligere fokuserede gruppen især på G20-landene, men nu vil den gå bredere ud og invitere landene til at deltage i arbejdet for at få fjernet subsidierne.

”Rio-konferencen sender et vigtig signal til alle verdens lande om, at det er problematisk at holde prisen nede på fossile brændsler. Det signal har vi opfanget, og medlemmerne af vennegruppen vil gøre alt for at få overbevist andre lande om, at det er skadeligt for klimaet og dårligt for økonomien at subsidiere fossile brændsler” siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Ifølge det Internationale Energi Agentur (IEA) blev der i 2010 brugt 409 milliarder dollars på at holde prisen på fossile brændsler nede. Da olieprisen siden er steget, mener IEA, at støtten i år vil runde 600 milliarder dollars. En stor del af pengene bruges af regeringerne i ulandene, som ønsker at skåne deres befolkninger for effekten af den stigende oliepris.

IEA anslår, at udledningen af CO2 vil falde med 10 % i 2050, hvis man fjerner alle subsidier.

”Vi får ikke fjernet subsidierne i dag eller i morgen. Men det bliver en af de vigtigste kampe at tage i de kommende år. Hvis vi får begrænset subsidierne, vil det være et meget vigtigt bidrag i kampen mod de menneskeskabte klimaforandringer”, siger Martin Lidegaard.”

Selvom NGOer med rette påpeger, hvor svag og veg, den foreliggende tekst er, og hvor uambitiøs, uforpligtende og utilstrækkelig, den er, så synes den endda at kunne danne udgangspunkt for et videre arbejde.

Igen giver The Guardians løbende opdatering dagen igennem en god fornemmelse af, hvad der sker i og ikke mindst omkring konferencen i dag, hvor der har været en del NGO-markeringer af den store utilfredshed.

Se øvrige blog-indlæg om Rio+20.

Jonathian Watts &  Rio+20 summit: Thursday as it happened, The Guardian 21.06.2012.

Institutional framework for sustainable development – High-level round table, Rio+20, (3 timers video) UN Webcast 21.06.2012.

Green economy in the context of sustainable development and poverty eradication – High-level round table, Rio+20, (3 timers video) UN Webcast 21.06.2012.

Jonathan Watts: Rio+20 protesters perform ‘ritual rip-up’ of negotiated text, The Guarsdian 21.06.2012.

Paula Alvaredo: The Walkout from Rio+20 Could Actually Mean We’re Ready to Stop Caring About an Obsolete Process, Treehugger 21.06.2012.

Mat McDermott: Reproductive Rights Scrubbed From Rio+20 Text – Why That’s Bad News for the Planet, Treehugger 21.06.2012.

 

Share