Rio+20 – High-level round table

23. juni 2012

Parallelt med plenumforhandlingerne om slutdokumentet i Rio+20 blev der i dagene 20.-22. juni afholdt fire rundbordssamtaler med deltagelse af mange af de tilrejsende statsledere, hvor man med fire forskellige indfaldsvinkler drøftede, hvordan man bedst kunne implementere det forventede resultat af konferencen på.

Hver især har rundbordssamtalerne meget spændende temaer, som jeg blot endnu ikke har nået at gennemse. Men at dømme efter de korte resumeer ved hovedkonferencens afslutning, har man også her talt i særdeles overordnede vendinger.

Jeg har her kopieret den engelske udgave af webcast’ene fra de fire rundbordssamtaler ind, da de kan være vanskelige at finde i FNs webcast-system.

 

Video 1 – Sustainable development goals, high-level roundtable Rio+20 20.06.2012.

Roundtable 1 havde brede drøftelser, megen fremskridt siden 1992, men alle enige om at man måtte gå meget længere ud fra devisen common but differentiated responsibility – det var vigtigt nu at fokusere på handling. Der måtte etableres tidsfæstede målbare målsætninger på alle områder. 

For at realisere green economy i udviklingslandene var der brug for mere teknologioverførsel og større finansiering. Den bæredygtig udvikling kan styrkes gennem regionale, bilaterale osv. partnerskaber og systtematisk deling af best practice-erfaringer.

Roundtable-samtalerne fik anbefalinger fra de forudgående dages sustainable development-dialoger. Så selvom de ikke endte med at få indflydelse på slutdokumentet, blev de i det mindste fremlagt i processen.

 

Video 2 – Green economy in the context of sustainable development and poverty eradication, high-level roundtable Rio+20 21.06.2012.

Roundtable 2 diskuterede vejen videre på baggrund af den foreliggende tekst. Mange fremhævede vigtigheden af holde momentum efter Rio+20. Vigtigt at styrke civilsamfundet, vigtigt at styrke kvinders situation og lige rettigheder. Slutdokumentet udgør et godt fundament for det videre arbejde. Der er mange gode eksempler, som må ikke bare styrkes, men også deles. Vigtigt at komme videre fra GDP som mål for velstand.

 

Video 3 – Institutional framework for sustainable development, high-level roundtable Rio+20 21.06.2012.

Roundtable 3.

 

Video 4 – Financial resources, technology and capacity-building, high-level roundtable Rio+20 22.06.2012.

Roundtable 4.

Se øvrige blog-indlæg om Rio+20.

The Future We Want, slutdokument vedtaget ved Rio+20, Rio de Janeiro 22.06.2012. (pdf).

 

Share