The concept of systemic causation

2. november 2012

Da orkanen Sandy i den amerikanske valgkamps slutfase trak op lags den amerikanske østkyst og lagde sine ødelæggende spiralarme tungt ind over det nordøstlige USA, forbandt mange spontant det ekstreme vejr med den voksende – men i USA i vide kredse fortrængte – klimaudfordring. Endelig gik der hul på den klimatavshed, som havde ligget som en forbandelse over valget.

Og i nærmest samme åndedrag blussede diskussionen op, om man nu kunne sige, at Sandy var forårsaget af klimaforandringer eller blot var skiftende vejr? Ikke mindst i forhold til den politiske medievirkeligheds fordringer om korte enkle statements blev der vævet ganske meget i, hvordan Sandy ikke var forårsaget af klimaforandringer, men forstærket af klimaforandringer. Et af problemerne med at gøre klimaforandringerne forståelige ligger i sprogliggørelsen af deres natur.

Meteorologerne søger næsten krampagtigt at fastholde sondringen mellem klima og vejr, mens omvendt lederen af NASAs klimaforskningsafdeling James Hansen i en nylig undersøgelse påviste, at hele sandsynlighedsfeltet har flyttet sig. Han bruger her en terning som billede, hvor terningens 1, 2, 3, 4, 5 og 6 for eksempel betegner en skala fra ‘køligere end normalt’ over ‘normalt’ til ‘varmere end normalt’. Og han viser, hvordan denne sandsynligheds-terning på blot få årtier er blevet meget anderledes. Den har i dag måske nærmere værdierne 1, 3, 5, 6, 6, 7, og det som for blot få årtier siden var usædvanligt varmt bliver en ny normal (se blog-indlægget Terningerne er kastet).

Tilsvarende er sandsynligheden for en orkan af Sandys styrke markant større, og faktisk satte Sandy en ny rekord med det dybeste lavtryk i den amerikanske meteorologis historie. Men vi har dårligt sprog for at tale præcist om, hvordan – og i hvilken udstrækning – et fænomen som Sandy er forbundet med klimaforandringer og med klimaudfordringen.

Her markerede George Lakoff fra Berkeley, University of California, sig med et meget klart udsagn, at “den globale opvarmning systemisk forårsagede orkanen Sandy”.

“Yes, global warming systemically caused Hurricane Sandy,” skriver Lakoff indledende: “and the Midwest droughts and the fires in Colorado and Texas, as well as other extreme weather disasters around the world. Let’s say it out loud, it was causation, systemic causation.”

“Systemic causation is familiar,” skriver Lakoff videre: “Smoking is a systemic cause of lung cancer. HIV is a systemic cause of AIDS. Working in coal mines is a systemic cause of black lung disease. Driving while drunk is a systemic cause of auto accidents. Sex without contraception is a systemic cause of unwanted pregnancies.”

Lakoff er lingvist, og han søger med sin artikel at indgyde os mod til at indlade os på en anden form for systemisk årsagssammenhæng – en anden måde at kæde fænomener sammen på – for bedre at kunne begrebssætte og sprogliggøre vitale klima- og bæredygtighedsproblemer, som synes at smuldre med en simpel lineær årsag-virknings-logik.

“Systemic causation, because it is less obvious, is more important to understand. A systemic cause may be one of a number of multiple causes. It may require some special conditions. It may be indirect, working through a network of more direct causes. It may be probabilistic, occurring with a significantly high probability. It may require a feedback mechanism. In general, causation in ecosystems, biological systems, economic systems, and social systems tends not to be direct, but is no less causal. And because it is not direct causation, it requires all the greater attention if it is to be understood and its negative effects controlled.

Above all, it requires a name: systemic causation.”

I en video-samtale på Huffington Post i forbindelse med artiklen brugte Lakoff et andet billede på systemic causation: Vi er fortrolige med at sige, at farten dræber, eller alt spirituskørsel dræber. Det betyder jo på ingen måde, at alle biler, som kører over en vis hastighed, fører til dødsulykker, eller at alle spritbilister kører sig selv eller andre ihjel. Men vi ved omvendt, at sandsynligheden for, at det sker, er langt større, end hvis vi kørte langsomt uden promiller i blodet.

Tilsvarende må vi for klimasituationen – og for hele den måde, vi mennesker virker ind i verden på – udvikle et sprog, en forståelse og en bevidsthedsdannelse om klima, som håndterer sådanne systemiske årsagssammenhænge.

En af de mange (+1.200) kommentarer til Lakoffs artikel, som jeg stærkt kan anbefale at læse i sin helhed, skriver ganske tankevækkende om systemisk strukturel vold, at der kan være systemer og situationer, som inviterer til voldelighed:

“Those of us who study peace theory understand the concept of systemic causation. There is also such a thing as systemic or structural violence. This is the unseen violence of our political-economy, culture and social organization that makes direct violence more likely. We include systemic violence against the earth as a just peace issue. There is no question that we are seeing the results of climate change both in this summer’s heat and drought in the Mid-west. When we think of our energy needs, we ought to think holistically and include urban planning, community development, mass transportation, and conservation in our thinking.”

Lakoff, som gennem årene har arbejdet meget med sprogets rolle i den politiske diskurs, opfordrer i artiklen afsluttende til at indarbejde systemiske sammenhænge i ens sprog, og opfordringen er hermed givet videre:

“Where do we start? With language. Add systemic causation to your vocabulary. Communicate the concept. Explain to others why global warming systemically caused the enormous energy and size of Hurricane Sandy, as well as the major droughts and fires.”

Se alle indlæg tagged Præsidentvalg 2012.

George Lakoff: Global Warming Systemically Caused Hurricane Sandy, Huffington Post 30.10.2012.

 

Share